Nestlé wspiera rozwój rolnictwa regeneratywnego

Nestlé stawia na zrównoważone systemy żywnościowe i inwestuje w rolnictwo regeneratywne, współpracując z rolnikami w Polsce.

Publikacja: 29.11.2023 17:50

Rolnictwo regeneratywne to podejście do uprawy, które polega na ochronie i odbudowie gruntów rolnych

Rolnictwo regeneratywne to podejście do uprawy, które polega na ochronie i odbudowie gruntów rolnych i otaczających je ekosystemów

Foto: mat. pras.

Materiał partnera: Nestlé Polska

Jest to konsekwencja globalnego zobowiązania spółki, która ogłosiła, że do 2030 roku ograniczy emisje dwutlenku węgla o połowę, tak by w 2050 roku osiągnąć zerową emisję netto.

Rolnictwo regeneratywne to takie podejście do uprawy, które polega na ochronie i odbudowie gruntów rolnych i otaczających je ekosystemów. Stosowanie regeneratywnych praktyk odgrywa ważną rolę w poprawie stanu gleby, przywracaniu obiegów wodnych i zwiększaniu bioróżnorodności. Poprawa żyzności gleby i zatrzymanie w niej dwutlenku węgla skutkuje ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych.

Istnieje korelacja między jakością żywności a metodami uprawy gleby. Rolnictwo regeneratywne pomaga uzyskać produkty wytwarzane z surowców pochodzących ze zdrowej gleby, bogatych w składniki odżywcze – zyskuje na tym planeta, rolnicy i konsumenci. 

Dlaczego istotne jest wsparcie rolnictwa regeneratywnego?

Dla Nestlé, wiodącego producenta żywności, wspieranie rozwoju rolnictwa regeneratywnego jest kluczowe. Firma dąży do tego, by pozyskiwać w ten sposób 20 proc. kluczowych surowców do 2025 roku i 50 proc. do 2030 roku.

Wdrażanie regeneratywnych praktyk rolniczych pozwala chronić zasoby naturalne, zwiększać bioróżnorodność gleby, a także ograniczyć emisje gazów cieplarnianych. Pozyskiwanie surowców odpowiada za niemal dwie trzecie całkowitej emisji gazów cieplarnianych w globalnym łańcuchu dostaw Nestlé. Biorąc to pod uwagę, promowanie stosowania regeneratywnych praktyk jest ważnym filarem mapy drogowej do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku.  

Globalny Instytut Nauk Rolniczych

W 2020 roku Nestlé zapowiedziało inwestycje o wartości 1,2 mld franków szwajcarskich, których celem jest globalne wsparcie rolnictwa regeneratywnego. Współpracując z siecią ponad 500 tys. rolników i 150 tys. dostawców na świecie, firma będzie wdrażać praktyki rolnictwa regeneratywnego, zapewniając partnerom wsparcie poprzez dzielenie się najnowszymi osiągnięciami nauki i technologii, zapewnienie pomocy technicznej, wsparcie inwestycyjne, szkolenia czy wypłacanie premii za produkty rolne pochodzące z rolnictwa regeneratywnego.

Przykładem tego typu działań może być Nescafé Plan 2030, w ramach którego oferowane są szkolenia, pomoc techniczna i finansowa dla pracowników plantacji kawy w krajach, takich jak Indonezja, Meksyk czy Wybrzeże Kości Słoniowej.

W celu promowania dobrych praktyk z tego zakresu w maju tego roku Nestlé otworzyło międzynarodowy Instytut Nauk Rolniczych, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju zrównoważonych systemów żywnościowych. Nowy ośrodek skupia się na badaniach i rozwoju technologii związanych z rolnictwem regeneratywnym, identyfikowaniu innowacyjnych rozwiązań i współpracy z naukowcami na całym świecie.

W instytucie eksperci Nestlé badają i opracowują rozwiązania w kluczowych obszarach, takich jak nauka o roślinach, systemy rolnicze i hodowla bydła mlecznego. Globalny ośrodek korzysta z dotychczasowego doświadczenia firmy w dziedzinie nauk o roślinach w zakresie kawy i kakao, rozszerzając tę wiedzę na inne uprawy, w tym rośliny strączkowe i zboża.

Instytut współpracuje również z rolnikami przy wdrażaniu praktyk rolnictwa regeneratywnego w celu poprawy zdrowia gleby i wspierania bioróżnorodności. Ponadto eksperci badają nowatorskie podejścia w hodowli bydła mlecznego, które mogą potencjalnie zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych w obszarze żywienia krów i zarządzania obornikiem.

Potrzeba edukowania na temat rolnictwa regeneratywnego

Istotną rolę w zmianie myślenia o rolnictwie pełni edukacja i budowanie świadomości w zakresie wdrażania praktyk regeneratywnych. Służą temu wydarzenia takie jak zorganizowana w czerwcu tego roku konferencja BioReaction, której jednym z głównych partnerów było Nestlé Polska. Celem spotkania ekspertów było stworzenie platformy służącej do wymiany doświadczeń, nawiązywanie partnerstw, a także pokazanie rolnikom rosnącego zainteresowania biznesu surowcami pozyskiwanymi w sposób regeneratywny.

Pierwszym wyzwaniem na drodze edukacji jest zaangażowanie rolników i nawiązanie z nimi współpracy. Kolejnym wyzwaniem jest budowanie świadomości istnienia upraw naturalnych wśród konsumentów. W przypadku produktów z surowców z upraw regeneratywnych nie ma odpowiednich oznaczeń, konsument nie znajdzie na opakowaniach informacji, że produkt pochodzi z takich surowców. Nestlé zastanawia się, jak skutecznie przekazać konsumentom opowieść o tym, że żywność z upraw regeneratywnych pochodzi z natury, a także o tym, w jaki sposób jest ona produkowana. Potrzebna jest też edukacja o właściwościach żywności pochodzącej z upraw rolnictwa regeneratywnego. Wciąż pozostaje otwarte pytanie, jak znakować produkty, aby konsumenci mogli łatwo je rozpoznać.

