„Niebieska gospodarka to zrównoważone wykorzystanie zasobów oceanicznych w celu wzrostu gospodarczego, poprawy warunków życia i miejsc pracy, przy jednoczesnym zachowaniu zdrowia ekosystemów morskich i przybrzeżnych” - piszą Szkoci w opublikowanym dokumencie.

W dokumencie wskazano, że morza i wody Szkocji mają do odegrania kluczową rolę w przyczynianiu się do przyszłego dobrobytu gospodarczego kraju, zwłaszcza w odległych społecznościach wiejskich i wyspiarskich. Co ważne, to zdrowe, czyste środowisko morskie ma zasadnicze znaczenie dla realizacji tych celów.

Ambicją Szkocji jest aby stać się światowym liderem w dostarczaniu zdrowej, wysokiej jakości i zbieranej w sposób zrównoważony „błękitnej żywności”. Publikacja Wizji oznacza początek prac nad wypracowaniem wspólnego podejścia do działalności morskiej w Szkocji. Następnym krokiem jest opracowanie szczegółowych programów w celu osiągnięcia sześciu celów w planie działania na rzecz błękitnej gospodarki.

Te cele to czyste środowisko morskie, wspieranie zdrowia ekosystemów, dobrobyt gospodarczy, lepsze źródła utrzymania lokalnych społeczności, aktywność społeczna i dobrostan.

Sekretarz ds. Obszarów Wiejskich Mairi Gougeon powiedziała: „Razem możemy osiągnąć ambitną transformację wartości szkockich mórz, przechodząc od teorii błękitnej gospodarki do jej realizacji; wprowadzając innowacyjne rozwiązania, aby zapewnić odważne i ambitne zmiany; pomagając w rozwiązywaniu bliźniaczych kryzysów środowiskowych i zmiany klimatu, przynosząc realne korzyści ludziom i społecznościom w całej Szkocji i na całym świecie.

„Morza i wybrzeża Szkocji to kluczowe miejsca pracy w całej naszej gospodarce, zwłaszcza w społecznościach przybrzeżnych i wyspiarskich, dostarczając wiele towarów i usług, a także przyczyniające się do naszego ogólnego dobrostanu”.

Szkocja ma 617 tysięcy km kw. obszaru morskiego – siedmiokrotnie większego niż powierzchnia lądu – i 18 743 km linii brzegowej. Gospodarka morska zapewnia prawie 75 tysięcy miejsc pracy – sektor, który wygenerował 5 miliardów funtów PKB w 2019 roku.

Przejście na błękitną gospodarkę zakłada, że „nasza gospodarka, źródła utrzymania i dobrobyt zależą od naszego najcenniejszego zasobu: natury”, gdzie natura zapewnia przepływ korzyści dla ludzi i gospodarki, zwany kapitałem naturalnym.

Przejście do błękitnej gospodarki wymaga przejścia od „środowiska wzrostu gospodarczego” (dominującego status quo w Szkocji i na świecie) do „wspólnego zarządzania” kapitałem naturalnym.

Ekosystemy morskie Szkocji są zdrowe. Błękitna gospodarka Szkocji jest odporna na zmiany klimatu, przyczyniając się do łagodzenia zmiany klimatu. Ugruntowane i wschodzące sektory morskie są innowacyjne, przedsiębiorcze, produktywne i konkurencyjne na arenie międzynarodowej. Szkocja jest światowym liderem w zakresie zdrowych, wysokiej jakości, zrównoważonych zbiorów i hodowli Blue Foods.

Dobrze prosperujące, odporne, zregenerowane i zdrowe społeczności mają bardziej równy dostęp do korzyści, jakie zapewniają zasoby oceaniczne. Szkocja jest narodem o dużej wiedzy i praktycznych umiejętnościach na oceanach - zapewnia rząd w Edynburgu, w informacji przesłanej do redakcji „Rzeczpospolitej”.