Materiał przygotowany przez Basf

Sukces pierwszej edycji programu, pozytywne opinie uczestników i laureatów, a także jego znaczący potencjał edukacyjny dają podstawy do optymizmu co do jego przyszłości.

Razem dla planety to nie tylko hasło, ale od ubiegłego roku to nazwa programu BASF Polska, w którym prezentujemy, promujemy i nagradzamy rozwiązania, produkty i dobre praktyki firm w zakresie zrównoważonego rozwoju, gospodarki obiegu zamkniętego, procesów dekarbonizacyjnych czy prośrodowiskowych innowacji.

Udział w projekcie to także szansa na wymianę doświadczeń i wzajemną inspirację w gronie odpowiedzialnych firm, którym zależy właśnie na zrównoważonej przyszłości.

Pierwsza edycja „Razem dla planety” okazała się dużym sukcesem, przyciągając do udziału znamienite grono klientów BASF. Dlatego w tym roku postanowiliśmy poszerzyć program i otworzyliśmy się na nowych partnerów i patronów, którzy wzmocnią program swoim doświadczeniem i wiedzą, jak też szeroką bazą partnerów i klientów, którzy będą mogli wziąć udział w programie.

W tegorocznej edycji nowymi partnerami „Razem dla planety” zostali:

- Polska Izba Przemysłu Chemicznego

- Kantar Polska

- Chocolissimo

Patronat nad wydarzeniem objęła Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska).

Zgodnie z powiedzeniem „w partnerstwie siła” liczymy na jeszcze większe zainteresowanie i udział w programie już nie tylko klientów BASF Polska, ale wszystkich podmiotów związanych także z nowymi partnerami „Razem dla planety”.

W skład kapituły w tym roku weszli:

- profesor Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego

- profesor Joanna Kulczycka z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

- Maria Andrzejewska – dyrektor generalna UNEP GRID Warszawa

- dr inż. Tomasz Zieliński – prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

- Agnieszka Ozubko – dyrektor działu rzecznictwa, AHK Polska

- Grzegorz Semerjak – dyrektor ds. technologii i rozwoju ORLEN Południe SA

- Małgorzata Greszta – partnerka zarządzająca, CSR Consulting

- Katarzyna Byczkowska – dyrektor zarządzająca BASF Polska

- Agnieszka Łyczak-Szymczyk – menedżerka ds. zrównoważonego rozwoju, BASF Polska

Tak różnorodne grono ekspertów zapewni obiektywną ocenę, ale też różne perspektywy oceny danego rozwiązania.

Kategorie w edycji 2024

Doświadczenie z ubiegłego roku pokazało, że każda z zaproponowanych kategorii znalazła swoich zwolenników. Dlatego w tym roku pozostają one bez zmian. Jesteśmy przekonani, że każda firma chętna do udziału, niezależnie od swojej wielkości czy profilu produkcji, znajdzie coś dla siebie.

A możliwości mamy cztery:

- Lider Zrównoważonego Rozwoju MŚP

- Mistrz Obiegu Zamkniętego

- Innowator Roku

- Promotor Net-Zero

Zrównoważone praktyki w firmach produkcyjnych w Polsce

Nowością w tej edycji programu jest badanie poświęcone dobrym praktykom związanym z ochroną klimatu. Jest ono realizowane wspólnie z Kantar Polska. Chcemy sprawdzić, jak przedsiębiorstwa radzą sobie ze zrównoważonym rozwojem, czy posiadają strategię, dedykowane osoby zajmujące się taką tematyką, czy i w jakim zakresie mierzą ślad węglowy. Co ważne, wynikami z badania podzielimy się ze wszystkimi uczestnikami programu oraz z partnerami.

Co zyska firma, zgłaszając się do programu?

Każda firma, która zgłosi swój udział w „Razem dla planety” zostanie zaproszona na uroczystą Galę Finałową, która odbędzie się 20 listopada w Warszawie. Będzie to znakomita okazja do spotkania w gronie firm – liderów działań na rzecz ochrony klimatu.

Laureaci poszczególnych kategorii mogą liczyć na szeroką promocję i komunikację w mediach elektronicznych i tradycyjnych. Dodatkowo partnerzy programu przewidzieli wyróżnienia specjalne.

„Razem dla planety” inspiracją do innych aktywności dla sektora chemicznego (i nie tylko)

Pierwsza edycja programu udowodniła, że takie programy są bardzo potrzebne w branży chemicznej nie tylko ze względu na możliwość pokazania swoich działań przez firmy – uczestników. To także moment na wzajemne inspiracje i pomysły na kolejne kroki, które odpowiadają na potrzeby zaangażowanych przedsiębiorstw.

Dziś bardzo potrzebujemy przykładów rozwiązań wprowadzonych przez firmy produkcyjne w zakresie cyrkularności czy procesów dekarbonizacyjnych. Rynek potrzebuje innowacyjnych rozwiązań, które będą oszczędzać zasoby czy surowce. A „Razem dla planety” to świetna forma promowania takich aktywności.

Już dziś zapraszam wszystkie firmy członkowskie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego do udziału w programie. Szczegóły udziału na stronie internetowej: https://razemdlaplanety.eu/

Materiał przygotowany przez Basf