Zrównoważony biznes Coca-Cola w Polsce: w stronę neutralności klimatycznej i Świata Bez Odpadów

Coca-Cola od lat podejmuje szereg działań, by prowadzić swój biznes odpowiedzialnie. Już kolejny rok z rzędu utrzymuje tytuł nadany w ramach Dow Jones Sustainability Index „Najbardziej zrównoważonej firmy napojowej na świecie”. Jak to możliwe?

Publikacja: 22.04.2024 03:00

System Coca-Cola dokłada starań, by zminimalizować swój wpływ na środowisko

System Coca-Cola dokłada starań, by zminimalizować swój wpływ na środowisko

Foto: mat. pras.

Artykuł reklamowy na zlecenie producenta napojów Coca-Cola

Działania w zakresie ESG od wielu lat stanowią fundament strategii biznesowej systemu, a jego drogowskazem jest jasno zdefiniowana przez Coca-Cola HBC Misja Zrównoważonego Rozwoju, która wyznacza kroki milowe na drodze do realizacji dwóch kluczowych ambicji – osiągnięcia zerowej emisji netto do 2040 oraz realizacji założeń „Świata Bez Odpadów”. W ramach Misji, poza redukcją śladu węglowego i działaniami wokół selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych, firma skupia się jednak także na innych obszarach tj.: odpowiedzialnym zarządzaniu zasobami wodnymi, pozyskiwaniu surowców ze zrównoważonych źródeł, poszerzaniu portfolio ZERO oraz na rozwoju swojego zespołu i lokalnych społeczności. Swoje działania i osiągnięcia w tych obszarach raportuje rok do roku. Tegoroczne podsumowanie będzie też zawierało najnowsze dane ekonomiczne firmy, które – przy zatrudnieniu na poziomie niemal 1800 pracowników i lokalnej produkcji szerokiego portfolio firmy – wiele mówią o jej wpływie na polską gospodarkę.

Redukcja CO2... do ZERA

Celem Coca-Cola HBC jest osiągnięcie zerowej emisji netto do 2040 r. Treść zobowiązania wyznacza jasną ścieżkę – redukcja śladu węglowego o 25 proc. do 2030 r. i o 50 proc. w kolejnej dekadzie. Jak firma ją realizuje?

Zmiany są wdrażane już na poziomie projektowania opakowań – na przestrzeni lat firma konsekwentnie zmniejsza ich wagę. Bardziej przyjazne środowisku rozwiązania wprowadzane są także w zakładach. Jednym z nich jest zmiana folii, którą owijane są palety, na bardziej wytrzymałą wersję, co zmniejszyło poziom jej zużycia aż o 40 proc.

Coca-Cola HBC skrupulatnie dba także o zasoby wodne. Dla przykładu fabryka w Radzyminie w wieżach chłodniczych wykorzystuje wodę pochodzącą z przyzakładowej oczyszczalni zamiast miejskiej, dzięki czemu także tutaj zużycie tego cennego zasobu spadło o 40 proc., co pozwala na oszczędność aż 21 tys. m3 wody rocznie. Na redukcję CO2 wpływa także energia zakupywana, by zasilić zakłady firmy – tu Coca-Cola HBC w 100 proc. stawia na tę z odnawialnych źródeł.

Ślad węglowy redukowany jest także na zewnątrz – firma konsekwentnie wymienia lodówki w punktach sprzedaży na te niskoemisyjne oraz modernizuje swoją flotę, zwiększając liczbę aut elektrycznych i hybrydowych.

Globalne plany, lokalne działania

System Coca-Cola w ramach ambicji „Świat Bez Odpadów” chce do 2030 r. zbierać i poddawać recyklingowi tyle butelek i puszek, ile wprowadza na rynek. I w tym przypadku firma działa wielotorowo: w 2023 roku wprowadziła we wszystkich opakowaniach PET w swoim portfolio przytwierdzone nakrętki, prawie rok przed terminem wyznaczonym przez UE. Jest też aktywnym uczestnikiem koalicji branżowej pracującej na rzecz wdrożenia efektywnego systemu kaucyjnego w Polsce, który ma pozwolić zamknąć obieg opakowań.

Coca-Cola organizuje także prośrodowiskowe akcje, angażując do udziału lokalne władze, społeczności i swoich pracowników. Jednym z takich przedsięwzięć w ostatnim roku była kolejna odsłona współpracy ze Stowarzyszeniem Czysta Polska. Po akcji „Czyste Lasy”, w ramach której zebrano 3,5 tony odpadów, przyszedł czas na „Czysty Bałtyk”. Ponad 800 wolontariuszy, sprzątając tereny nadmorskie w Świnoujściu, usunęło z nich ponad pół tony odpadów.

Długofalowe i konsekwentne wysiłki systemu w ramach zrównoważonego rozwoju zostały po raz kolejny dostrzeżone. W międzynarodowym rankingu Dow Jones Sustainability Index Coca-Cola HBC zajęła pierwsze miejsce jako „Najbardziej zrównoważona firma napojowa na świecie” już po raz siódmy z rzędu. Firma została wyróżniona również na liście producentów docenionych przez Carbon Disclosure Project za zaangażowanie w przeciwdziałanie zmianom klimatu i ochronę zasobów wodnych. Uzyskała podwójną ocenę A za swoje inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem, co potwierdza jej pozycję jako lidera nie tylko w branży napojowej, ale także wśród wszystkich firm ocenionych w ramach inicjatywy. Ten sukces wynika z jasnej wizji, konsekwencji w jej realizacji oraz silnego przekonania, że odpowiedzialny biznes przynosi wartość wszystkim.

Artykuł reklamowy na zlecenie producenta napojów Coca-Cola

Artykuł reklamowy na zlecenie producenta napojów Coca-Cola

Działania w zakresie ESG od wielu lat stanowią fundament strategii biznesowej systemu, a jego drogowskazem jest jasno zdefiniowana przez Coca-Cola HBC Misja Zrównoważonego Rozwoju, która wyznacza kroki milowe na drodze do realizacji dwóch kluczowych ambicji – osiągnięcia zerowej emisji netto do 2040 oraz realizacji założeń „Świata Bez Odpadów”. W ramach Misji, poza redukcją śladu węglowego i działaniami wokół selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych, firma skupia się jednak także na innych obszarach tj.: odpowiedzialnym zarządzaniu zasobami wodnymi, pozyskiwaniu surowców ze zrównoważonych źródeł, poszerzaniu portfolio ZERO oraz na rozwoju swojego zespołu i lokalnych społeczności. Swoje działania i osiągnięcia w tych obszarach raportuje rok do roku. Tegoroczne podsumowanie będzie też zawierało najnowsze dane ekonomiczne firmy, które – przy zatrudnieniu na poziomie niemal 1800 pracowników i lokalnej produkcji szerokiego portfolio firmy – wiele mówią o jej wpływie na polską gospodarkę.

Klimat
Ruszył Ranking ESG. Odpowiedzialne zarządzanie 2024
Klimat
Przepisy o ROP w centrum uwagi uczestników rynku
Klimat
Oceany emitują więcej „wiecznych chemikaliów” niż przemysł? Eksperci ostrzegają
Klimat
Nowe nadzieje, stare zmartwienia
Klimat
Dekarbonizacja to konkurencyjność
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?