Wyzwania zielonej transformacji branży chemicznej

Europa zmierza w kierunku neutralności klimatycznej i gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), co wiąże się z długoterminowymi decyzjami politycznymi, takimi jak europejski Zielony Ład oraz wypływającymi z niego licznymi działaniami legislacyjnymi.

Publikacja: 26.06.2024 21:00

Wyzwania zielonej transformacji branży chemicznej

Foto: mat. pras.

Materiał partnera: BASF Polska

Przemysł ma produkować w sposób zrównoważony, dbając jednocześnie o efektywność energetyczną, zdigitalizowanie, cyrkularność, uwzględniając trzy aspekty: środowiskowy, społeczny i ekonomiczny, a wszystko to wymaga jasnej wizji, a także wysokiego stopnia kreatywności i elastyczności.

Działania na wszystkich etapach łańcucha wartości

Niejednokrotnie brakuje diagnozy, na jakim etapie się znajdujemy, a następnie prawidłowego zidentyfikowania zmian, które musimy dokonać w procesach technologicznych, modelach biznesowych, zasobach ludzkich, aby osiągnąć właśnie ten pożądany model funkcjonowania.

Ta świadomość zmian rośnie, co widać chociażby w zapotrzebowaniu na produkty o zdefiniowanym śladzie węglowym. Jest to oczywiście powiązane z czekającym nas raportowaniem ESG oraz z możliwością pozyskania finansowania na „zielone” inwestycje i innowacje. Duże przedsiębiorstwa będą czerpały korzyści ze współpracy z podmiotami, które dobrowolnie działają zgodnie z dyrektywą CSRD i posiadają odpowiednie dane dotyczące raportowania ESG w swojej dziedzinie działalności.

Podejście oparte na działaniach wzdłuż łańcucha wartości, które swym zasięgiem obejmą zarówno etap projektowania, jak i odpowiedzialnego gospodarowania odpadami, uwzględniając potrzeby środowiskowe, będzie podstawą osiągnięcia sukcesu. Pamiętajmy, że GOZ to przede wszystkim model ekonomiczny, że to nie tylko kwestie zagospodarowania odpadów i jeśli już na samym początku nie pomyślimy o naszym produkcie pod kątem jego odzyskania i ponownego zastosowania, to go nie przetworzymy.

Znaczenie surowców w gospodarce obiegu zamkniętego

Musimy pamiętać, że GOZ to również efektywność energetyczna i w tym przypadku dostęp do OZE (do energii odnawialnej) jest kluczowy dla procesów inwestycyjnych. W przypadku BASF dążymy do tego, aby do 2030 r. ponad 60 proc. zapotrzebowania na energię pochodziło ze źródeł odnawialnych i dlatego intensywnie rozwijamy farmy wiatrowe.

Woda i inne pozostałe surowce to kolejne elementy naszej cyrkularności. To już nie tylko Zielony Ład, ale jak coraz częściej słyszymy – niebieski: obejmujący oszczędność, retencjonowanie i ponowne wykorzystywanie wody w procesach przemysłowych. W przypadku branży chemicznej od zawsze obecna jest wysoka świadomość odnośnie do znaczenia i wartości zasobów naturalnych. Wszelkie technologie opracowywane są z myślą o zawracaniu wody do procesów lub, po jej oczyszczeniu, przekazywaniu jej do kolejnej linii technologicznej.

Wsparcie regulacyjne

Legislacja i regulacje powinny wspomagać zmiany/innowacje technologiczne, takie jak chociażby technologia recyklingu chemicznego. Często, niestety, albo nie ma odpowiednich ram prawnych, albo proces uzyskiwania pozwoleń lub decyzji jest na tyle długi, że przedsiębiorca rezygnuje z realizacji nowych inwestycji. Rola regulatora jest zatem niezwykle ważna, zwłaszcza pod kątem surowców wtórnych, których wykorzystanie powinno być opłacalne zarówno pod kątem jakości, jak i ceny.

GOZ to przede wszystkim model ekonomiczny

GOZ to przede wszystkim model ekonomiczny

BASF SE

Segregacja i technologie zwiększające jakość recyklatów są niezwykle potrzebne, aby sprostać wymaganiom UE odnośnie do ich zawartości w produktach. Do przedsiębiorców zaczyna docierać, że wszelkie rozwiązania, które uniezależniają ich od zewnętrznych dostawców surowców czy energii, zwiększają bezpieczeństwo, jednakże musimy pamiętać, że wszelkie wprowadzane zmiany muszą się finalnie opłacać, a więc musi zostać osiągnięty zarówno ten efekt środowiskowy, jak i ekonomiczny.

Budowanie świadomości i edukacja

Dodatkowo nie możemy zapominać o  naszej roli i współpracy w zakresie edukacji, zarówno konsumentów, przedsiębiorców, jak i administracji, odnośnie do realnych korzyści płynących z GOZ, z zielonej transformacji, z wdrażania inicjatyw i strategii przyspieszających cele Zielonego Ładu, oraz korzyści z ponownej naprawy i użytkowania, jak i wszelkich nowych rozwiązań technologicznych i innowacyjnych produktów.

Wszystkie te aspekty są niezwykle istotne w osiągnięciu spójnych celów oraz stanowią odpowiedź na wyzwania pojawiające się na drodze do zielonej transformacji.

—doktor inżynier Anna Zalewska, menedżer ds. współpracy z instytucjami rządowymi BASF Polska.

Materiał partnera: BASF Polska

Materiał partnera: BASF Polska

Przemysł ma produkować w sposób zrównoważony, dbając jednocześnie o efektywność energetyczną, zdigitalizowanie, cyrkularność, uwzględniając trzy aspekty: środowiskowy, społeczny i ekonomiczny, a wszystko to wymaga jasnej wizji, a także wysokiego stopnia kreatywności i elastyczności.

Pozostało 93% artykułu
Walka o klimat
Tylko zielona chemia ma przyszłość
Walka o klimat
Korzyści dalece większe niż koszty
Walka o klimat
W Polsce brakuje wizji systemu gospodarki odpadami
Materiał partnera
Obowiązkowa pozycja w budżecie inwestycji
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Walka o klimat
ESG w budownictwie: kolejny filar klimatycznej rewolucji
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą