Materiał przygotowany przez E.ON Polska

Dziesięć najlepszych projektów związanych z ochroną klimatu otrzyma wsparcie w łącznej kwocie 100 000 euro. Nabór zgłoszeń do programu potrwa od 29 kwietnia do 3 czerwca 2024.

Bardziej świadomi i gotowi do działania

Wyniki badania opinii przeprowadzonego w 2023 r. przez instytut Civey na zlecenie Fundacji E.ON pokazały, że Europejczycy coraz bardziej obawiają się negatywnych skutków zmian klimatycznych. Zarazem wzrasta nasza świadomość ekologiczna. Jesteśmy gotowi podejmować działania na rzecz środowiska naturalnego, by chronić zarówno przyrodę, jak i własne zdrowie. Badanie pokazało też, że chcemy rozwijać proekologiczne postawy i popieramy prośrodowiskowe inicjatywy. Aby postawy przekuć w konkretne aktywności, Fundacja E.ON postanowiła wesprzeć najciekawsze projekty przeciwdziałające zmianom klimatycznym.

Wspólne działanie

– Międzynarodowy program grantowy „E.ON łączy energię dla klimatu” to efekt współpracy Fundacji E.ON w Polsce z jej odpowiednikami w Niemczech i na Słowacji – komentuje Andrzej Modzelewski, prezes E.ON Polska i prezes zarządu Fundacji E.ON w Polsce. – Celem programu jest wsparcie najlepszych projektów, które mają bezpośredni wpływ na redukcję emisji CO2. Na dofinansowanie mogą liczyć także inicjatywy edukacyjne i aktywizujące społeczności lokalne w obszarze działań na rzecz klimatu – dodaje.

Program grantowy skierowany jest do organizacji non profit, start-upów, instytucji edukacyjno-naukowych i think tanków, które działają w obszarze ochrony środowiska i klimatu lub realizują projekty społeczne. Założeniem projektu jest, aby podmioty te mogły wykorzystać swoje doświadczenie w projektach proekologicznych. W momencie zgłoszenia interesariusze będą musieli wykazać przynajmniej jedno z takich działań zrealizowanych we wskazanych obszarach tematycznych. Zgłoszony projekt musi zostać zrealizowany w Warszawie.

Granty dla najlepszych

Fundacja E.ON w Polsce wyłoni dziesięć projektów, które najtrafniej wpiszą się w powyższe idee oraz będą wspierać zrównoważony rozwój Warszawy. Wyboru dziewięciu z nich dokona kapituła programu, a jeden trafi do finałowej dziesiątki w wyniku głosowania publiczności. Odbędzie się ono na stronie internetowej organizatora. Łączna pula nagród dla projektów w Polsce to 100 000 euro.

– Wierzymy, że każde działanie na rzecz ochrony środowiska ma znaczenie. Jako fundacja z międzynarodowym doświadczeniem chcemy być siłą napędową pozytywnych zmian na drodze do zrównoważonej i zdrowej przyszłości kolejnych pokoleń – komentuje Andrzej Modzelewski.

Odpowiedzialne działania dla klimatu

Zrównoważony rozwój jest jednym ze strategicznych filarów Grupy E.ON. Dlatego aktywnie angażuje się ona w procesy dekarbonizacji oraz zrównoważony rozwój miast w krajach, w których prowadzi działalność. Wszystkie te inicjatywy mają sprzyjać przyspieszeniu transformacji energetycznej oraz współtworzeniu zrównoważonej przyszłości społeczeństw.

Fundacja E.ON w Polsce od wielu lat prowadzi liczne działania świadomościowe, m.in. w obszarze edukacji ekologicznej oraz ochrony i promocji zdrowia. Nowy program grantowy wpisuje się w nadrzędne cele Fundacji, a jego efektem będzie realizacja kolejnych, wartościowych projektów proekologicznych na terenie Warszawy. Dzięki takim działaniom firma chce wpłynąć na wzrost wiedzy dotyczącej zagrożeń płynących ze zmian klimatu. Powstaną także konkretne pomysły, które będą im skutecznie przeciwdziałać.

Nabór zgłoszeń

Szczegółowe informacje na temat procesu przyjmowania aplikacji, kryteriów wyboru projektów oraz harmonogramu będą dostępne na stronie internetowej programu www.eondlaklimatu.pl.

Materiał przygotowany przez E.ON Polska