Biznes i miasta idą w zieloną stronę

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk ws. wyzwań cywilizacyjnych i środowiskowych związanych z rozwojem współczesnych miast będzie osią Konferencji Eco-Miasto.

Publikacja: 09.10.2023 21:00

Ubiegłoroczna edycja konferencji cieszyła się dużym zainteresowaniem widzów

Ubiegłoroczna edycja konferencji cieszyła się dużym zainteresowaniem widzów

Foto: mat. pras.

Konferencja Eco-Miasto 2023 odbywa się już 10 października. W jej trakcie debata będzie dotyczyć takich zagadnień, jak zmiany klimatyczne i związane z tym kryzysy, zielona transformacja miast oraz wykorzystanie internetu rzeczy czy sztucznej inteligencji w efektywnym zarządzaniu miastem. Dyskusje będą próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak kształtować ośrodki miejskie, aby rozwijały się w sposób bardziej zrównoważony, lepiej uwzględniały potrzeby mieszkańców oraz były miejscem przyjaznym do życia i pracy.

Celem Eco-Miasta 2023 jest wymiana wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk odnoszących się do wyzwań cywilizacyjnych i środowiskowych towarzyszących rozwojowi miast. Gościem specjalnym wydarzenia będzie prof. Carlos Moreno, pionier w tematyce miast przyszłości, twórca idei „miasta 15-minutowego”.

Konferencja to punkt kulminacyjny projektu Eco-Miasto. W tym roku przypada jubileuszowa, dziesiąta edycja tego programu. Poświęcona jest m.in. partycypacyjnemu modelowi zrównoważonego rozwoju miast. Jak tłumaczą organizatorzy, mieszkańcy mają w tym modelu możliwość współuczestniczenia w projektowaniu przestrzeni miejskiej, wyrażania swoich opinii, zgłaszania pomysłów oraz wpływania na kształtowanie polityk i strategii rozwoju.

W programie wydarzenia zaplanowano debatę „Zielona transformacja miast w czasach wyzwań – efektywność energetyczna”, gdzie będzie mowa o tym, że samorządy, na których barkach spoczywa realizacja krajowych i unijnych celów w zakresie ochrony klimatu, muszą skupiać się na technologiach i projektach, które w perspektywie kilku–kilkunastu lat doprowadzą do zeroemisyjności. A także panel „Miasta przyszłości (przyjazne) dla ludzi, ludzie dla miast”, którego uczestnicy będą się zastanawiać, jak będą funkcjonować miasta przyszłości. Dziś rozrost miast sprawia, że pochłaniają coraz więcej zasobów, a wytwarzają coraz więcej odpadów – nie tylko śmieci, ale też CO2. Trzeba więc zrozumieć i przewidzieć zmiany czekające miasta, umożliwiając opracowanie rozwiązań, dzięki którym będą na nie lepiej przygotowane. A mieszkańcy, lokalne władze i przedsiębiorcy muszą współpracować, by stworzyć rozwiązania optymalne dla wszystkich oraz korzystne dla miejskiego klimatu.

Konferencja Eco-Miasto 2023 odbywa się w tym roku pod hasłem „Miasta. Ludzie. Przyszłość”. Tym elementom będą więc poświęcone osobne trzy debaty z udziałem przedstawicieli samorządów, ekspertów i biznesu.

Eco-Miasto to ogólnopolski program, popularyzujący ideę zrównoważonego rozwoju miast. Pierwsza edycja odbyła się w 2013 roku. Projekt obejmuje konkurs dla samorządów, warsztaty, publikację ekspercką i konferencję. Projekt realizowany jest przez UNEP/GRID-Warszawa i ambasadę Francji. „Rzeczpospolita” jest partnerem medialnym wydarzenia.

Opinia partnera:
Agnieszka Gutowska, dyrektor komunikacji, marketingu i CSR Nhood Services Poland.

Nhood Services Poland, pracując nad nowymi projektami, dba o to, by były zrównoważonymi miejscami, które będą uzupełniały lokalną tkankę miejską i pozytywnie wpływały na otoczenie w trzech obszarach – społecznym, środowiskowym i gospodarczym.
Pracujemy nad koncepcjami kwartałów miejskich, gdzie mieszkańcy nie muszą każdego dnia używać samochodu, aby zrealizować codzienne potrzeby, ponieważ wszędzie jest blisko i na piechotę – do sklepu, do apteki, do parku czy pracy. To miejsca dobrze połączone z miastem, gdzie dzieci mogą bezpiecznie przemieszczać się pieszo lub na rowerze. To również przestrzenie, gdzie mieszkańcy znajdą atrakcyjne miejsca do spotkań i aktywności, budowania relacji, a odpowiedni dobór i połączenie funkcji zapewnia, że pulsują życiem mieszkańców. To miejsca, gdzie szanuje się energię, zieleń i zasoby naturalne. I najważniejsze – są współtworzone przez jej mieszkańców. Przykładem takiego projektu jest Wilanów Park tworzony zgodnie z koncepcją 15-minutowego miasta. Cieszymy się, że prof. Carlos Moreno, autor tej koncepcji, przyjął nasze zaproszenie do Warszawy i będzie gościem konferencji Eco-Miasto 2023.

Opinia partnera:
Andrzej Gemra, ekspert ds. public affairs & elektromobilności Renault Group.

Jedną z rewolucji zrównoważonej mobilności jest użytkowanie zamiast posiadania samochodu. Od wspólnych przejazdów (carpooling), poprzez wynajem długoterminowy, aż do współdzielenia kształtuje się nowa wizja mobilności. Celem jest zapewnienie każdemu dostępu do pojazdu najlepiej dostosowanego do jego potrzeb, przy jednoczesnym promowaniu modeli elektrycznych i lekkich aut dostawczych.
W obliczu zachodzących zmian klimatycznych przemysł motoryzacyjny jest coraz bardziej świadomy wpływu swojej działalności na planetę, dlatego nieustannie się zmienia. Tak jak w przypadku Mobilize, marki należącej do Grupy Renault, która już dziś kształtuje mobilność jutra i stawia na współdzielenie samochodów, ich wynajem bez zobowiązań czy formułę miesięcznych abonamentów. Chodzi tu przede wszystkim o lekkie pojazdy, które zapewnią zeroemisyjną mobilność w coraz bardziej rozszerzających się strefach czystego transportu.
W najbliższym czasie Mobilize zaprezentuje dwumiejscowy elektryczny czterokołowiec Duo wraz z jego wersją dostawczą Bento, a także Hippo, elektryczny pojazd do dostaw ostatniej mili. Wszystkie te modele są zgodne z tą samą filozofią zmniejszania śladu węglowego i zajmowanej powierzchni. Innym istotnym wyzwaniem, polegającym na uczynieniu tego rodzaju ofert zarówno ekologicznymi, jak i opłacalnymi, jest optymalizacja tzw. współczynnika obłożenia pojazdu, czyli liczby osób obecnych w kabinie.

Opinia partnera:
Ariel Wojciechowski, ekspert ds. relacji partnerskich InPost i programu InPost Green City.

Podczas konferencji mamy przyjemność pokazać praktyczny wymiar szeregu działań dla mieszkańców polskich miast w ramach programu InPost Green City. Na przykładzie współpracy z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy i jej Zielonym Funduszem pokażemy, co już zrealizowaliśmy, a z przedstawicielami Zielonych Funduszy innych miast partnerskich porozmawiamy o tym, co robimy, jakie są plany i wyzwania na przyszłość, a także potrzeby mieszkańców w obszarze zieleni i ochrony środowiska.
To dla nas ważne, by wsłuchiwać się w głosy miast, które najlepiej wiedzą, czego potrzeba ich mieszkańcom. To jest nasza wspólna odpowiedzialność, której nie boimy się podejmować. Jako InPost przykładamy dużą wagę do troski o środowisko w naszej działalności.
Sam Paczkomat® sprzyja już proekologicznemu podejściu do zakupów, a do tego wdrażamy szereg usług i działań, które sprawiają, że „bycie eko” jest dla nas i naszych klientów codziennością. W myśl naszej strategii ESG m.in. liczymy ślad węglowy, sukcesywnie elektryfikujemy flotę, montujemy czujniki jakości powietrza i zielone dachy na naszych maszynach, wspieramy polskie miasta w zielonych inicjatywach i działaniach edukacyjnych.

Opinia partnera:
Joanna Gorczyca, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju PZU.