Eksperci konferencji zwracali także uwagę na długofalowość działań edukacyjnych, na potrzebę certyfikacji gospodarstw czy odpowiednią komunikację do konsumentów.

Inicjatywy Nestlé w Polsce

Nestlé konsekwentnie angażuje się w edukację i praktyczne wspieranie rolnictwa regeneratywnego w Polsce, które zyskuje na znaczeniu zarówno na poziomie indywidualnego gospodarstwa, jak i całego sektora rolnego. Firma długoterminowo współpracuje z niemal 60 lokalnymi rolnikami, kupując jabłka, marchew, dynie czy buraki ćwikłowe. Wspomniane owoce i warzywa są często dostarczane przez kolejne pokolenie rolników.

Tak dobra współpraca umożliwia skuteczne zachęcanie właścicieli gospodarstw do wdrażania praktyk rolnictwa regeneratywnego oraz wspieranie ich w realizacji tychże, zarówno merytorycznie, jak i finansowo. Firma sfinansowała zakup stacji monitoringu chorób i szkodników, z których korzysta już lokalnie 25 gospodarstw. Pomagają one precyzyjniej planować zabiegi rolnicze i tym samym skuteczniej chronić uprawy oraz ograniczyć zużycie środków ochrony roślin.

Transformacja z rolnictwa intensywnego na regeneratywne oznacza też między innymi działania koncentrujące się wokół obniżania wpływu aktywnych środków chemicznych na uprawy – pestycydów, herbicydów, nawozów syntetycznych. Nestlé rozwija programy, w ramach których dąży do zastąpienia niektórych środków chemicznych ich biologicznymi zamiennikami, a tam gdzie to jest możliwe, zachęca rolników do zrezygnowania z tych nienaturalnych.

Nestlé w Polsce promuje stosowanie zielonych nawozów również poprzez przekazanie rolnikom nasion rośliny poplonowej – facelii – do obsiania pól uprawnych. Jest to działanie ukierunkowane na poprawę jakości gleby.

W rolnictwie regeneratywnym istotne znaczenie ma również ochrona bioróżnorodności, która jest zagrożona z powodu wielu czynników, zależnych również od człowieka. Narastającym problemem jest zmniejszająca się populacja dzikich zapylaczy, które odgrywają ważną rolę w gospodarstwach rolnych.

W ramach wolontariatu pracowniczego Nestlé posadzono bogate w pyłek krzewy. Przyczyni się to do poprawy jakości plonów oraz będzie korzystne dla różnorodności biologicznej. Jednak ochrona bioróżnorodności i zapylaczy to nie wszystko.

Od kilkunastu miesięcy Nestlé Polska realizuje inicjatywę analizy obiegu dwutlenku węgla w gospodarstwach rolników, którzy współpracują z fabryką firmy w Rzeszowie. W ramach projektu Nestlé monitoruje i udziela wsparcia rolnikom w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. We współpracy z ekspertami Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN firma przeprowadziła pilotażowy program badania śladu węglowego.

Firma przygotowuje też szereg warsztatów i webinarów dla rolników na temat odpowiedniej kultywacji. Warsztaty te organizowane są we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. Firma była też zaangażowana w projekt Młody Rolnik, w ramach którego uczestnicy otrzymali programy do zarządzania gospodarstwami i mogą liczyć na wsparcie ekspertów.

W 2023 roku Nestlé istotnie poszerzyło zakres swoich działań na rzecz rolnictwa regeneratywnego w Polsce, rozpoczynając współpracę z kolejną grupą kilkudziesięciu rolników z województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Na ten moment podejmowane działania skupiają się na hodowcach pszenicy i obejmują obszar kilku tysięcy hektarów.

W przyszłości planowane jest rozwinięcie tych aktywności. Głównym celem przedsięwzięcia jest stworzenie spójnej sieci, łączącej różnych interesariuszy. Jednocześnie projekt ma na celu szerzenie wiedzy na temat praktyk związanych z rolnictwem regeneratywnym i zachęcanie rolników do przejścia na ten bardziej zrównoważony sposób uprawy.

Wszystkie działania Nestlé w zakresie regeneracji realizowane są w celu przyspieszenia przejścia na bardziej zrównoważone systemy żywnościowe. Rolnictwo regeneratywne rozwija się, ale do pełnego sukcesu potrzebny jest cały system podmiotów – od rolników, naukowców, logistyków, przetwórców, producentów żywności, przedstawicieli sieci handlowych aż po świadomego konsumenta.

Materiał partnera: Nestlé Polska

Materiał partnera: Nestlé Polska

Jest to konsekwencja globalnego zobowiązania spółki, która ogłosiła, że do 2030 roku ograniczy emisje dwutlenku węgla o połowę, tak by w 2050 roku osiągnąć zerową emisję netto.

Pozostało 98% artykułu
Materiał partnera
Zielone kredyty bankowe – wspieranie klientów w działaniach proekologicznych
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Materiał partnera
Już od wielu lat działamy w modelu obiegu zamkniętego
Materiał partnera
Przyszłość to system kaucyjny w aplikacji
Walka o klimat
Słońce oświetli i ogrzeje Europę
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Walka o klimat
Groźne topnienie wiecznej zmarzliny. Klimat zacznie ocieplać się jeszcze szybciej?
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży