STRABAG będzie neutralny klimatycznie

W strategii zrównoważonego rozwoju Work On Progress firma założyła osiągnięcie neutralności klimatycznej w całym łańcuchu wartości do 2040 r.

Publikacja: 29.11.2023 17:50

Innowacyjny recykling: STRABAG korzysta m.in. ze specjalnego asfaltu wykorzystującego przetworzoną g

Innowacyjny recykling: STRABAG korzysta m.in. ze specjalnego asfaltu wykorzystującego przetworzoną gumę ze zużytych opon

Foto: mat. pras.

Materiał partnera: STRABAG

Kryzys klimatyczny to jedno z najpilniejszych wyzwań naszych czasów. Według raportu „Global status report for buildings and construction” przygotowanego przez Międzynarodową Agencją Energetyczną (IEA) prawie 38 proc. całkowitej emisji CO2 przypada na branżę budowlaną – począwszy od pozyskania i produkcji materiałów, przez proces budowy, po cykl życia obiektów.

Oprócz dużego zapotrzebowania na energię i wykorzystania zasobów branża odpowiada również za znaczną ilość odpadów. To oznacza, że proekologiczne działania mają bezpośrednie przełożenie na wymierne korzyści dla ochrony klimatu. STRABAG, lider rynku budowlanego w Polsce i Europie, chce być także liderem zmian w tym zakresie.

W strategii zrównoważonego rozwoju Work On Progress firma założyła osiągnięcie neutralności klimatycznej w całym łańcuchu wartości do 2040 r. Konieczne jest nowe spojrzenie na budownictwo, zastosowanie niskoemisyjnych materiałów, powszechnego wykorzystania narzędzi digitalizacyjnych oraz ponowne wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu.

Budować od nowa, ale też rewitalizować

Zmiana dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków ma sprawić, że do 2030 r. znacznie zmniejszą się emisje gazów cieplarnianych i zużycie energii przez sektor budownictwa. Do 2050 r. sektor ten ma się stać neutralny dla klimatu.

Zmiana dyrektywy ma także przyspieszyć tempo renowacji budynków nieefektywnych energetycznie. Ponadto ma poprawić wymianę informacji na temat charakterystyki energetycznej. Regulacja zakłada, że od 2028 r. zeroemisyjne mają być wszystkie nowe budynki. Natomiast do 2026 r. zeroemisyjne mają się stać budynki zajmowane lub eksploatowane przez władze publiczne, a także te będące w ich gestii. Co więcej, od 2028 r. wszystkie nowe budynki powinny być wyposażone w technologie zasilania pochodzące z instalacji PV, jeżeli jest to wykonalne pod względem technicznym i ekonomicznym. Oznacza to, że przed całą branżą, a także przed jednostkami samorządu, stają ogromne wyzwania.

Przenośne moduły fotowoltaiczne montowane na dachach kontenerów budowlanych STRABAG pozwalają zaspok

Przenośne moduły fotowoltaiczne montowane na dachach kontenerów budowlanych STRABAG pozwalają zaspokoić do 50 proc. zapotrzebowania biur budowy na energię

mat. pras.

STRABAG jest partnerem polskich samorządów, publicznych zamawiających oraz biznesu od ponad 35 lat. Aktywnie uczestniczy w rozwoju regionalnej infrastruktury. Jest jedyną firmą na rynku, która posiada swoje oddziały we wszystkich regionach Polski.

Budowanie nowej substancji jest tak samo ważne, jak rewitalizacja istniejących obiektów. Nacisk na budowanie w istniejących zasobach pozwoli nam osiągnąć więcej niż tylko założony cel neutralności klimatycznej.

Istnieją również solidne przesłanki ekonomiczne przemawiające za jeszcze intensywniejszym rozwojem tego sektora budownictwa. W 2022 r. w Niemczech wydano na budownictwo w istniejących zasobach 229 mld euro, co stanowi niemal dwukrotność nakładów na klasyczne budowanie od podstaw. Realizacja neutralnych dla klimatu rozwiązań budowlanych wygeneruje kolejne inwestycje liczone w miliardach euro.

Trendy, ale i potrzeby w tym zakresie, nie ominą polskiego rynku, na którym jest wiele do zrobienia. Nasi zachodni sąsiedzi oszacowali, że niezbędne nakłady na remonty i rozbudowę budynków oświatowych, które mają być niskoemisyjne, pochłoną ponad 45 mld euro.

Pytanie oczywiście, skąd będą pochodzić budżety na realizację tego typu działań – środki m.in. na ten cel przewidziane są w KPO. Czynnikami determinującym rozwój tego planu są m.in.: ogólny spadek dostępności gruntów budowlanych, środki UE mające na celu wspieranie zrównoważonego budownictwa (np. rozporządzenie w sprawie taksonomii oraz dotacje) czy też rosnąca tendencja przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

STRABAG, wdrażając strategię Work On Progress, opiera swoje działania w zakresie wprowadzania nowych niskoemisyjnych materiałów i technologii oraz ponownego wykorzystywania materiałów pochodzących z rozbiórek i przebudów. Przykładam jest m.in. postępująca budowa nowoczesnego biurowca UpperOne, powstającego w centrum Warszawy, gdzie 70 proc. materiału pozostałego z wyburzenia starego obiektu podlegała recyklingowi już na terenie budowy, część została wykorzystana do budowy fundamentów nowego obiektu, ponad 200 w pełni wartościowych okien wykorzystano do odbudowy obiektów w Ukrainie, a marmury ponownie pojawia się w częściach wspólnych obiektu.

Infrastruktura z recyklingu – to także możliwe

Budowa i modernizacja dróg jest także obszarem, w którym można stosować materiały pochodzące z recyklingu. Przykładem jest nawierzchnia obwodnicy Zielonej Góry. STRABAG wykorzystał tu technologię wytwarzania specjalnego asfaltu modyfikowanego gumą pod nazwą RUBBERBIT®, która została opracowana przez Laboratorium Badań Technicznych TPA grupy STRABAG w Pruszkowie.

W technologii modyfikacji lepiszcze asfaltowe jest odpowiednio modyfikowane granulatem gumowym, powstającym ze zużytych opon samochodowych. Dzięki temu uzyskuje się materiał charakteryzujący się wysokimi parametrami, niespotykanymi w standardowych asfaltach dostępnych na rynku. Granulat gumowy stanowi do ok. 20 proc. mieszanki asfaltowej. Do wykonania 13 km obwodnicy wykorzystano ok. 15 tys. opon.

A co z energią?

Obniżenie zużycia energii na budowach i wytwórniach masy bitumicznej to także temat wpisujący się w obniżenie emisji CO2. Instalacje przenośnych modułów fotowoltaicznych, montowanych na dachach kontenerów budowlanych stają się normą na inwestycjach prowadzonych przez STRABAG. Rozwiązania te pozwalają zaspokoić do 50 proc. zapotrzebowania na energię biur budowy. Na wytwórniach stosowane są zadaszenia chroniące kruszywa przed wilgocią, dzięki czemu obniża się zużycie energii koniecznej w procesie suszenia materiału. Natomiast powierzchnia dachu służy do montażu paneli PV.

Tego typu rozwiązania wspierają system wytwarzania energii i wpływają na zmianę w krajowym miksie energetycznym. Energetyka odnawialna przeżywa gwałtowny rozwój tego typu instalacji. W 2022 r. wyprodukowano w ten sposób niemal 12 GW energii, gdzie w 2020 r. było to zaledwie 1,2 GW.

Wytwarzanie energii odnawialnej to duże wyznawanie dla operatorów rynku. W przypadku nadprodukcji konieczne staje się jej magazynowanie. STRABAG, budując swoje kompetencje w tym zakresie, zainwestował 100 mln euro w niemieckiego producenta akumulatorowych systemów magazynowania energii CMBlu Energy. Firma prowadzi projekty pilotażowe w celu walidacji rozwiązań magazynowania energii na dużą skalę, zarówno w Europie, jak i USA – m.in. w austriackim kraju związkowym Burgenland, w stanach Wisconsin i Arizona w USA oraz w elektrowni Uniper Staudinger w pobliżu Hanau w Niemczech.

Jest to pierwsze zastosowanie ekologicznego systemu akumulatorów przepływowych SolidFlow, które łączą zalety technologii baterii przepływowych Redox-Flow i akumulatorów litowych ze stałym elektrolitem Solid-State. Technologia ta wykorzystuje dostępne w praktycznie nieograniczonych ilościach materiały nadające się do recyklingu oraz materiały organiczne, dzięki czemu systemy magazynowania energii można skalować do niemal dowolnego rozmiaru i adaptować do żądanych zastosowań niewielkim kosztem.

Co więcej, do budowy magazynów opartych na tej technologii nie używa się metali ziem rzadkich ani innych rzadko występujących minerałów. W przeciwieństwie do akumulatorów litowo-jonowych (Li-Jon) baterie przepływowe SolidFlow są także przyjazne dla środowiska i bezpieczne.

Materiał partnera: STRABAG

Materiał partnera: STRABAG

Kryzys klimatyczny to jedno z najpilniejszych wyzwań naszych czasów. Według raportu „Global status report for buildings and construction” przygotowanego przez Międzynarodową Agencją Energetyczną (IEA) prawie 38 proc. całkowitej emisji CO2 przypada na branżę budowlaną – począwszy od pozyskania i produkcji materiałów, przez proces budowy, po cykl życia obiektów.

Pozostało 95% artykułu
Materiał partnera
Zielone kredyty bankowe – wspieranie klientów w działaniach proekologicznych
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Materiał partnera
Już od wielu lat działamy w modelu obiegu zamkniętego
Materiał partnera
Przyszłość to system kaucyjny w aplikacji
Walka o klimat
Słońce oświetli i ogrzeje Europę
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Walka o klimat
Groźne topnienie wiecznej zmarzliny. Klimat zacznie ocieplać się jeszcze szybciej?
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży