Chcemy przede wszystkim działać, a nie tylko mówić

Bardzo mocno integrujemy strategię ESG z naszą strategią biznesową. Za tymi działaniami stoi także wyższy cel. Naszym mottem jest Make a difference, czyli zrób różnicę – mówi Marta Mikliszańska, dyrektor ds. polityki publicznej i ESG w Grupie Allegro.

Publikacja: 22.04.2024 03:00

Marta Mikliszańska, dyrektor ds. polityki publicznej i ESG w Grupie Allegro.

Marta Mikliszańska, dyrektor ds. polityki publicznej i ESG w Grupie Allegro.

Foto: materiały prasowe

Materiał powstał we współpracy z Allegro

Kwestie związane z ESG (ang. Environmental, Social, Governance – ochrona środowiska, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny) przesuwają się dziś do centrum zainteresowania organizacji. Jakie miejsce zajmują w strategii biznesowej Allegro?

Są bardzo wysoko na liście priorytetów. W Allegro bardzo mocno integrujemy strategię ESG ze strategią biznesową, stawiając jednocześnie na rozwój firm, które sprzedają na naszej platformie, a także pracując nad tym, by doświadczenie zakupowe naszych klientów było jak najlepsze, a standardy sprzedaży jak najwyższe. Bardzo mocno pracujemy nad ekspansją zagraniczną. Jesteśmy już obecni w Czechach i na Słowacji. Za tymi działaniami stoi także wyższy cel. Naszym mottem jest Make a difference, czyli zrób różnicę. Chcemy zmieniać rzeczywistość, chcemy rozwijać ludzi, firmy, naszych pracowników, dbając jednocześnie o to, żeby nasi sprzedający mogli rozwijać swój biznes. A przy tym chcemy minimalizować ślad środowiskowy w całym łańcuchu wartości.

Strategia ESG nie może być czymś dodatkowym do pokazywania inwestorom. Ona musi być wpisana w decyzje biznesowe. I to się dzieje. Nad jej realizacją czuwa rada nadzorcza, jest to więc bardzo mocny dowód na to, że te kwestie traktujemy bardzo poważnie. Wierzymy, że w ten sposób budujemy też wartość firmy. Rada nadzorcza zatwierdziła właśnie nową strategię Allegro i nasze cztery priorytety. Są to: All for People, All for Planet, All for Prosperity oraz Good Governance, czyli dobre zarządzanie, jako fundament, na którym rozwijamy pozostałe trzy, a więc ludzi, planetę i prosperity.

W jaki sposób firma odpowiada na wyzwania związane z ochroną klimatu i środowiska?

Zaczynamy od siebie, od swoich emisji i operacji. W 2022 r. zatwierdziliśmy cele klimatyczne w ramach Science Based Targets initiative. Wraz ze wzrostem naszego biznesu zobowiązaliśmy się do redukcji śladu węglowego we własnych operacjach o 38 proc. w stosunku do roku bazowego. Mamy już pierwsze pozytywne efekty. W 2023 r. zmniejszyliśmy emisję absolutne o 5 proc. we własnych operacjach. Głównie mówimy tu o pracy na rzecz efektywności energetycznej, czyli zmniejszamy zużycie energii, także we współpracy z właścicielami budynków, które wynajmujemy, ale też wykorzystujemy energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Z drugiej strony zachęcamy naszych partnerów biznesowych, aby stawiali cele dekarbonizacji i redukowali emisje. Odświeżyliśmy i zatwierdziliśmy kodeks dla partnerów biznesowych i dostawców, są w nim także kwestie śladu węglowego. Prowadzimy z naszymi najważniejszymi partnerami, przede wszystkim logistycznymi, rozmowy, budujemy wspólne projekty, które w efekcie mają minimalizować ślad środowiskowy.

Odpowiedzialne korzystanie z zasobów planety oznacza także domykanie ich obiegu. Jak wyglądają działania Allegro w tym obszarze?

