W trosce o bezpieczeństwo żywności i środowisko

Tetra Pak, firma od dekad zajmująca się przetwarzaniem żywności i produkcją opakowań, za cel stawia sobie stworzenie najbardziej zrównoważonego opakowania, czyli takiego, które będzie wykonane w pełni z surowców odnawialnych lub pochodzących z recyklingu i w pełni się do niego nadającego, o możliwie najmniejszym wpływie na planetę.

Publikacja: 06.12.2023 21:00

W trosce o bezpieczeństwo żywności i środowisko

Materiał powstał we współpracy z Tetra Pak

Dzisiejszy świat stoi przed różnymi wyzwaniami, a jednym z nich jest ponowne wykorzystywanie surowców znajdujących się już w obiegu. Obszarem, w którym w tym zakresie wdrażanych jest wiele innowacji, są opakowania, bez których trudno jest mówić o bezpieczeństwie żywności i bez których nie ma mowy o efektywnej gospodarce obiegu zamkniętego.

W ramach stowarzyszenia producentów Alliance for Beverage Cartons and the Environment (ACE) Tetra Pak wspiera dążenie branży do tego, aby do 2030 roku zwiększyć unijny wskaźnik zbiórki kartonów po napojach do recyklingu do 90 proc., a wskaźnik samego recyklingu do 70 proc.

Co to oznacza w praktyce? Chodzi o stworzenie takiego opakowania, które będzie wykonane w całości z surowców odnawialnych lub pochodzących z recyklingu, i które w pełni będzie się nadawało do powtórnego przetworzenia. Celem tych działań jest minimalizowanie wpływu na planetę zarówno w procesie produkcji, jak i przez cały okres użytkowania opakowania. Takie podejście wymaga nie tylko świadomości producentów co do wyzwań ekologicznych, jakie stoją przed ludźmi i przemysłem, ale też innowacyjnego myślenia i inwestycji w nowoczesne linie produkcyjne.

Wszystko to odpowiada na rosnące oczekiwania konsumentów, którzy coraz częściej zwracają uwagę na stojące przed nimi wyzwania środowiskowe. Firmy i marki, które nie przykładają uwagi do tych wyzwań, będą tracić z powodu takich zaniechań – twierdzą autorzy ogłoszonego w marcu w USA raportu „2023 US Brand Sustainability Benchmark”. Podsumowuje on wyniki sondażu, który w 2022 r. objął aż 33 tys. konsumentów w Stanach Zjednoczonych. I wykazał, że co drugi z nich zmienił zawartość swego koszyka zakupowego ze względu na podejście marek do ESG, czyli ich dbałości o środowisko naturalne, odpowiedzialności społecznej i ład korporacyjny („Parkiet”, 28 sierpnia 2023).

Ważna rola materiałów pochodzenia roślinnego

Możliwości recyklingu zwiększa przede wszystkim stałe podnoszenie poziomu udziału surowców pochodzenia roślinnego w składzie opakowania. Już teraz opakowania Tetra Pak składają się w większości z celulozy pochodzącej ze zrównoważonych terenów leśnych, posiadających certyfikat FSC®, lub innych kontrolowanych źródeł. Certyfikowane surowce to takie, które pozyskuje się z obszarów, w których chroniona jest bioróżnorodność. Dodatkowo, firma stosuje nowoczesne rozwiązania, wykorzystujące w dużej mierze polimery pochodzące z trzciny cukrowej. Biopochodne tworzywo sztuczne (tzw. bioplastik) z trzciny cukrowej wykorzystywane jest zarówno w samym opakowaniu, jak i zakrętce. Po poddaniu wtórnemu przetworzeniu, tworzywo może być użyte ponownie.

Inny sposób na zwiększanie możliwości recyklingowych to wprowadzenie zakrętek mocowanych na stałe do opakowań, co ma na celu zapobieganie zaśmiecaniu środowiska i umożliwia oddanie zakrętki do recyklingu w łatwy sposób wraz z opakowaniem. Firma pracuje także nad wprowadzeniem zrównoważonych systemów zamknięć, także wytworzonych z bioplastiku. Ponadto już w 2019 r. Tetra Pak jako pierwsza w regionie firma z branży żywności i napojów wprowadziła do użytku papierowe słomki.

Inwestycje stale rosną

Taka strategia wymaga ciągłych prac badawczych, a przede wszystkim inwestycji w nowe technologie i linie produkcyjne. – Od kilkudziesięciu lat pracujemy nad zwiększeniem mocy przerobowych recyklingu kartonów po napojach, inwestując w nowy sprzęt i zakłady wspólnie z podmiotami zajmującymi się recyklingiem, dostawcami technologii i innymi partnerami – mówił w czerwcu tego roku Lars Holmquist, wiceprezes Tetra Pak ds. zrównoważonego rozwoju.

