Musimy zadbać o bezpieczeństwo naszej infrastruktury wod.-kan.

Dostęp do wody to niezbędny warunek naszego funkcjonowania w każdej dziedzinie życia. Ewentualne zaniechania w modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej i przystosowaniu jej do wyzwań klimatycznych wrócą do nas ze zdwojoną siłą za jakiś czas. Dlatego powinniśmy konsekwentnie budować nasze bezpieczeństwo wodne przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak PE-HD.Musimy zadbać o bezpieczeństwo naszej infrastruktury wod.-kan.

Publikacja: 21.03.2022 15:18

Nowoczesne technologie pomagają godzić cele środowiskowe z rozwojem gospodarczym

Nowoczesne technologie pomagają godzić cele środowiskowe z rozwojem gospodarczym

Foto: mat. pras.

Materiał przygotowany przez Uponor Infra Polska

Niedługo po wybuchu wojny w Ukrainie w wielu krajach Europy słychać było głosy, że to nie czas na wprowadzanie ambitnych celów klimatycznych postulowanych przez UE, zwłaszcza w obliczu nowego, pilnego wyzwania, jakim stało się uniezależnienie się Zachodu od rosyjskiej ropy i gazu. Postulat rezygnacji z realizacji celów klimatycznych opiera się na przekonaniu, że zrównoważony rozwój stoi w sprzeczności z rozwojem gospodarczym, że jedno musi się odbywać kosztem drugiego. Jeśli dodamy do tego zmęczenie społeczeństw pandemią Covid-19 oraz jej ogromne koszty ekonomiczne, a teraz także kryzys migracyjny związany z napływem uchodźców z Ukrainy, nie dziwią opinie, że mamy ważniejsze zmartwienia niż cele klimatyczne. Otóż nie mamy, przynajmniej jeśli chodzi o wodę.

Problem z wodą

Na bezpieczeństwo wodne składa się kilka elementów: dostęp ludności do odpowiedniej jakości wody pitnej dostarczanej w ilości wystarczającej na zaspokojenie potrzeb życiowych, utrzymanie dobrych warunków sanitarnych (odprowadzanie ścieków) oraz zabezpieczenie zasobów wodnych potrzebnych do działania gospodarki i rozwoju ekonomicznego. Do tego dochodzą ochrona zasobów przed zanieczyszczeniami oraz negatywnymi skutkami zmian klimatu i ochrona ekosystemów.

Obecnie w Polsce borykamy się z dwoma problemami w tym obszarze, tj. kurczącymi się zasobami wody pitnej oraz problemami wywołanymi zmianami klimatu, czyli suszami i nawałnicami. Powodują one, że z jednej strony musimy oszczędzać wodę, której mamy coraz mniej, a z drugiej musimy nauczyć się skutecznie zarządzać jej nadmiarem w postaci wód opadowych.

Priorytetem na najbliższe lata powinna być dalsza rozbudowa i modernizacja sieci wod.-kan. w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wymienionych kwestii. W ciągu trzech ostatnich dekad wykonano tu ogromną pracę. Szacuje się, że w tym czasie wybudowano w Polsce ponad 80 tys. km sieci wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zbudowano lub poddano modernizacji ok. 1600 oczyszczalni ścieków. Według IGWP wartość majątku firm wod.-kan. to dziś ok. 150 mld złotych. Tymczasem nowa dyrektywa unijna o wodzie pitnej nakłada na przedsiębiorstwa wod.-kan. kolejne obowiązki w obszarze redukcji strat oraz podnoszenia jakości wody pitnej. Do tego dochodzą realne wyzwania związane z występującymi od kilku lat w Polsce opadami nawalnymi i suszami, które wymagają jak najszybszego wdrożenia rozwiązań retencyjnych o różnej skali dostosowanych do lokalnych potrzeb.