Mówiąc o redukcji emisji chciałam zaznaczyć, że z naszej perspektywy działania dla e-commerce dotyczą przede wszystkim opakowań i właśnie domykania obiegu. Mogą one przynieść największą widoczną zmianę na całym rynku e-commerce, choćby z uwagi na wolumen naszych operacji, na liczbę ofert, które są na Allegro. Ta kwestia jest niezwykle ważna obok działań dekarbonizacyjnych, o których mówiłam.

W Allegro propagujemy zasadę ekoprojektowania, która jest związana z 3R, czyli reduce, reuse i recycle. A więc po pierwsze staramy się unikać zużywania surowców, po drugie stawiamy na ponowne użycie, a dopiero na końcu myślimy o recyklingu, który oczywiście też jest niezwykle ważny.

W ostatnich latach przeprowadziliśmy rewolucję opakowaniową we własnych operacjach. Po pierwsze: reduce – tam, gdzie to możliwe używamy oryginalnych opakowań producentów i staramy się nie dodawać kolejnych. Już co trzecia przesyłka z oficjalnego sklepu Allegro nie ma dodanego opakowania. To naprawdę może zrobić różnicę. Po drugie: reuse – to nie marnowanie zasobów, a ponowne ich użycie. W ramach oficjalnego sklepu Allegro zamiast plastikowych wypełniaczy używamy specjalnie przygotowanych kartonów, które wcześniej były używane jako opakowania zbiorcze. Dzięki temu zmniejszyliśmy ilość odpadów o ok. 500 ton w stosunku do ubiegłego roku. To bardzo konkretna zmiana. Tam, gdzie zredukowanie opakowania czy jego ponowne użycie nie jest możliwe, dbamy o to, by było ono zdatne do recyklingu lub pochodziło z recyklingu. Zachęcamy też naszych sprzedających, by korzystali z oferty kartonów Allegro Pack, które są dostępne do zakupu na naszej platformie. Nie pobieramy za to prowizji, więc ich cena jest bardzo korzystna z perspektywy innych opakowań na rynku. Na końcu to się sprzedającym bardzo opłaca, bo klient dostaje zrównoważone opakowanie, co może spowodować, że będzie wracał do tego sklepu.

Na bieżąco śledzimy to, co się dzieje na rynku opakowaniowym, prace naukowców nad innowacyjnymi, np. kompostowalnymi opakowaniami. Wspieramy działania start-upów i innowacyjnych przedsiębiorców, którzy pracują w tym kierunku. Prowadzimy również pilotaże, mając nadzieję, że z czasem nasze operacje biznesowe będą mogły być w pełnej synergii z takimi innowacjami. Cały temat opakowań jest bardzo ważny nie tylko dla użytkowników i e-commerce, ale i dla całej też gospodarki.

Przypadający 22 kwietnia Dzień Ziemi jest okazją do promowania w społeczeństwie postaw proekologicznych. Jak ważna jest dziś edukacja ekologiczna i co można robić w tym zakresie?

Oczywiście edukacja to jest pierwszy krok w działaniu. Nam, jako platformie, zależy na tym, żeby przede wszystkim działać, a nie mówić. Wprowadzać rozwiązania, które będą korzystne z perspektywy kupujących, z perspektywy sprzedających, a mówiąc szerzej – z perspektywy planety i środowiska czy też społeczeństwa, w którym żyjemy. Bo patrzymy na to w sposób holistyczny.

Ale żeby działać, trzeba zacząć od edukacji. Tak też widzimy naszą rolę. Od lat mamy platformę Allegro Academy, która oferuje różne kursy skierowane do naszych sprzedających. Obejmują one przede wszystkim kwestie związane z tym, jak prowadzić i skalować swój biznes, jak rozliczać podatki, jak przygotować się do ekspansji zagranicznej. Ale tematy środowiskowe także są ich ważną częścią. Jest to także bardzo istotny element naszych działań, skierowanych przede wszystkim do małych i średnich firm, bo to są w większości nasi sprzedający. Widzimy duże zainteresowanie i ogromną popularność tego rodzaju szybkich, atrakcyjnych w formie i treści szkoleń. W 2023 r. zaoferowaliśmy prawie 140 kursów, z których skorzystało ponad 56 tys. unikalnych użytkowników. Mamy nadzieję, że ta edukacja jest początkiem, który przełoży się na konkretne działania firm.