W 2022 r. firma Tetra Pak przeznaczyła na projekty zbiórki i recyklingu odpadów na całym świecie prawie 30 mln euro, a w kolejnych latach planuje zwiększyć tę kwotę i inwestować nawet 40 mln euro rocznie. Duża część tych inwestycji została przeznaczona na istotny dla budowania potencjału gospodarki cyrkularnej projekt zlokalizowany w Polsce. Dzięki wspólnemu przedsięwzięciu firm Tetra Pak i Stora Enso o wartości ok. 29 mln euro, w czerwcu tego roku rozpoczęła działanie nowa linia do recyklingu kartonów po żywności płynnej w zakładzie w Ostrołęce. Pozwala ona potroić moce przerobowe recyklingu tych opakowań w kraju z 25 tys. do 75 tys. ton w skali roku. Zapewnia dzięki temu możliwość przyjęcia wszystkich kartonów po napojach sprzedawanych w Polsce, a także dodatkowych wolumenów z sąsiednich krajów, w tym Czech, Węgier, Słowacji, Litwy, Łotwy i Estonii. 

Opakowania kartonowe po żywności płynnej trafiają do zakładu w Ostrołęce w sprasowanych belach. Proces recyklingu rozpoczyna się od rozdzielenia włókien celulozowych od polimerów i aluminium. Następnie odseparowane włókna są wykorzystywane do produkcji materiałów tekturowych, co skutecznie przyczynia się do zamknięcia obiegu poprzez przekształcanie zużytych opakowań papierowych w nowe produkty, powstające z odzyskanego surowca.

Współpraca obu firm sprawiła, że stolica północnego Mazowsza może być dumna z jednego z największych ośrodków recyklingu kartonów po napojach w Europie. Zdaniem Larsa Holmquista, działania systemowe i partnerstwa pomagają w zatrzymaniu w obiegu wysokiej jakości materiałów odnawialnych, takich jak włókna papieru z kartonów po żywności płynnej.

Jakich opakowań potrzebujemy

Liczba ludności zwiększa się: według danych Banku Światowego populacja globalna wzrośnie o ponad 25 proc. do 2050 roku – przekroczy wtedy 9 miliardów. Wyzwaniem w tej sytuacji jest zaspokajanie zapotrzebowania na żywność, a przez to również jej ochrona zapobiegająca marnotrawstwu. Trzeba też podkreślić, że współczesne systemy produkcji żywności odpowiadają za ponad jedną trzecią światowej emisji gazów cieplarnianych, a niestety nawet jedna trzecia całej produkowanej żywności wciąż jest marnowana. Dlatego tak ważne jest dbanie o jej bezpieczeństwo.

Opakowania Tetra Pak chronią zawartość przed wpływem czynników zewnętrznych. W przypadku opakowań aseptycznych jest to możliwe także bez konieczności wykorzystania łańcucha chłodniczego. Badania lifecycle assessment (LCA) potwierdzają, że opakowania Tetra Pak mają często niższy ślad węglowy niż porównywalne opakowania wykonane z innych materiałów.

Jedną z odpowiedzi na wyzwania żywnościowe jest gospodarka obiegu zamkniętego, która minimalizuje zużycie surowców i ilość odpadów. Opakowania Tetra Pak mogą zostać poddane recyklingowi – po użyciu należy je zgnieść, zakręcić i wraz z zakrętką wyrzucić do żółtego pojemnika. Dzięki temu będzie można odzyskać cenne surowce, które posłużą do produkcji nowych przedmiotów. Strategie Tetra Pak wpisują się w działania producentów żywności, dla których jest to obecnie jeden z kluczowych filarów aktywności. Dlatego firma oferuje technologie jej przetwarzania, które ograniczają zużycie wody i energii. Takie podejście pozwala nie tylko oszczędnie gospodarować zasobami planety, ale też zapewniać potencjał do odzyskania cennych surowców. 

Wszystko to służy także wyrobieniu pozytywnych zachowań konsumentów. Projektując opakowania nadające się do recyklingu i ściśle współpracując z partnerami zajmującymi się recyklingiem, firma zachęca nabywców do stosowania praktyk odpowiedzialnego gospodarowania odpadami. Tego typu wysiłki przynoszą efekty – według Eurostatu, w latach 2010–2021 suma odpadów poddanych recyklingowi w przeliczeniu na mieszkańca wzrosła o 22,5 proc., dzięki czemu możliwe jest wykorzystywanie coraz większej ilości odpadów do odzyskiwania surowców.

Materiał powstał we współpracy z Tetra Pak

Materiał powstał we współpracy z Tetra Pak

Dzisiejszy świat stoi przed różnymi wyzwaniami, a jednym z nich jest ponowne wykorzystywanie surowców znajdujących się już w obiegu. Obszarem, w którym w tym zakresie wdrażanych jest wiele innowacji, są opakowania, bez których trudno jest mówić o bezpieczeństwie żywności i bez których nie ma mowy o efektywnej gospodarce obiegu zamkniętego.

Pozostało 95% artykułu
Materiał partnera
Już od wielu lat działamy w modelu obiegu zamkniętego
Materiał partnera
Przyszłość to system kaucyjny w aplikacji
Walka o klimat
Słońce oświetli i ogrzeje Europę
Walka o klimat
Groźne topnienie wiecznej zmarzliny. Klimat zacznie ocieplać się jeszcze szybciej?
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Walka o klimat
Ekolodzy zapłacą setki tysięcy euro za protest na lotniskach? Zostali pozwani
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?