Pieniądze na bieżącą działalność

Faktoring to metoda finansowania, z której korzystają chętnie firmy z sektora zielonych projektów.

Publikacja: 30.06.2023 03:00

Z faktoringu korzystają np. branża OZE, w tym fotowoltaika, producenci sprzętu czy hurtownie

Z faktoringu korzystają np. branża OZE, w tym fotowoltaika, producenci sprzętu czy hurtownie

Foto: shutterstock

Polscy faktorzy sfinansowali w I kwartale 2023 r. bieżącą działalność krajowych przedsiębiorstw w kwocie blisko 113,8 mld zł. Oznacza to, że wykupili wierzytelności w formie faktur o łącznej wartości o 8,4 proc. większej niż w pierwszych trzech miesiącach 2022 r. Faktury na gotówkę zamieniło 22,4 tys. firm. Przekazały one do sfinansowania 6,4 mln dokumentów płatniczych.

Polski Związek Faktorów (PZF) skupia obecnie większość podmiotów świadczących usługi faktoringowe w Polsce. Należy do niego pięć banków komercyjnych, 19 wyspecjalizowanych firm udzielających finansowania, a także sześć podmiotów o statusie partnera.

Finanse dla każdego

Faktoring to finansowanie obecnej działalności firmy. Przedsiębiorca wystawia kontrahentowi fakturę z odroczonym terminem płatności, następnie przekazuje ją faktorowi – dochodzi do cesji wierzytelności. Dzięki temu przedsiębiorca otrzymuje od razu należność ze sprzedanej faktury od faktora (od 80 do 100 proc. jej wartości minus prowizja), przez co nie musi czekać na spłatę zobowiązań.

Faktoring jest zatem sposobem na pozyskanie środków na finansowanie bieżącej działalności. Nie jest jednak formą kredytu. Aby skorzystać z kredytu, firma musi być w dobrej sytuacji ekonomicznej, mieć za sobą kilka lat stabilnego funkcjonowania i dysponować dobrej jakości zabezpieczeniami. Aby skorzystać z faktoringu, nie trzeba spełniać takich warunków. Co więcej, proces uzyskania finansowania jest prosty i szybki. W przypadku kredytu ryzyko wypłacalności kontrahentów pozostaje po stronie przedsiębiorcy. Natomiast w faktoringu przejmuje je firma faktoringowa.

Trzeba jednak pamiętać, że faktoring dotyczy wyłącznie nieprzeterminowanych faktur. Ponadto firma faktoringowa decyduje po wnikliwej weryfikacji kontrahentów, czy będzie ich finansować. Może się zdarzyć, że ich sytuacja materialna będzie trudna, przez co faktor odrzuci wniosek o opłacanie wystawionych im faktur.

Główną zaletą tej formy finansowania jest poprawa bieżącej płynności oraz możliwość korzystania ze stałego dopływu kapitału obrotowego. Przedsiębiorca, wiedząc kiedy dostanie pieniądze, może zaplanować swoje wydatki bez obawy, że kontrahenci nie spłacą długu na czas. Jest to efekt elastycznego finansowania, które dostosowuje się do zmian wielkości obrotu.

Z usług faktoringowych korzystają przede wszystkim firmy, które wystawiają faktury na wysokie kwoty i z dłuższymi terminami płatności, czyli przedsiębiorstwa produkcyjne i dystrybucyjne. Działają one w warunkach zmiennej koniunktury na rynku. Potrzebują większej puli środków do wykorzystania na bieżącą działalność. Dzięki nim mogą szybko i łatwo regulować własne zobowiązania. Mogą też udostępnić kontrahentom więcej czasu na zapłatę faktur.

Z faktoringu korzysta również szeroko rozumiany sektor zielonych projektów, np. branża OZE, w tym fotowoltaika, producenci sprzętu czy hurtownie. Przykład – Menlo Electric, jeden z najszybciej rozwijających się dystrybutorów fotowoltaiki w Europie, otrzymał w KUKE i KUKE Finance limity na łączną kwotę 15 mln zł, dzięki którym będzie mógł na bezpiecznych warunkach finansować swoich odbiorców w ramach umów ubezpieczenia należności i faktoringu.