Włączyliście się również w realizowaną przez Polski Alarm Smogowy (PAS) inicjatywę „Mobilne płuca”. Dlaczego?

Temat walki ze smogiem czy działań na rzecz czystego powietrza nie jest dla nas nowy. Kilka lat temu podpisaliśmy memorandum z Ministerstwem Rozwoju i Przedsiębiorczości, później także z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów – jego sygnatariuszem był także PAS – dotyczące wspólnych działań na rzecz walki z nielegalnym obrotem tzw. kopciuchami, czyli kotłami grzewczymi, które nie spełniały norm. Wówczas pojawiła się nowa legislacja, która pozwalała wykluczyć je z obrotu. My, jako odpowiedzialny partner i platforma, na której też zdarzała się tego rodzaju sprzedaż, zobowiązaliśmy się wesprzeć rząd i inspekcję handlową w monitorowaniu takiej sprzedaży i eliminowaniu kopciuchów z obrotu. Od tego się zaczęło. Później zaczęliśmy współpracować z PAS. Zostaliśmy partnerem tego bardzo ciekawego programu edukacyjnego. „Mobilne płuca” objeżdżają zwłaszcza mniejsze miejscowości w ośmiu województwach. Pozwalają nie tylko śledzić, jak mocno zanieczyszczone jest powietrze, którym oddychamy, ale też zachęcają do wymiany starych, najbardziej szkodzących środowisku kotłów na paliwa stałe. To bardzo przekonująca kampania edukacyjna, która pokazuje, że potrzebna jest zmiana systemowa. W jej ramach rozwijane są oczywiście programy związane z termomodernizacją budynków czy takie programy, jak „Czyste powietrze” czy „Ciepłe mieszkanie”. Ale bardzo ważne jest bezpośrednie dotarcie do mieszkańców z informacją podnoszącą ich świadomość i zachęcającą do skorzystania z tych programów.

My, jako Allegro, w ramach naszych działań rozwijamy też sieć automatów paczkowych. Wierzymy – i mamy dowody potwierdzające tę tezę – że pomagają one w obniżeniu śladu węglowego, gdyż zmniejsza się ilość kilometrów przejechanych przez kuriera na ostatniej mili, bo wiele paczek dostarczanych jest do automatów zamiast rozwożonych pod pojedyncze adresy. Włączanie się Allegro w prośrodowiskowe programy edukacyjne i działania kampanijne to część naszego holistycznego podejścia. Chcemy minimalizować negatywny efekt dla środowiska, związany z e-commerce i dostawami produktów. Chcemy działać w sposób odpowiedzialny i wspierać także organizacje, które edukują mieszkańców, bo jest to temat niezwykle ważny.

Marta Mikliszańska jest ekspertką ds. publicznych i odpowiada za politykę publiczną oraz obszar zrównoważonego rozwoju w Grupie Allegro. Ma wieloletnie doświadczenie w organizacjach biznesowych i administracji parlamentarnej. Przed dołączeniem do Allegro w 2018 roku doradzała wielu polskim i międzynarodowym firmom, m.in. z sektora IT, w budowaniu relacji rządowych i tworzeniu strategii komunikacyjnych. Ukończyła stosunki międzynarodowe i studia latynoamerykańskie na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia europejskie w Krajowej Szkole Administracji Publicznej; była także stypendystką rządu brytyjskiego w London School of Economics.

Materiał powstał we współpracy z Allegro

Materiał powstał we współpracy z Allegro

Kwestie związane z ESG (ang. Environmental, Social, Governance – ochrona środowiska, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny) przesuwają się dziś do centrum zainteresowania organizacji. Jakie miejsce zajmują w strategii biznesowej Allegro?

Pozostało 98% artykułu
Klimat
Ruszył Ranking ESG. Odpowiedzialne zarządzanie 2024
Klimat
Przepisy o ROP w centrum uwagi uczestników rynku
Klimat
Oceany emitują więcej „wiecznych chemikaliów” niż przemysł? Eksperci ostrzegają
Klimat
Nowe nadzieje, stare zmartwienia
Klimat
Dekarbonizacja to konkurencyjność
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?