ESG to szansa, a nie ciężar

Traktujmy inwestycje na rzecz klimatu i społeczeństwa jako element wspierający długoterminowy rozwój naszego biznesu – mówi Marta Jedlińska, dyrektorka departamentu CSR i Zrównoważonych Finansów, BNP Paribas Bank Polska S.A.

Publikacja: 28.09.2023 23:00

ESG to szansa, a nie ciężar

Foto: materiały prasowe

Materiał partnera programu: BNP Paribas

Rosną oczekiwania wobec firm i instytucji dotyczące zrównoważonego rozwoju. Czy firmy im sprostają?

Warto podkreślić, że zrównoważony rozwój to nie jest nowe pojęcie. Już w latach 80. XX wieku raport Światowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju pt. „Nasza wspólna przyszłość” jasno wskazywał, że mamy ograniczone zasoby i musimy zmienić nasze tradycyjne podejście do wzrostu ekonomicznego. Zgodnie z definicją zrównoważony rozwój ma na celu zapewnienie rozwoju gospodarczego przy jednoczesnej ochronie równowagi społecznej i środowiskowej. Do tej pory odpowiedzialność tę poczuli nieliczni, dlatego konieczne jest wprowadzenie regulacji i wymogów prawnych, aby zrównoważony rozwój stał się priorytetem dla nas wszystkich.

Unia Europejska dla realizacji powyższych założeń przyjęła Europejski Zielony Ład, stanowiący mapę drogową dla wdrażania nowych rozwiązań prawnych oraz narzędzi finansowych. Na tych założeniach powstaje szereg regulacji i wytycznych, jak taksonomia UE, rozporządzenie SFRD (Sustainable Finance Disclosure Regulation) czy dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) wprowadzająca obowiązek raportowania zagadnień ESG. Wymogi te są kaskadowane poprzez instytucje finansowe i duże przedsiębiorstwa na całe łańcuchy wartości.

Mnogość regulacji, oczekiwań rynkowych, nacisków ze strony inwestorów, klientów czy konsumentów powoduje, że tylko firmy świadomie i odpowiedzialnie prowadzące swoją działalność będą w stanie utrzymać się na rynku. Dla wielu będzie to oznaczało zmiany w modelu biznesowym, operacjach czy założeniach strategicznych. Jeżeli firma nie wdraża odpowiedzialnych praktyk biznesowych i nie raportuje ich w sposób rzetelny i transparentny, staje przed ryzykiem utraty konkurencyjności czy braku dostępu do kapitału. Zrównoważony rozwój jest dziś koniecznością, staje się nieodłącznym elementem budowania wartości spółek.

Jak w tym zakresie może pomóc bank?

Jedno z głównych zobowiązań naszego banku to wspieranie transformacji poprzez ofertę zrównoważonych produktów i usług. Tworzymy system zachęt, które uwolnią lub przekierują zarówno środki publiczne, jak i prywatne na inwestycje i projekty zrównoważone. W 2022 r. wprowadziliśmy do oferty, unikalny na polskim rynku, produkt ESG Rating-Linked Loan. Jest to kredyt celowy lub inwestycyjny do 20 mln euro przeznaczony dla klientów MŚP i korporacyjnych, w którym wysokość marży skorelowana jest z poprawą wyniku ratingu ESG. W przypadku spełnienia przez kredytobiorcę ustalonej ścieżki poprawy ratingu ESG, w danym roku stosowany jest mechanizm redukcji marży. Poprzez nowy produkt chcemy zwrócić uwagę na znaczenie odpowiedniego zarządzania aspektami zrównoważonego rozwoju, przede wszystkim wśród przedsiębiorstw, które do tej pory nie podlegały obowiązkom raportowym w obszarze ESG. Tego typu ocena pozwala podnieść jakość zarządzania w organizacji oraz usystematyzować działania w obszarach środowiskowym i społecznym. Umożliwia też porównywanie własnych wyników z ocenami uzyskanymi przez inne podmioty z branży, dzięki czemu może stanowić atut ułatwiający budowanie obecności firmy w globalnych łańcuchach dostaw. ESG Rating-Linked Loan uzupełnia szeroką ofertę zrównoważonych produktów Banku BNP Paribas dla każdego segmentu klientów. W przypadku przedsiębiorstw przykładem wcześniejszych rozwiązań są kredyty powiązane ze zrównoważonym rozwojem (Sustainability-Linked Loans), które bank z powodzeniem oferuje firmom z różnych branż, m.in. Grupie Raben (logistyka i transport), Wirtualnej Polsce (media) czy Velvet Care (produkcja artykułów higienicznych). Traktujmy inwestycje na rzecz klimatu i społeczeństwa jako element wspierający długoterminowy rozwój naszego biznesu, a odpowiedzialne zarządzanie aspektami ESG jako szansę, a nie ciężar.

Materiał partnera programu: BNP Paribas

Materiał partnera programu: BNP Paribas

Rosną oczekiwania wobec firm i instytucji dotyczące zrównoważonego rozwoju. Czy firmy im sprostają?

Pozostało 97% artykułu
Klimat
Ruszył Ranking ESG. Odpowiedzialne zarządzanie 2024
Klimat
Przepisy o ROP w centrum uwagi uczestników rynku
Klimat
Oceany emitują więcej „wiecznych chemikaliów” niż przemysł? Eksperci ostrzegają
Klimat
Nowe nadzieje, stare zmartwienia
Klimat
Dekarbonizacja to konkurencyjność