Poznaliśmy liderów działań na rzecz zrównoważonego rozwoju

Podczas uroczystej gali w trakcie konferencji „Eco-Miasto 2021. Zielona odbudowa" ogłoszone zostały wyniki konkursu na najbardziej zaangażowane środowiskowo miasta w Polsce.

Publikacja: 08.10.2021 12:00

Materiał powstał we współpracy z Centrum UNEP/GRID-Warszawa

W tym roku uznanie konkursowego jury zdobyły projekty związane z wymianą starych kopciuchów na nowoczesne źródła ciepła, projekty z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego czy te promujące udział pojazdów nisko- i zeroemisyjnych w transporcie publicznym. Rywalizacja tradycyjnie odbywała się w pięciu kategoriach. W każdej z nich przyznawane są dwie nagrody: dla ośrodków z liczbą mieszkańców powyżej 100 tys. oraz poniżej 100 tys.

Działania wieloaspektowe

Wśród miast powyżej 100 tys. mieszkańców w kategorii efektywność energetyczna zwyciężył Wrocław – za wdrożenie szeroko zakrojonego planu likwidacji pieców „Wrocław bez smogu" oraz liczne kampanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące poprawy efektywności energetycznej. Na szczególną uwagę zasługują mierzalne, bardzo konkretne i ambitne cele klimatyczne miasta.

A wśród miast poniżej 100 tys. mieszkańców w tym roku wygrywa Stary Sącz – za kompleksowe i systemowe podejście do kwestii efektywności energetycznej. Jury zwróciło szczególną uwagę na wykorzystanie przez miasto różnych form finansowania (w tym PPP) działań związanych z efektywnością energetyczną, jak również na plany utworzenia klastra energii.

W gronie miast z ludnością powyżej 100 tys. w kategorii gospodarka odpadami tegorocznym triumfatorem okazał się Kraków – za wieloaspektowość działań składających się na gospodarkę o obiegu zamkniętym, wykraczających poza wąsko pojęte zagospodarowanie odpadów. Doceniono szeroki zakres działań, inwestycji służących oszczędności materiałów, energii i wody.

Z kolei wśród miast poniżej 100 tys. mieszkańców zwyciężył Słupsk. Jury przyznało nagrodę za wysoki poziom recyklingu oraz szereg innowacyjnych działań w zakresie gospodarki odpadami, takich jak aplikacja dla mieszkańców z harmonogramem odbioru odpadów, wyposażenie wszystkich pojazdów odbierających odpady w GPS oraz kamery rejestrujące przebyte trasy wraz z miejscami odbioru odpadów. Ponadto, na uwagę zasługują plany zlokalizowania w przestrzeni publicznej miasta podziemnych inteligentnych pojemników na odpady wyposażonych w czujniki ich zapełnienia.

Nagrodę w kategorii gospodarka wodna w gronie miast z ludnością powyżej 100 tys. mieszkańców otrzymała Gdynia – za kompleksowe podejście i różnorodność działań w zakresie gospodarki wodnej, w tym za ochronę ujęć wody, ograniczanie strat wody, zaangażowanie służb miejskich w kontrolę poprawności podłączeń do sieci kanalizacyjnych oraz szeroko zakrojoną społeczną kampanię na rzecz picia kranówki. Jury zwróciło również uwagę na realizację projektów związanych z zielono-błękitną infrastrukturą w ramach budżetu obywatelskiego.

W tej kategorii jury nie przyznało nagrody wśród mniejszych ośrodków.

Pionierskie projekty

Laureatem w kategorii mobilność zrównoważona w gronie ośrodków mających powyżej 100 tys. mieszkańców został Lublin – za bardzo szerokie kampanie społeczne na rzecz zrównoważonego rozwoju, duży udział pojazdów nisko- i zeroemisyjnych w taborze komunikacji miejskiej oraz za tworzenie infrastruktury sprzyjającej multimodalności, w tym budowę infrastruktury pieszej i rowerowej. Ponadto, na szczególną uwagę zasługuje plan zakupu autobusu wodorowego oraz podpisanie listu intencyjnego na dostawy zielonego wodoru z ZE PAK.

W gronie mniejszych ośrodków wygrał Konin – za plany zakupu autobusów wodorowych (MZK Konin będzie pierwszym operatorem komunikacji miejskiej w Polsce z autobusem wodorowym we flocie; już teraz w ramach testów po ulicach miasta jeżdżą autobusy wodorowe), prowadzenie szerokich konsultacji społecznych w obszarze mobilności miejskiej, budowę ścieżek rowerowych oraz uruchomienie systemu roweru miejskiego. Na uwagę zasługuje również uruchomienie przez Konin i trzy inne powiaty (Koło, Słupca, Turek) oraz gminy sąsiednie transportu z wykorzystaniem środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W kategorii zieleń miejska wśród miast powyżej 100 tys. mieszkańców zwyciężyła Warszawa – za opracowanie Kompleksowej Mapy Koron Drzew, która jest nie tylko nowoczesnym instrumentem zarządzania drzewostanem miejskim, ale udostępniona mieszkańcom umożliwia im branie udziału w monitorowaniu i reagowaniu na zmiany. Jest to pierwszy tego typu projekt w kraju.

Z kolei Zamość triumfował w gronie mniejszych ośrodków. Jury doceniło Zamość za działania na rzecz klimatu w ramach międzynarodowego projektu BEACON, w który udało się zaangażować społeczność lokalną oraz innych interesariuszy, w tym biznes i organizacje pozarządowe.

„Eco-Miasto" to ogólnopolski projekt realizowany przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa i Ambasadę Francji w Polsce. Popularyzuje ideę zrównoważonego rozwoju miast i gmin. I edycja konkursu odbyła się w 2013 r. Wyłoniono wówczas sześć gmin, wyróżnionych w dwóch kategoriach: zrównoważona mobilność oraz budownictwo ekologiczne. Od tego czasu konkurs organizowany jest co roku i nagradzane są w nim najbardziej zaangażowane środowiskowo miasta w kraju. Do udziału zaproszone są wszystkie polskie miasta i związki gminne, niezależnie od ich wielkości. Samorządy i gminy mogą przystąpić do konkursu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Jak podkreślają organizatorzy, w konkursie warto wziąć udział, gdyż zgłaszający mogą zaprezentować zrealizowane projekty środowiskowe na forum ogólnopolskim. Jest to także możliwość wymiany doświadczeń między władzami miast. A wreszcie jest to promocja dobrych praktyk i lokalnych działań, sprzyjająca rozwijaniu w Polsce zrównoważonego rozwoju.

Materiał powstał we współpracy z Centrum UNEP/GRID-Warszawa

W tym roku uznanie konkursowego jury zdobyły projekty związane z wymianą starych kopciuchów na nowoczesne źródła ciepła, projekty z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego czy te promujące udział pojazdów nisko- i zeroemisyjnych w transporcie publicznym. Rywalizacja tradycyjnie odbywała się w pięciu kategoriach. W każdej z nich przyznawane są dwie nagrody: dla ośrodków z liczbą mieszkańców powyżej 100 tys. oraz poniżej 100 tys.

Pozostało 91% artykułu
Klimat
Nowe nadzieje, stare zmartwienia
Materiał Promocyjny
Co czeka zarządców budynków w regulacjach elektromobilności?
Klimat
Dekarbonizacja to konkurencyjność
Klimat
Chcemy przede wszystkim działać, a nie tylko mówić
Klimat
Bitwa o emisje: desperacja i determinacja
Materiał partnera
Nowy program grantowy dla projektów proekologicznych