Materiał powstał we współpracy z PZU

Największy polski ubezpieczyciel włącza się w globalne wysiłki na rzecz przezwyciężania zagrożeń dla klimatu i wyzwań cywilizacyjnych. PZU SA dołączył do United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy wspierającej prowadzenie biznesu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Zgodnie ze Strategią Grupy PZU na lata 2021-2024 firma jest aktywnym uczestnikiem zielonej transformacji energetycznej. Dlatego podjęła decyzję o wejściu do UN Global Compact, która jest integralną częścią systemu ONZ z centralą w Nowym Jorku, z przedstawicielstwami w ponad 160 krajach. Organizacja zrzesza obecnie ponad 10 000 członków. Od momentu powołania w 2000 roku, UNGC prowadzi działania na rzecz środowiska, praw człowieka, przeciwdziałania korupcji oraz godnej i legalnej pracy. Poprzez współpracę z rządami, międzynarodowymi organizacjami, firmami i instytucjami prowadzi szereg ambitnych działań, stając się katalizatorem globalnych zmian. Ich kierunek, to osiąganie szerszych celów społecznych, takich jak Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs), z naciskiem na współpracę i innowacje. Dołączenie PZU do United Nations Global Compact jest potwierdzeniem, że firma poważnie traktuje cele postawione w strategii, a zasady przyjęte przez UN Global Compact przyjmuje jako ważne wskazania w swojej działalności.

W Polsce partnerem PZU  jest UN Global Contact Polska, która koordynuje działania agendy ONZ  i prowadzi biuro krajowe będące lokalnym punktem kontaktowym i informacyjnym dla polskich członków. Agenda ONZ swoją misję realizuje poprzez działania w czterech programach parasolowych: Climate Positive, Business and Human Rights, Anti-corruption Programme oraz United Business for Ukraine. UN Global Compact Network Poland zajmuje się także koordynacją współpracy z rządem polskim, przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz innymi agendami i programami ONZ działającymi w Polsce lub na terenie Polski, wspierając wysiłki centrali UN Global Compact na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Wyznaczać standardy

Grupa PZU zgodnie ze swoim strategicznym celem chce osiągnąć sukces dzięki nowoczesnym modelom biznesowym uwzględniającym elementy zrównoważonego rozwoju i wyznaczać standardy w tym zakresie na rynku finansowym.

Jak podkreśla Dorota Macieja, członkini zarządu PZU Życie, odpowiedzialna m.in. za obszar ESG, troska o pracowników, klientów i partnerów biznesowych oraz dbałość o środowisko naturalne to podstawa codziennej działalności ubezpieczyciela. – PZU to jedna z największych instytucji finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Wiemy, że nasze dzisiejsze wybory mają wpływ zarówno na miliony naszych klientów, jak i na przyszłe pokolenia. Dlatego wspieramy niskoemisyjną gospodarkę, inwestujemy w odnawialne źródła energii i pomagamy klientom oraz partnerom biznesowym w ich drodze do zeroemisyjności dzięki oferowaniu zielonych produktów ubezpieczeniowych czy funduszy inwestycyjnych opartych na ESG. Przystąpienie PZU do United Nations Global Compact to naturalny krok w stronę wspólnego przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych i wyzwań, przed jakimi stoi światowa społeczność – mówi Dorota Macieja. 

PZU przez przystąpienie do UN Global Compact potwierdza, że  strategia, kultura organizacji i codzienne działania PZU są zgodne z zasadami programu UN Global Compact. Zobowiązuje się tym samym do  zaangażowania we wspólne projekty przyczyniające się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju  Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 – PZU przystąpił do United Nations Global Compact, aby jako lider rynku ubezpieczeń w Polsce jeszcze skuteczniej realizować swoje strategiczne cele zrównoważonego rozwoju i wyznaczać nowe standardy w obszarze ESG. Chcemy wspierać krajową i międzynarodową współpracę biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju – konkluduje Joanna Gorczyca, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju PZU.

Strategia „Rozwój w równowadze”

Władze spółki podkreślają, że decyzja o zaangażowaniu w realizację Celów Rozwojowych ONZ, to także efekt przemyślanej strategii „Rozwój w równowadze”, będącej jednym z filarów nowej strategii Grupy PZU na lata 2021-2024. To właśnie przyjęte w tym dokumencie założenia wyznaczają śmiałe zamierzenia w dziedzinie ochrony środowiska, zaangażowania społecznego i ładu korporacyjnego. - Priorytetem dla całej Grupy PZU i miarą jej sukcesu jest wypracowywanie korzyści dla akcjonariuszy i klientów w sposób zrównoważony i odpowiedzialny – mówi dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes Zarządu PZU.

Nowa strategia jest kompleksową odpowiedzią na najważniejsze współczesne wyzwania i gwarantuje, że Grupa PZU będzie rozwijać swój biznes w sposób zrównoważony, czyli uwzględniający czynniki klimatyczne, społeczne oraz najlepsze praktyki zarządcze. Dlatego firma przyjęła na siebie rolę partnera zielonej transformacji energetycznej polskiej gospodarki, który wdraża najlepsze praktyki oraz inspiruje do podobnych działań innych. - Bardzo konsekwentnie zmniejszamy nasz ślad węglowy, ograniczając emisje własne oraz rekompensując te, których nie da się już zredukować. Wprowadziliśmy unikatowe na rynku ubezpieczenia dla właścicieli instalacji OZE, zarówno indywidualnych, jak korporacyjnych, by odpowiedzieć na ich praktyczne potrzeby oraz wspierać rozwój sektora odnawialnej energii. W ciągu kilku miesięcy od ogłoszenia Strategii ESG zobowiązaliśmy się do finansowania budowy lub rozbudowy farm wiatrowych kwotą ponad 150 mln zł oraz zainwestowaliśmy ok. 300 mln zł  w obligacje ESG.” – podkreśla spółka w Sprawozdaniu dotyczącym informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2021.

Materiał powstał we współpracy z PZU