Trzeba edukować w zakresie elektroodpadów

Przy obecnych technologiach niemal 100 proc. odzyskanych z elektroodpadów surowców można wykorzystać ponownie – podkreśla Grzegorz Skrzypczak, prezes zarządu ElektroEko.

Publikacja: 28.09.2023 21:00

Trzeba edukować w zakresie elektroodpadów

Foto: materiały prasowe

Materiał partnera programu: ElektroEko

Czym zajmuje się ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego?

Organizacje odzysku elektroodpadów skupiają producentów sprzętu, w których imieniu realizują obowiązek odzysku nieużywanych elektrosprzętów z rynku i ich recykling lub utylizację. ElektroEko skupia największe w Polsce firmy z branży sprzętów elektrycznych i elektronicznych (wprowadzające na rynek sprzęty) i wspiera je także w realizacji obowiązków edukacyjnych w zakresie wyzwania, jakim są elektrośmieci. Już ponad 17 lat zapewniamy wykonanie tych usług w sposób efektywny, sprawny, bezpieczny i zgodny z prawem. Współpracujemy w tym zakresie m.in. z samorządami, firmami zajmującymi się zbiórką sprzętu, zakładami przetwarzania.

Jakie są najważniejsze wyzwania stojące obecnie przed branżą elektroodpadową?

Według danych ONZ w 2023 r. każda osoba na świecie wygeneruje średnio 8 kg elektrośmieci, co oznacza, że na całym świecie zostanie ich wytworzonych aż 61 mln ton. W Polsce również stale wzrasta ilość urządzeń elektrycznych i elektronicznych w naszych domach i firmach – przez ostatnią dekadę było ich niemal o połowę mniej niż obecnie. Ponadto, nadal niewystarczająca jest świadomość konieczności oddawania niepotrzebnych, zepsutych czy nieużywanych sprzętów pozostających w gospodarstwach domowych. Powoduje to trudności z wywiązaniem się przez producentów z osiąganiem wymaganych przez prawo poziomów zbiórki elektroodpadów, a tym samym przywracania cennych surowców do obiegu. Zwłaszcza że pod uwagę trzeba wziąć także cykl użytkowania sprzętów. Przed laty wprowadzano ich na rynek znacznie mniej niż dzisiaj, a są to sprzęty często o kilkunasto- lub kilkudziesięcioletniej przydatności do użytkowania. Dlatego mierzenie wymaganych poziomów recyklingu dzisiejszymi danymi dotyczącymi ich sprzedawania i odnoszenie obowiązków do współczesnych danych sprzedażowych jest nieadekwatnym rozwiązaniem. Ponadto, w sytuacji obecnego kryzysu gospodarczego i inflacji oraz wzrostu cen energii realnym jest problem wzrostu kosztów energochłonnego procesu recyklingu.

Jakich działań legislacyjnych wymaga obecna sytuacja?

Ważną kwestią jest dywersyfikacja przepisów w odniesieniu do różnych grup elektroodpadów. Istotne jest także wprowadzanie nowych legislacji w sposób umożliwiający prowadzenie planowania w biznesie, dostosowanie działania firm i procesów technologicznych do rosnących wymagań. Systematycznie pojawiają się też nowe grupy produktów i przygotowanie się do ich odbioru z rynku wymaga perspektywy wieloletniej.

Konieczne jest ponadto zwiększenie skuteczności nadzoru nad organizacjami odzysku. Powinny być one podmiotami zaufania publicznego, a zakładać je mogą jedynie producenci sprzętów. Ogromne znaczenie ma współpraca biznesu, ustawodawcy i administracji – zwłaszcza administracji centralnej. Dlatego aktywnie współpracujemy przy wypracowywaniu nowych rozwiązań systemowych, promowaniu najnowszych trendów technologicznych i konsumpcyjnych.

Jaka jest obecnie rola i znaczenie edukacji, by radzić sobie z tymi wyzwaniami?

ElektroEko prowadzi systematyczne, kompleksowo zakrojone działania edukacyjne i promuje pożądane postawy konsumenckie, nowości technologiczne i organizacyjne w zakresie produkcji i gospodarki o obiegu zamkniętym w branży sprzętów elektronicznych i elektrycznych. Jest inicjatorem największej, ciągłej akcji w Polsce „Moje miasto bez elektrośmieci”, na którą składa się program edukacyjny dla przedszkoli i szkół, a także odbioru elektroodpadów – w wyznaczonych punktach odbioru oraz bezpośredni z domów konsumentów (w przypadku elektrośmieci wielkogabarytowych).

ElektroEko uruchomiło również w Warszawie Centrum ElektroEkologii. W ramach tej inicjatywy prowadzi zajęcia przede wszystkim dla młodzieży, realizując projekty promujące cele zrównoważonego rozwoju ONZ.

Przykładamy ogromną wagę do edukacji różnych pokoleń konsumentów, tak aby działania były efektywne i skuteczne, budowały świadomość, która już przynosi pierwsze efekty w postaci zwiększania ilości elektrośmieci oddawanych z prywatnych gospodarstw domowych. Biorąc pod uwagę, że przy obecnych technologiach niemal 100 proc. odzyskanych z takich elektroodpadów surowców można wykorzystać ponownie, ma to kluczowe znaczenie dla budowania circular economy w tej gałęzi gospodarki.

Niebagatelną rolę ma także edukacja innych grup interesariuszy – w tym przedstawicieli administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz kadry menedżerskiej firm. Dlatego aktywnie angażujemy się w debaty publiczne i inicjujemy je. W tym roku rozwijamy także nasze plany edukacji skierowane do kadry zarządzającej firm z naszego sektora. Wierzymy, że budowanie platformy wymiany wiedzy, doświadczeń i współpracy to klucz do sukcesu w tej dziedzinie, dlatego dołączając do grona firm uczestniczących w programie Climate Leadership,właśnie edukację partnerów biznesowych uczyniliśmy motywem przewodnim naszego zobowiązania podejmowanego w ramach tego programu na ten rok.

Aby sprostać tym wszystkim wyzwaniom, niezwykle istotna jest otwartość i dobra współpraca także z samorządami. Przykładem dobrej praktyki w tym zakresie mogą być rozwiązania wypracowane w Warszawie, gdzie poza aktywną edukacją funkcjonuje znakomicie rozwinięta infrastruktura dla odbioru elektroodpadów (punkty zbiórki) oraz system odbioru ZSEE bezpośrednio z domów klientów.

Jesteśmy przekonani, że łącznie te wszystkie wysiłki – edukowanie różnych grup interesariuszy, budowanie platformy współpracy z partnerami i wymiany wiedzy i dobrych praktyk – to klucz do radzenia sobie z wyzwaniami, przed jakimi stoimy.

Materiał partnera programu: ElektroEko

Materiał partnera programu: ElektroEko

Czym zajmuje się ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego?

Pozostało 98% artykułu
Klimat
Szef szczytu klimatycznego: nie ma dowodów, że musimy odejść od paliw kopalnych
Klimat
Przełom na szczycie klimatycznym. „Żywność znalazła się w centrum uwagi”
Klimat
Lobby paliwowe na szczycie klimatycznym w Dubaju. Padnie rekord?
Klimat
Sukces na szczycie klimatycznym w Dubaju. „Sprawiedliwość klimatyczna”
Klimat
Raport: Arabia Saudyjska próbuje na lata uzależnić od ropy Afrykę i Azję
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?