Rok 2023: Miliardy dolarów strat z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych

Nowy raport potwierdza, że najbardziej bezbronni wobec skutków pogłębiającego się kryzysu klimatycznego są mieszkańcy krajów mniej zamożnych, którzy silniej odczuwają jego konsekwencje i gorzej sobie z nimi radzą.

Publikacja: 30.12.2023 07:40

W 2023 roku pożar spustoszył Hawaje

W 2023 roku pożar spustoszył Hawaje

Foto: AFP

Mijający rok, który zdaniem naukowców przejdzie do historii jako najcieplejszy w historii pomiarów, obfitował w katastrofy będące efektem zmieniającego się klimatu. Różne regiony świata borykały się m.in. z ekstremalnymi temperaturami, suszą, pożarami, powodziami oraz huraganami, stanowiącymi poważne zagrożenie dla lokalnych społeczności oraz ekosystemów. Miliony ludzi było zmuszone do przesiedlenia, z czego większość w krajach, które w najmniejszym stopniu przyczyniły się do zmian klimatu. Każde z tych zdarzeń doprowadziło również do strat materialnych, które łącznie sięgnęły miliardów dolarów.

Najkosztowniejsza katastrofa w 2023 roku: Pożary na Hawajach

W swoim najnowszym raporcie "Counting the Cost 2023" organizacja Christian Aid przyjrzała się kosztom, jakie w wyniku tegorocznych kataklizmów ponieśli mieszkańcy dotkniętych nimi regionów.

Czytaj więcej

Pożary na Hawajach efektem spisku elit? Skąd biorą się takie teorie spiskowe

Na tapet wzięto 20 katastrof, w tym powodzie, pożary, huragany oraz susze. Zdecydowanie najbardziej kosztownymi okazały się pożary na Hawajach, w wyniku których zginęło 181 osób. Jak oszacowali autorzy raportu, koszt katastrofy wyniósł 4 000 dolarów per capita. Na drugim miejscu znalazł się huragan, który nawiedził wyspę Guam, a straty, które spowodował, oceniono na 1 500 dolarów na mieszkańca. Na trzecim miejscu umieszczono huragan, który doprowadził w Vanuatu do szkód sięgających 947 dolarów na osobę. Ustalono również, że średni koszt wszystkich 20 katastrof wyniósł ponad 400 dolarów na osobę. Poważne skutki zmian klimatu w tym roku odczuły również kraje o dużej populacji, takie jak Stany Zjednoczone, które walczyły z potężnymi huraganami, Chiny dotknięte pożarami i powodziami czy Meksyk, który ucierpiał w październiku przez huragan Otis. I choć straty per capita z tytułu każdego zdarzenia w tych krajach oceniono na maksymalnie kilkadziesiąt dolarów, to należy wziąć pod uwagę, że populacja każdego z tych państw przekracza 100 milionów mieszkańców.

Biedni cierpią najbardziej z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych

Jak wynika z raportu, ekstremalne zjawiska pogodowe znacznie boleśniej uderzają w mniej zamożne kraje, których mieszkańcy posiadają mniej odporne domy. Dodatkowo spora część społeczeństwa znajduje zatrudnienie w rolnictwie, które jest szczególnie narażone na skutki anomalii pogodowych, a rządy często nie radzą sobie z zapobieganiem skutkom katastrof oraz sprawnym usuwaniem wyrządzonych przez nie szkód.

Czytaj więcej

Hawaje: Po gigantycznych pożarach na Maui przetrwał jeden dom

Dyrektor generalny Christian Aid, Patrick Watt zauważa, że skutki zmian klimatycznych są dzisiaj bardziej oczywiste niż kiedykolwiek wcześniej.

– Podczas gdy niektóre katastrofy, takie jak pożary na Hawajach trafiają na pierwsze strony gazet, w wielu przypadkach kataklizmy związane z klimatem pozostają niezauważone przez cały świat. Jeśli chodzi o kryzys klimatyczny, mamy do czynienia z globalną „loterią kodów pocztowych”, w której przegrywają najbiedniejsi – mówi Watt.

W wielu miejscach na świecie zmiany klimatu sprawiają, że ekstremalne warunki pogodowe, takie jak powodzie lub susze, występują częściej i są bardziej intensywne. To już się dzieje

Audrey Brouillet, researcherka we francuskim Institut de Recherche pour le Développement

Audrey Brouillet, researcherka we francuskim Institut de Recherche pour le Développement przypomina, że dalsze wykorzystywanie paliw kopalnych będzie dalej pogarszać sytuację, szczególnie w krajach, które już dzisiaj mocno cierpią w wyniku kryzysu klimatycznego.

– W wielu miejscach na świecie zmiany klimatu sprawiają, że ekstremalne warunki pogodowe, takie jak powodzie lub susze, występują częściej i są bardziej intensywne. To już się dzieje. Oczekujemy, że w przyszłości ta intensyfikacja pogorszy się z powodu ciągłego spalania paliw kopalnych i emisji gazów cieplarnianych. Przy ociepleniu powyżej 2°C (w stosunku do epoki przedindustrialnej - red.) niektóre regiony, takie jak Afryka Północna, mogą doświadczyć nawet o 50 proc. bardziej intensywnych suszy, podczas gdy inne regiony, takie jak Afryka Środkowa, doświadczą nawet o 70 proc. bardziej ulewnych deszczy – mówi ekspertka.

Autorzy raportu wzywają światowych przywódców do większego zaangażowania w finansowanie działań klimatycznych i zwiększenia inwestycji we wczesne ostrzeganie i wczesne działania.

Mijający rok, który zdaniem naukowców przejdzie do historii jako najcieplejszy w historii pomiarów, obfitował w katastrofy będące efektem zmieniającego się klimatu. Różne regiony świata borykały się m.in. z ekstremalnymi temperaturami, suszą, pożarami, powodziami oraz huraganami, stanowiącymi poważne zagrożenie dla lokalnych społeczności oraz ekosystemów. Miliony ludzi było zmuszone do przesiedlenia, z czego większość w krajach, które w najmniejszym stopniu przyczyniły się do zmian klimatu. Każde z tych zdarzeń doprowadziło również do strat materialnych, które łącznie sięgnęły miliardów dolarów.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Planeta
Kluczowa decyzja UE w sprawie odbudowy przyrody. Sprzeciw polskiego rządu
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Planeta
Zmiany klimatu: padł kolejny historyczny rekord. NASA potwierdza
Planeta
Fala rekordowych upałów w Grecji. W kraju wprowadzono „mały lockdown”
Planeta
Zmiany klimatu „zjadają” plaże w Hiszpanii. Co roku kurczą się o kilka metrów
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Planeta
Ziemia ociepla się w rekordowo szybkim tempie. Najwyższy wskaźnik w historii
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży