Noblem w dziedzinie fizyki uhonorowano w tym roku trzech naukowców z Japonii, Niemiec i Włoch: Syukuro „Suki” Manabe, Klausa Hasselmanna oraz Giorgio Parisiego. Dwóch pierwszych otrzymało ją za fizyczne modelowanie klimatu Ziemi, ilościowe określanie zmienności i wiarygodne przewidywanie globalnego ogrzewania. Parisi natomiast odkrył wzajemne oddziaływanie nieporządku i fluktuacji w układach fizycznych od skali atomowej do planetarnej. Połowa wartej 10 milionów koron szwedzkich nagrody przypadła Manabe i Hasselmannowi, druga zaś Parisiemu.

„To nagroda w dziedzinie fizyki, a to, co chcemy powiedzieć, to fakt, że modelowanie klimatu jest solidnie oparte na teorii fizycznej i dobrze znanej fizyce” – oświadczył Goran K. Hansson, sekretarz generalny Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk.

Nagroda Nobla jest uhonorowaniem wieloletnich badań całej trójki. Manabe, starszy meteorolog z Uniwersytetu Princeton, wykazał, w jaki sposób wyższy poziom CO2 w atmosferze może prowadzić do wzrostu temperatury na powierzchni Ziemi. Już w latach 60. kierował rozwojem modelowania klimatu Ziemi, co położyło podwaliny pod modele stosowane obecnie. Z kolei Hasselmann, profesor w Instytucie Meteorologii im. Maxa Plancka w Hamburgu, dekadę później stworzył odrębny model klimatyczny, łączący klimat oraz pogodę. Wyjaśnił też, w jaki sposób modele klimatyczne mogą być przewidywalne, choć pogoda jest chaotyczna i zmienna. Opracował też sposoby poszukiwania konkretnych oznak wpływu człowieka na klimat. Natomiast Giorgio Parisi z Uniwersytetu Sapienza w Rzymie, w latach 80. rozwinął szersze zrozumienie sposobu, w jaki można wykryć ukryte wzorce w zaburzeniach i fluktuacjach w klimacie i innych złożonych systemach.

Thors Hans Hansson, przewodniczący komitetu Nobla w dziedzinie fizyki, powiedział:. „Uznane w tym roku odkrycia pokazują, że nasza wiedza o klimacie opiera się na solidnych podstawach naukowych, opartych na wnikliwej analizie obserwacji. Wszyscy tegoroczni laureaci przyczynili się do uzyskania głębszego wglądu w właściwości i ewolucję złożonych systemów fizycznych”.

73-letni Parisi powiedział na konferencji prasowej w Sztokholmie, że ma przesłanie dla światowych przywódców przed konferencją klimatyczną COP26, która odbędzie się w Glasgow w listopadzie.