Badanie opublikowane na łamach czasopisma Environmental Research Letters, skumulowane skutki rosnących temperatur w czasie już hamują wzrost gospodarczy w niemal jednej czwartej gospodarek świata. Co więcej, znacząco utrudniają również krajom odbicie gospodarcze po katastrofie klimatycznej.

Ocieplanie się klimatu prowadzi do szeregu zdarzeń, takich jak susze, które obniżają produkcję m.in. rolną w wielu częściach świata, co w efekcie może spowalniać wzrost gospodarczy krajów.

Czytaj więcej

Największe zagrożenia dla światowej gospodarki. Zmartwienia sprzed wojny

Jak powiedział główny autor badania Bernardo Bastien-Olvera w rozmowie z Fortune, założeniem badania było ustalenie, czy zmiany klimatyczne mogą wywrzeć długoterminowy, a nawet permanentny wpływ na gospodarkę. Wcześniejsze dane w tej kwestii nie były kompletne, teraz jednak naukowiec ocenia, że wyniki badania nie pozostawiają złudzeń.

„Wiele krajów jest dotkniętych długotrwałymi i uporczywymi skutkami wzrostu temperatur dla ich gospodarek” – stwierdził Bastien-Olvera.

Jak wynika z badania, obecnie 22 proc. krajów na całym świecie – z reguły o niższych dochodach i znajdujących się w cieplejszym klimacie – odnotowuje spadek produktu krajowego produktu. To kluczowy wskaźnik wzrostu gospodarczego, a sytuacja jest bezpośrednio związana z pogłębiającym się kryzysem klimatycznym.

Naukowcy poddali analizie dane gospodarcze, dotyczące temperatury i opadów z ostatnich 60 lat w ponad 170 krajach. Na ich podstawie doszli do wniosku, że 39 z nich odczuło trwały skutek zmian klimatu. Ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak susze czy fale upałów, wywarły największy wpływ na ograniczenie wzrostu gospodarczego.

Badanie wykazało związek pomiędzy niższymi plonami czy awariami chłodzenia w centrach danych a postępującymi zmianami klimatu. Takie zdarzenia mają znaczący wpływ na gospodarkę kraju.

Czytaj więcej

Gospodarcze skutki zmian klimatu będą dużo większe niż szacowano

Naukowcy podkreślają, że choć w poprzednich badaniach analizowano tę kwestię, ich wyniki nie były jednoznaczne. Tym razem w analizie wykorzystano nowatorską metodę, aby wyizolować trwały wpływ temperatury na gospodarkę, analizując niższe tryby oscylacji systemu klimatycznego. Jak podkreśla główny autor badania, biorąc pod uwagę oscylacje takie jak El Niño, można ustalić, czy kraje doświadczają skutków tymczasowych, czy trwałych i skumulowanych.

Bastien-Olvera przyznał również, że zamiarem naukowców było uniknięcie prognozowania na przyszłość. Zespół badawczy chciał zastanowić się, jaki wpływ zmiany klimatu już wywarły na spowolnienie wzrostu gospodarczego w teraźniejszości.

„Dzięki temu badaniu przyglądamy się, jak zmiany klimatyczne już wpłynęły na gospodarki krajów, aby wskazać, w jaki sposób naukowcy powinni o tym myśleć w przyszłości” – oświadczył główny autor badania.