W badaniu respondenci w wieku 18-35 lat przyznali, że nie widzą sensu w oszczędzaniu, dopóki „wszystko nie wróci do normy”. I choć, jak potwierdza Fidelity Investments, trudno zdefiniować ową „normalność”, można założyć, że mowa tu o większej stabilizacji na świecie.

Tymczasem, jak podkreśla Rita Assaf, wiceprezeska ds. emerytur w Fidelity Investments, młodzi ludzie powinni zdać sobie sprawę z tego, że odkładanie środków na emeryturę jest jednym z podstawowych kroków, mających gwarantować bezpieczeństwo finansowe.

Czytaj więcej

Nie chcą dzieci, bo zatruwają planetę

„Tej grupie wydaje się, że przejście na emeryturę jest bardzo daleko, a oni mają bardziej pilne obawy” – stwierdziła Assaf.

W badaniu wzięło udział 2622 Amerykanów w różnym wieku, posiadających co najmniej jedno konto inwestycyjne. Jak wynika z badania, najbardziej spokojne o zabezpieczenie swojej finansowej przyszłości były osoby z pokolenia wyżu demograficznego, następnie pokolenie X, Y oraz Z.

Aż 79 proc. respondentów odnosiło się do kwestii przejścia na emeryturę na własnych warunkach raczej optymistycznie, jednak respondenci z pokolenia Y oraz Z jako potencjalne przeszkody podawali obecne ceny mieszkań, inflację, niepokoje społeczne oraz pogłębiający się kryzys klimatyczny.

Wyniki ankiety są zgodne z wcześniejszymi badaniami, potwierdzającymi, że młodsze pokolenia przejmują się ocieplającym się klimatem znacznie bardziej niż ich rodzice oraz dziadkowie.

Według badania przeprowadzonego niedawno przez Paw Research, milenialsi oraz przedstawiciele pokolenia Z częściej „wyrażają intensywne reakcje emocjonalne na oglądanie treści o zmianach klimatu na platformach społecznościowych w porównaniu ze starszymi pokoleniami”. 59 proc. respondentów z pokolenia Y oraz 69 proc. reprezentantów pokolenia Z stwierdziło, że kiedy ostatni raz widzieli w mediach społecznościowych treści dotyczące przeciwdziałania zmianom klimatycznym, poczuli się „niespokojni o przyszłość”. W przypadku starszych pokoleń, pokolenia X oraz wyżu demograficznego, jest to około 41 proc.

Oprócz bardziej emocjonalnych reakcji, najmłodsze pokolenia chętniej wdrażają przyjazne dla klimatu działania w codziennym życiu. Jak wynika z raportu First Insight z 2019 roku, zdecydowana większość konsumentów z pokolenia Z preferuje marki zrównoważone i chętniej wydaje o 10 proc. więcej, aby mieć pewność, że kupuje przedmioty pochodzące ze zrównoważonej produkcji. Wskazano również, że milenialsi oraz pokolenie Z podczas zakupów kierują się wartościami i zasadami, również środowiskowymi.