Materiał partnera: BASF Polska

Stąd pomysł na stworzenie programu, który ma na celu zachęcenie naszych klientów do działań na rzecz ochrony klimatu i co więcej – pochwalenie się nimi w szerszym gronie. Udział w projekcie to także szansa na wymianę doświadczeń i wzajemną inspirację w gronie odpowiedzialnych firm, którym zależy właśnie na zrównoważonej przyszłości.

BASF jest znany w branży chemicznej – i nie tylko – z innowacyjnych rozwiązań czy inicjatyw w obszarze ochrony klimatu. Dlatego, mając świadomość, że pozycja lidera to nie tylko prestiż, ale przede wszystkim duża odpowiedzialność, zaprosiliśmy naszych klientów do pokazania swoich dobrych zrównoważonych praktyk. Wiemy, że nasi klienci realizują mnóstwo projektów, np. w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego, a do tej pory nie mieli okazji, by je pokazać szerszemu gronu odbiorców. Dla tych, którzy dopiero dołączają do wyścigu, program „Razem dla planety” może być doskonałą motywacją do zdefiniowania swoich celów środowiskowych oraz szansą na inspirację dla bardziej doświadczonych przedsiębiorstw.

Chociaż jesteśmy jeszcze przed wielkim finałem i wyłonieniem laureatów, to po kilku miesiącach intensywnej promocji i spotkań z klientami można pokusić się o małe podsumowanie.

Pierwsza edycja programu wzbudziła bardzo duże zainteresowanie, bo otrzymaliśmy kilkadziesiąt zgłoszeń. Bardzo za nie dziękujemy!

Co ciekawe, największym zainteresowaniem cieszyła się kategoria lidera zrównoważonego rozwoju MŚP, której celem było docenienie działań małych i średnich firm. To w tej kategorii otrzymaliśmy najwięcej zgłoszeń. To jednocześnie dowód, że zrównoważony rozwój to nie jest tylko temat dla dużych przedsiębiorstw: te mniejsze też mają się czym chwalić.

Druga pod względem liczby zgłoszeń kategoria to mistrz gospodarki obiegu zamkniętego. Tu już, niezależnie od wielkości firmy, mogliśmy przyjrzeć się różnorodnym rozwiązaniom wprowadzonym w zakładach produkcyjnych naszych klientów. Niełatwy wybór będzie mieć kapituła programu, wybierając laureatów w kategorii produktowej, typując innowatora roku. Niełatwy, bo zgłoszone tu rozwiązania reprezentują różne dziedziny gospodarki, od chemii przemysłowej po kosmetyczną. Obiecująco zapowiada się też kategoria promotor neutralności klimatycznej. Widać tu, że polski biznes mocno inwestuje w odnawialne źródła energii, liczy ślad węglowy w swojej organizacji czy też inwestuje we współpracę zarówno z uczelniami wyższymi, jak i organizacjami pozarządowymi.

Prosta forma zgłoszeń, obiektywna ocena

Zgłoszenia odbywały się w formule online poprzez wypełnienie formularza na stronie programu: www.razemdlaplanety.eu.

Wszystkie aplikacje są właśnie oceniane przez specjalnie powołaną kapitułę programu. W jej skład weszli przedstawiciele świata nauki w osobach: prof. dr hab. Joanny Kulczyckiej z AGH – ekspertki z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego oraz prof. dr. hab. Bolesława Roka z Akademii im. L. Koźmińskiego; przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony klimatu: Maria Andrzejewska, reprezentująca UNEP GRID, oraz Kamil Wyszkowski z UNGC. W składzie kapituły są także Tomasz Zieliński – prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Małgorzata Greszta – partnerka zarządzająca CSR Consulting, specjalistka w zakresie zrównoważonego rozwoju i Agendy 2030. BASF Polska reprezentowany jest przez Katarzynę Byczkowską – dyrektor zarządzającą – oraz Agnieszkę Łyczak-Szymczyk – menedżerkę ds. zrównoważonego rozwoju. Tak różnorodne grono ekspertów zapewni nam obiektywną ocenę, ale też różne perspektywy oceny danego rozwiązania czy zgłoszonych działań.

Korzyści i nagrody dla uczestników

Wszyscy uczestnicy programu zostali zaproszeni na uroczystą galę finałową, podsumowującą nasz program, planowaną na połowę listopada tego roku. Będzie to znakomita okazja do spotkania w gronie firm – liderów działań na rzecz ochrony klimatu branży chemicznej. Mogą oni także liczyć na promocję swoich działań w mediach nam partnerujących oraz w naszych kanałach społecznościowych. Co istotne, w programie „Razem dla planety” nie ma nagród finansowych, a tylko – lub aż – możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia w drodze do osiągnięcia celów klimatycznych.

„Razem dla planety” i kolejne odsłony

Program „Razem dla planety” w tym roku miał swój debiut, ale bardzo chcemy, by miał swoje kolejne edycje. Nasi klienci pokazali, że to temat dla nich istotny. Liczne rozmowy udowodniły, że warto dzielić się doświadczeniami w różnych aspektach: od tworzenia strategii, poprzez edukację pracowników aż po metodologie liczenia śladu węglowego.

„Razem dla planety” w kolejnej edycji będzie też przestrzenią warsztatów i wzajemnych inspiracji. W końcu zrównoważony rozwój stał się tematem, który angażuje nie tylko zarządy, ale całe zespoły. To nie tylko idee, ale droga, którą biznes w Polsce powinien iść.

Agnieszka Łyczak-Szymczyk  Menedżerka ds. Zrównoważonego Rozwoju BASF Polska

Agnieszka Łyczak-Szymczyk Menedżerka ds. Zrównoważonego Rozwoju BASF Polska

Materiał partnera: BASF Polska