Tną las kluczowy dla dostaw wody pitnej

Lasy Państwowe niszczą kompleks leśny, którego ochrona jest kluczowa dla zapewnienia dostaw wody pitnej dla całej społeczności miasta i gminy Andrychów.

Publikacja: 28.04.2023 11:47

Tną las kluczowy dla dostaw wody pitnej

Foto: AdobeStock

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot złożyło 25 kwietnia w Nadleśnictwie Andrychów Lasów Państwowych wspólny apel 50 organizacji pozarządowych i ruchów obywatelskich o wstrzymanie wycinek na terenie postulowanego powiększenia rezerwatu Madohora w Beskidzie Małym. To lasy, których ochrona jest kluczowa dla zapewnienia dostaw wody pitnej dla całej społeczności miasta i gminy Andrychów.

Treść apelu 50 organizacji

- Zaapelowaliśmy do Nadleśniczego Mateusza Brannego o wstrzymanie wycinek do momentu rozpatrzenia wniosku o powiększenie rezerwatu. Wycięcie drzew na tym terenie byłoby szkodliwe nie tylko dla przyrody, ale przede wszystkim dla mieszkańców Miasta i Gminy Andrychów, która już teraz boryka się z okresowymi niedoborami wody. Poparcie apelu przez 50 organizacji z całej Polski jest dowodem na to, jak ważnym społecznie problemem stała się ochrona lasów i zasobów wodnych – komentuje Anna Treit ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, które zainicjowało apel organizacji pozarządowych.

Czytaj więcej

Na to idą miliardy z wycinki polskich lasów

Tego samego dnia w Urzędzie Miejskim w Andrychowie odbyło się spotkanie przedstawicieli stron zaangażowanych w działanie na rzecz powiększenia rezerwatu Madohora1 z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. Mimo zaproszenia, na spotkaniu nie stawił się nikt z Lasów Państwowych, instytucji zarządzającej obszarem postulowanego powiększenia rezerwatu. Eksperci merytoryczni, leśnik dr Jerzy Parusel oraz hydrogeolog prof. Mariusz Czop, przedstawili argumentację przemawiającą za poszerzeniem rezerwatu Madohora.

- Nie tylko w rejonie Andrychowa, ale praktycznie w całych Karpatach zachodzi konieczność silniejszej ochrony lasów wodochronnych w celu zapewnienia zaopatrzenia w wodę pitną ludności. Nie można lasów pełniących te ważne funkcje wycinać i nadmiernie eksploatować, gdyż wartość tworzonych przez nie zasobów wodnych jest po prostu bezcenna i – co ważne – często stanowią one jedyne źródło zaopatrzenia dużych społeczności. Powiększenie rezerwatu Madohora łączy problem ochrony przyrody i wody – substancji niezbędnej do życia, która kreuje bogactwo bioróżnorodności – wskazuje prof. Mariusz Czop.

Czytaj więcej

Polska wysyła na potęgę drewno do Chin. Niemal wszyscy na tym tracą

Obecne na spotkaniu osoby, reprezentujące podmioty aktywnie zaangażowane w działanie na rzecz powiększenia rezerwatu w tym samorząd i spółki wodociągowe, własnoręcznie podpisały skierowany do Lasów Państwowych apel o wstrzymanie wycinek. Apel tej samej treści już wcześniej został wysłany do Nadleśnictwa w formie elektronicznej, to jednak odmówiło udzielenia odpowiedzi. Pismo w formie papierowej z własnoręcznymi podpisami dostarczono do Nadleśnictwa Andrychów wraz ze wspomnianym wcześniej apelem 50 organizacji pozarządowych.

- To bardzo smutne, że Lasy Państwowe, które w imieniu społeczeństwa zarządzają naszym wspólnym majątkiem uchylają się od spotkań i odpowiedzi na apele strony społecznej. Liczymy, że po naszej osobistej wizycie Nadleśnictwo Andrychów odniesie się wreszcie do postulatów samorządu, organizacji pozarządowych, wodociągów i mieszkańców Andrychowa – komentuje Anna Treit ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Lasy
„Złodzieje drzew”. Nowe zjawisko we Francji. Zapowiedź ekokatastrofy?
Lasy
Projekty sadzenia lasów w Afryce w ogniu krytyki. „To niszczenie ekosystemów”
Lasy
Drzewa zaczynają „kaszleć” dwutlenkiem węgla. To skutek zmian klimatu
Lasy
Wycinka lasów tropikalnych Amazonii wyhamowała. Najlepszy wynik od lat
Lasy
Firma z Dubaju kontroluje miliony hektarów lasów w Afryce. W tle kredyty węglowe