Grupa PZU konsekwentnie realizuje strategię ESG „Rozwój w równowadze”. Uwzględniamy kryteria pozafinansowe w swojej działalności oraz wspieramy transformację energetyczną polskiej gospodarki. Chcemy też inspirować i zachęcać do udziału w zielonej zmianie naszych partnerów biznesowych, klientów, pracowników i wszystkich Polaków. W tym roku postanowiliśmy podzielić się wiedzą i doświadczeniami własnymi oraz zaproszonych do współpracy ekspertów, prezentując kompendium „Moc naszych miast”. Przedstawia ono wyzwania w obszarze zrównoważonego rozwoju miast oraz ciekawe przykłady najlepszych praktyk w tym zakresie – zarówno z dużych metropolii, jak i mniejszych ośrodków, z Polski i ze świata.
W Grupie PZU zdajemy sobie sprawę, że liderzy polskiej gospodarki, w tym sektora finansowego, mają znaczący wpływ na otoczenie. Chcemy rozwijać nasz biznes w sposób zrównoważony, dzielić się doświadczeniem i inspirować do działania tych, którym zależy na budowaniu lepszej przyszłości. Szczególny nacisk kładziemy na wspieranie lokalnych społeczności. Dlatego obszarem, któremu w ostatnim czasie postanowiliśmy się przyjrzeć, jest funkcjonowanie miast i ich zrównoważony rozwój. Przygotowując publikację „Moc naszych miast”, chcieliśmy zainspirować władze samorządowe oraz mieszkańców do podjęcia wyzwania zmiany ich najbliższego otoczenia na lepsze i pomóc im zrobić pierwszy krok.

Opinia partnera:
Jan Pic, prezes zarządu, dyrektor generalny Veolia Energia Poznań.

Od ponad dziesięciu lat Veolia Energia Poznań jest na drodze odejścia od węgla. Jedną z form dekarbonizacji, realizującą jednocześnie ideę gospodarki obiegu zamkniętego, jest wykorzystanie ciepła odpadowego, które można określić jako „recykling energii cieplnej”. Ciepło odpadowe jako produkt uboczny wielu procesów produkcyjnych i komunalnych jest „surowcem” pozyskiwanym przez nas we współpracy z naszymi partnerami.
Wspólnie z Volkswagen Poznań już od kilku lat współpracujemy w zakresie odzysku ciepła odpadowego z ich procesów produkcyjnych. Z miejską spółką wodociągową – firmą Aquanet – zbudowaliśmy system odzysku ciepła ze ścieków w podpoznańskiej gminie Szlachęcin. Planujemy ten projekt dalej rozwijać w oczyszczalni ścieków w Poznaniu. Ciepło odzyskane służy mieszkańcom Poznania, którzy korzystają z miejskiej sieci ciepłowniczej.
Dzięki takim projektom możemy zmniejszać nasz ślad węglowy, wykorzystywać źródła odnawialne i realizować ideę gospodarki obiegu zamkniętego zgodnie z hasłem Veolii „Odnawiamy zasoby świata”. Tym samym konsekwentnie realizujemy nasze dążenia do bycia liderem transformacji ekologicznej.

Konferencja Eco-Miasto 2023 odbywa się już 10 października. W jej trakcie debata będzie dotyczyć takich zagadnień, jak zmiany klimatyczne i związane z tym kryzysy, zielona transformacja miast oraz wykorzystanie internetu rzeczy czy sztucznej inteligencji w efektywnym zarządzaniu miastem. Dyskusje będą próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak kształtować ośrodki miejskie, aby rozwijały się w sposób bardziej zrównoważony, lepiej uwzględniały potrzeby mieszkańców oraz były miejscem przyjaznym do życia i pracy.

Pozostało 95% artykułu
Klimat
Szkocja rezygnuje z kluczowego celu klimatycznego. Stał się nieosiągalny
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Klimat
Zaskakujące odkrycie na „podniebnych wyspach” Afryki. Setki nowych gatunków
Klimat
W Polsce jak na Syberii. Na Suwalszczyźnie odkryto wyjątkowe zjawisko
Klimat
Leśnicy rozdadzą milion darmowych sadzonek. Gdzie można je odebrać?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Klimat
Pożar Połoniny Caryńskiej. Znane są już straty. „Wypalone są dwa miejsca”