Sięgajmy po nowoczesne technologie

Inwestycje w infrastrukturę wod.-kan. wiążą się oczywiście ze znacznymi nakładami finansowymi. Kwestia zwiększonych wydatków to zresztą jeden z ulubionych argumentów krytyków unijnej polityki klimatycznej. Jest to jednak argument chybiony. Dla większości przedstawicieli branży wod.-kan. jest oczywiste, że należy pilnie inwestować w rozwiązania mające na celu m.in. oszczędzanie wody, odzyskiwanie jej, właściwe retencjonowanie i ponowne wykorzystanie, bo cena opieszałości i ewentualnych zaniedbań stale rośnie.

Skutecznym orężem w walce o zrównoważony rozwój są nowoczesne technologie, które pomagają godzić potrzebę rozwoju ekonomicznego z realizacją celów środowiskowych.

Przykładem takiej technologii są systemy rurowe PE-HD (polietylen wysokiej gęstości) produkcji Uponor Infra Polska. Uponor Infra to firma z ponad 60-letnim doświadczeniem w produkcji rur i kształtek na potrzeby projektów wodno-kanalizacyjnych, które znajdują szerokie zastosowanie m.in. do budowy rurociągów ciśnieniowych wody, kolektorów grawitacyjnych czy zbiorników retencyjnych o dużych pojemnościach. Charakteryzują się one całkowitą odpornością na korozję i ścieranie oraz działanie związków chemicznych. Montaż metodą zgrzewania doczołowego (rurociągi ciśnieniowe) lub spawania ekstruzyjnego (rurociągi grawitacyjne) gwarantuje jednorodne, stuprocentowo szczelne połączenia oraz żywotność systemu, która wynosi ponad 100 lat.

Co ważne, technologia PE-HD umożliwia zaprojektowanie systemu przesyłowego ściśle dopasowanego do wymagań inwestycji, w tym dostępnego miejsca i warunków gruntowo-wodnych. W zależności od potrzeb rurociągi i zbiorniki retencyjne PE-HD można również doposażyć w elektroniczne systemy monitorowania pogody czy gospodarowania wodami opadowymi. Stosunkowa lekkość elementów, szybkość i łatwość montażu, bezawaryjność oraz znakomite właściwości materiałowe sprawiają, że technologia PEHD umożliwia obniżenie kosztów inwestycji przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia zasobów oraz emisji CO2. Już teraz zacznijmy korzystać z rozwiązań, które będą dobrze służyć nie tylko nam, ale i przyszłym pokoleniom.

Materiał przygotowany przez Uponor Infra Polska

Materiał przygotowany przez Uponor Infra Polska

Niedługo po wybuchu wojny w Ukrainie w wielu krajach Europy słychać było głosy, że to nie czas na wprowadzanie ambitnych celów klimatycznych postulowanych przez UE, zwłaszcza w obliczu nowego, pilnego wyzwania, jakim stało się uniezależnienie się Zachodu od rosyjskiej ropy i gazu. Postulat rezygnacji z realizacji celów klimatycznych opiera się na przekonaniu, że zrównoważony rozwój stoi w sprzeczności z rozwojem gospodarczym, że jedno musi się odbywać kosztem drugiego. Jeśli dodamy do tego zmęczenie społeczeństw pandemią Covid-19 oraz jej ogromne koszty ekonomiczne, a teraz także kryzys migracyjny związany z napływem uchodźców z Ukrainy, nie dziwią opinie, że mamy ważniejsze zmartwienia niż cele klimatyczne. Otóż nie mamy, przynajmniej jeśli chodzi o wodę.

Pozostało 81% artykułu
Materiał partnera
Przyszłość to system kaucyjny w aplikacji
Walka o klimat
Słońce oświetli i ogrzeje Europę
Walka o klimat
Groźne topnienie wiecznej zmarzliny. Klimat zacznie ocieplać się jeszcze szybciej?
Walka o klimat
Ekolodzy zapłacą setki tysięcy euro za protest na lotniskach? Zostali pozwani
Walka o klimat
Arktyka doświadczyła najcieplejszego lata w historii. Rekord pobity