ESG mamy wpisane w nasze DNA

Doświadczenia BAT Polska z ESG postrzeganym przez pryzmat budowania i prowadzenia wielu aspektów działalności biznesowej są niezwykle bogate i mają długą historię.

Publikacja: 29.11.2023 17:50

Podstawowym założeniem BAT, przyjętym w strategii na najbliższe 30 lat, jest redukcja emisji dwutlen

Podstawowym założeniem BAT, przyjętym w strategii na najbliższe 30 lat, jest redukcja emisji dwutlenku węgla o 36 proc. do końca 2025 roku w oddziałach i fabrykach firmy

Foto: AdobeStock

Materiał partnera: BAT Polska

Odpowiedzialność za środowisko, społeczeństwo oraz racjonalne zarządzanie i ład korporacyjny, bo te właśnie pojęcia kryją się pod akronimem ESG, są poniekąd wpisane w nasze DNA. Korzyści z ich wdrażania widzimy na co dzień – w wymiarze wizerunkowym, społecznym oraz w relacjach z ludźmi, którzy ufają nam w biznesie.

Fabryka BAT w Augustowie dostarcza swoje produkty na rynki prawie 50 krajów świata. Zatrudniamy niemal 1,5 tys. pracowników. Należymy do największych i najbardziej nowoczesnych przedsiębiorstw w naszej części Europy. Tego typu przedsięwzięcie wymaga szczególnej dbałości – o ludzi, o środowisko i region, z którym jesteśmy związani. Dlatego nasze standardy kształtujemy i udoskonalamy już od dwóch dekad. 20 lat temu wdrożyliśmy zasady związane z BHP, które ewoluowały, dopasowywały się do bieżących możliwości i oczekiwań, a wreszcie przerodziły się w długoterminowe plany i strategie obejmujące kolejne dziesięciolecia.

Wysokie standardy zarządzania produkcją

Naturalnie, wszystkie obszary działania zakładu, w tym procesy produkcji, dystrybucji i zarządzania, odbywają się w zgodzie z regulacjami zintegrowanego systemu zarządzania obejmującego ISO 9001, czyli zarządzanie jakością, ISO 14001, czyli zarządzenie środowiskiem, oraz OHSAS 18002 – zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

Od 2014 r. działamy aktywnie, jeśli chodzi o wzrost efektywności energetycznej fabryki w Augustowie. Wdrożyliśmy wówczas ISO 500001 nie dlatego, by móc chwalić się certyfikacją, ale po to, by wymusić na sobie dyscyplinę i mieć pewność realizowania celów środowiskowych zawartych w strategii przedsiębiorstwa.

Obserwując polskie i europejskie trendy, w tym unijną dyrektywę CSRD, dbamy zarówno o przejrzystość, jak i realne efekty naszych dokonań. Jednak w BAT Polska chcemy stale poszukiwać nowych możliwości i płaszczyzn rozwoju. Pragniemy wykraczać poza utarte schematy.

Dlatego już dziś narzucamy sobie ambitne cele związane z troską o miejsca, w których funkcjonujemy. Podstawowym założeniem, które przyjęliśmy w strategii obejmującej najbliższe 30 lat, jest redukcja, do końca 2025 roku, emisji dwutlenku węgla o 36 proc. w naszych oddziałach i fabrykach.

Do końca 2030 roku zamierzamy być już w pełni neutralni klimatycznie w zakresie niepełnego łańcucha dostaw. Pełną neutralność klimatyczną w zakresie całego łańcucha dostaw chcemy osiągnąć do końca roku 2050, zapewniając jednocześnie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji 30 proc. zużywanej przez nas energii elektrycznej. Ten ostatni cel osiągnęliśmy już w fabryce w Augustowie. Całość wykorzystywanej tam energii elektrycznej pochodzi z biogazowni.

Dodatkowo redukujemy zużycie wody w procesie produkcji i zwiększamy jej recykling. Fabryka w Augustowie należy do niezwykle prestiżowego grona posiadaczy certyfikatu Alliance for Water Stewardship.

mat. pras.

Współpraca ze społecznościami

Warto przy tym wspomnieć, że w naszych planach i realizacjach nie skupiamy się na samych ośrodkach produkcyjnych. Współdziałamy z miastami, które goszczą nasze placówki. Dbamy o lokalną społeczność, nie tylko dając zatrudnienie, ale także troszcząc się o region zarówno w zakresie ekologii, jak i rozwoju społecznego.

Fabryka w Augustowie od wielu lat patronuje klasie mechatronicznej w Augustowskim Centrum Edukacji (ACE). Współpracujemy z Politechniką Białostocką, urzędami miast oraz starostwami, aby pomagać młodym ludziom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich przyszłości.

Wspominając o ESG, warto z pewnością powiedzieć o rozwiązaniach specyficznych dla branży tytoniowej, którą wszak reprezentujemy. Myśląc o społeczeństwie, myślimy również o wpływie naszych produktów na zdrowie ich konsumentów. Aktywnie grupa BAT wdraża strategię redukcji szkód, która minimalizuje skutki korzystania z tradycyjnych produktów tytoniowych. Wprowadzamy na rynek szereg alternatyw dla tradycyjnych wyrobów tytoniowych, rozwijamy zaawansowane programy badawcze weryfikujące efekty naszych dokonań, zapewniając naszym klientom najwyższą jakość oferowanych produktów.

Wsparcie w potrzebie

Myśląc o ludziach, warto przypomnieć, że BAT jest marką o zasięgu globalnym. Doskonale wiemy zatem, że jesteśmy częścią światowej gospodarki i z jej zmiennością jesteśmy związani. Dlatego staramy się być stale gotowi na nowe wyzwania – zarówno na te, które stawiamy przed sobą sami dla dobra wspólnego, jak i na te, które stawia przed nami codzienność.

W obliczu wojny w Ukrainie, gdzie również zatrudniamy wielu pracowników, stworzyliśmy dla nich specjalną sieć pomocy. Przeprowadziliśmy zbiórkę środków, która miała na celu pomoc ofiarom wojny. Z naszej inicjatywy powstał także specjalny kanał komunikacyjny przeznaczony dla ochotników, którzy chcieli przewozić osoby uciekające przed wojną do Polski. Nawet na chwilę nie straciliśmy z oczu tych, którzy potrzebowali wsparcia.

Wiem, że te ideały, wpisane w istotę ESG, przynoszą efekty w postaci zrozumienia, zaufania, lojalności. W BAT Polska będziemy je podtrzymywać i rozwijać.

- Grzegorz Kazan. Autor jest członkiem zarządu BAT Polska

Materiał partnera: BAT Polska

Materiał partnera: BAT Polska

Odpowiedzialność za środowisko, społeczeństwo oraz racjonalne zarządzanie i ład korporacyjny, bo te właśnie pojęcia kryją się pod akronimem ESG, są poniekąd wpisane w nasze DNA. Korzyści z ich wdrażania widzimy na co dzień – w wymiarze wizerunkowym, społecznym oraz w relacjach z ludźmi, którzy ufają nam w biznesie.

Pozostało 92% artykułu
Walka o klimat
Tylko zielona chemia ma przyszłość
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Walka o klimat
Korzyści dalece większe niż koszty
Walka o klimat
W Polsce brakuje wizji systemu gospodarki odpadami
Walka o klimat
Wyzwania zielonej transformacji branży chemicznej
Materiał partnera
Obowiązkowa pozycja w budżecie inwestycji