Będzie nowy park narodowy w Polsce, pierwszy od 23 lat. Minister potwierdza

Wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała poinformował w rozmowie z PAP, że po ponad dwóch dekadach rozpoczęty zostanie proces tworzenia nowego parku narodowego. W Polsce istnieją obecnie 23 parki narodowe, które zajmują jedynie nieco ponad 1 proc. powierzchni naszego kraju. To bardzo niewiele.

Publikacja: 13.02.2024 14:22

Międzyodrze pod Szczecinem.

Międzyodrze pod Szczecinem.

Foto: Endymion2000, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

Park narodowy – zgodnie z ustawą o ochronie przyrody – to obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe.

Od 22 lat w Polsce nie powstał żaden park narodowy, ostatni – park Ujście Warty – założony został w czerwcu 2001 roku. Okazuje się jednak, że już wkrótce może się to zmienić. Wiceminister klimatu poinformował bowiem, że jeszcze w tym roku rozpocznie się proces tworzenia nowego parku narodowego.      

Jeszcze w tym roku powstanie nowy park narodowy w Polsce

Jak poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała, istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeszcze w tym roku powstanie nowy park narodowy. Gdzie się znajdzie? Wiceszef resortu wskazał na województwo zachodniopomorskie – pod koniec ubiegłego roku włodarze gmin Kołbaskowo, Widuchowa i Gryfino wyrazili bowiem zgodę na wzmożoną ochronę tzw. dolnej Odry, co usprawnia cały proces. 

PAP podaje, że tworzeniem Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry zająć się ma specjalnie powołany do tego celu zespół, w którego skład wejść mają przedstawiciele gmin Kołbaskowo, Widuchowa i Gryfino, będący zarówno reprezentantami województwa, jak i inicjatorami pomysłu utworzenia nowego parku narodowego. Zespół ma starać się wypracować jak najlepsze formy ochrony bagien i rozlewisk Międzyodrza. 

Czytaj więcej

Dewastacja kolejnego parku narodowego w Polsce. Chcą ciąć i lać asfalt

Nowy park narodowy w Polsce. Gdzie powstanie? 

Eksperci już od jakiegoś czasu zaznaczali, że – zwłaszcza po ubiegłorocznej katastrofie ekologicznej na Odrze – istnieje potrzeba wzmożonej ochrony tych obszarów. 

Jeśli park narodowy faktycznie tam powstanie, chroniona będzie przyroda i dziedzictwo kulturowe. To niezwykle istotne – obecny park krajobrazowy Dolina Dolnej Odry, który utworzono w 1993 roku, nie chroni bowiem wystarczająco cennych przyrodniczo terenów. Tymczasem spośród ponad 250 gatunków ptaków większość bytuje tu na stałe. Co także jest zaletą, z pewnością rozwinie się region – przede wszystkim pod względem turystycznym. 

Park krajobrazowy Dolina Dolnej Odry obejmuje obecnie obszar torfowiska między dwoma korytami Odry – tzw. Międzyodrze. Jego powierzchnia to około 6000 ha.

Jak powiedział w rozmowie z PAP Mikołaj Dorożała, celem jego resortu w tej kadencji jest powołanie nie jednego, lecz kilku parków narodowych. "Mamy też sygnały ws. chęci utworzenia Jurajskiego Parku Narodowego na północy województwa śląskiego" - podkreślił, dodając, że powstawanie nowych parków narodowych musi odbywać się poprzez społeczny dialog. "Celem na tę kadencję jest także wypracowanie instrumentów finansowych, które pozwolą gminom zobaczyć, że posiadanie na swoim terenie parku narodowego się opłaca" - podkreślił. 

Czytaj więcej

Parki narodowe łupem politycznych interesów. Apel aktywistów

Jaką powierzchnię zajmują parki narodowe w Polsce?

Parki narodowe tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów przyrodniczych i walorów krajobrazowych, a także, aby przywrócić właściwy stan przyrody i odtworzyć zniekształcone siedliska przyrodnicze.  

W Polsce istnieją obecnie 23 parki narodowe, które zajmują łącznie 329,5 tys. ha czyli nieco ponad 1 proc. powierzchni naszego kraju. To bardzo niewiele. Dla porównania – we Francji parki zajmują 9,5 proc. powierzchni, na Słowacji 7,5 proc., a we Włoszech jest to 5 proc. powierzchni kraju. Procentowy udział powierzchni parków narodowych jest w Polsce trzy razy mniejszy niż średnia europejska.

Jak sugerują wyniki badania z 2019 roku, którego wyniki opublikowane zostały na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich, aż 80 proc. Polaków uważa, że powinno tworzyć się nowe parki i inne obszary ochrony przyrody.

Klimat
Zaskakujące odkrycie na „podniebnych wyspach” Afryki. Setki nowych gatunków
Klimat
W Polsce jak na Syberii. Na Suwalszczyźnie odkryto wyjątkowe zjawisko
Klimat
Leśnicy rozdadzą milion darmowych sadzonek. Gdzie można je odebrać?
Klimat
Pożar Połoniny Caryńskiej. Znane są już straty. „Wypalone są dwa miejsca”
Klimat
Miliarder kupił tysiące hektarów lasów. Powstaje europejskie Yellowstone