Faktoringów jest wiele

Faktoring pełny to usługa, która zapewnia przedsiębiorcy finansowanie działalności na podstawie bieżących faktur, ale także ochronę przed ryzykiem braku zapłaty za dostarczony towar lub wykonaną usługę. Firma faktoringowa bierze na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahentów. Zabezpieczeniem jest polisa ubezpieczeniowa.

Faktoring niepełny także zapewnia uzyskanie finansowania działalności na podstawie faktur. Jednak w tym przypadku firma nie pozbywa się ryzyka niewypłacalności kontrahentów. Bierze tym samym na siebie odpowiedzialność za wykup należności, w przypadku gdy jej uzyskanie nie będzie możliwe.

Faktoring mieszany zawiera elementy faktoringu pełnego i niepełnego. Przedsiębiorca może w niej skorzystać z przeniesienia ryzyka niewypłacalności kontrahentów na firmę faktoringową. Dotyczy ono jednak wierzytelności na określoną w umowie kwotę. Po jej przekroczeniu ryzyko ponosi przedsiębiorca. Oznacza to, że do wysokości ustalonego limitu usługa pozostaje faktoringiem pełnym, a powyżej niej – faktoringiem niepełnym.

Faktoring jawny (otwarty, notyfikowany): dłużnik zostaje zawiadomiony o zawarciu umowy niezwłocznie po jej podpisaniu. Kolejnym krokiem jest wyrażenie przez dłużnika zgody na cesję praw do wierzytelności. To najpopularniejsza formą faktoringu na polskim rynku i ma zastosowanie w obsłudze zarówno transakcji krajowych, jak i międzynarodowych.

Faktoring tajny (nienotyfikowany): dłużnik nie zostaje powiadomiony o zawarciu umowy faktoringu i dalej dokonuje płatności na rachunek faktoranta. Po otrzymaniu zapłaty jest on zobowiązany przekazać pieniądze nowemu wierzycielowi, czyli faktorowi. Ta forma ma zastosowanie tylko w przypadku faktoringu niepełnego (z regresem), gdzie firma faktoringowa nie przejmuje ryzyka wypłacalności dłużnika. Brak zawiadomienia o dokonaniu przelewu wierzytelności powoduje bowiem, że faktor nie ma prawa dochodzić zapłaty od dłużnika.

Faktoring odwrócony (odwrotny) umożliwia uzyskanie przez wystawcę faktury szybkiego finansowania, ale także daje nabywcy dodatkowy czas na zapłatę. Może stanowić świetne rozwiązanie jako element prefinansowania w ramach tzw. finansowania projektowego. Jeżeli firma pozyskała zlecenie na realizację dłuższego projektu, np. branża IT, budowlana, stalowa, OZE, to faktoring odwrotny zapewni gładki i szybki start.

Polscy faktorzy sfinansowali w I kwartale 2023 r. bieżącą działalność krajowych przedsiębiorstw w kwocie blisko 113,8 mld zł. Oznacza to, że wykupili wierzytelności w formie faktur o łącznej wartości o 8,4 proc. większej niż w pierwszych trzech miesiącach 2022 r. Faktury na gotówkę zamieniło 22,4 tys. firm. Przekazały one do sfinansowania 6,4 mln dokumentów płatniczych.

Polski Związek Faktorów (PZF) skupia obecnie większość podmiotów świadczących usługi faktoringowe w Polsce. Należy do niego pięć banków komercyjnych, 19 wyspecjalizowanych firm udzielających finansowania, a także sześć podmiotów o statusie partnera.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Przyszłość to system kaucyjny w aplikacji
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Walka o klimat
Słońce oświetli i ogrzeje Europę
Walka o klimat
Groźne topnienie wiecznej zmarzliny. Klimat zacznie ocieplać się jeszcze szybciej?
Walka o klimat
Ekolodzy zapłacą setki tysięcy euro za protest na lotniskach? Zostali pozwani
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Walka o klimat
Arktyka doświadczyła najcieplejszego lata w historii. Rekord pobity