Niedawne deklaracje Chin odnośnie rezygnacji z tworzenia oraz finansowania nowych projektów wydobycia węgla i energetyki za granicą są spójne z celem osiągnięcia przez Państwo Środka neutralności węglowej do 2060 roku.

Stopniowe odchodzenie od inwestycji związanych z paliwami kopalnymi budzi jednak pytanie, czy chińskie inwestycje zostaną ukierunkowane na energię odnawialną? Eksperci twierdzą, że dla Chin korzystne byłoby przekierowanie swoich inwestycji węglowych do sektora energii odnawialnej w tych krajach, a nie tylko usuwanie funduszy.

Czytaj więcej

Sztuczna inteligencja wesprze Chiny w redukcji emisji CO2

W trakcie przemówienia dla ONZ w grudniu 2021 roku prezydent Chin Xi Jinping zadeklarował, że „Chiny zwiększą wsparcie dla innych krajów rozwijających się w rozwijaniu zielonej i niskoemisyjnej energii”. Chińskie zagraniczne inwestycje energetyczne w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku były kontynuowane w trakcie pandemii, a w 2020 roku inwestycje w odnawialne źródła energii stanowiły większość (57 proc.) wsparcia finansowego tego kraju dla zagranicznych projektów energetycznych. Stanowiło to znaczący wzrost w stosunku do 2019 roku, kiedy wyniosły one 38 proc.

Nie ulega wątpliwości, że Chiny stanowią prawdziwą potęgę w zakresie energii odnawialnej, odpowiadając za około 50 proc. światowego wzrostu mocy w zakresie energii odnawialnej w 2020 roku. Kraj przoduje na świecie pod względem kluczowych zielonych technologii, takich jak pojazdy elektryczne, baterie i wykorzystanie energii słonecznej.

Od 2013 roku Pekin wspiera projekty wiatrowe i słoneczne w ponad 20 krajach rozwijających się, w tym w Etiopii i Kenii. W ciągu ostatniej dekady chińskie banki i firmy rozszerzyły również swoje zagraniczne inwestycje w energię odnawialną.

Eksperci podkreślają jednak, że Chiny mogą wahać się przed składaniem jakichkolwiek dalszych obietnic dotyczących redukcji emisji.

Czytaj więcej

Chiny. Definitywna zmiana podejścia do energetyki węglowej

W grudniu 2021 roku kraj wydobył łącznie 384,67 mln ton paliw kopalnych, znacznie przekraczając swój poprzedni rekord 370,84 mln ton ustanowiony w listopadzie. Rekordowe wydobycie miało związek z wezwaniem górników przez rząd do pracy z maksymalną wydajnością, aby wspomóc wzrost gospodarczy kraju. Jak wynika z oficjalnych danych rządowych, w ubiegłym roku wydobycie węgla w Chinach wzrosło do rekordowego poziomu 4,07 mld ton, co stanowi wzrost o 4,7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.