Zrównoważony rozwój to wspólny cel

Sektor finansowy ma wyjątkowe możliwości, aby wspierać zrównoważoną transformację – podkreśla Jarek Rot, dyrektor wykonawczy obszaru zrównoważonego rozwoju, chief sustainability officer, BNP Paribas Bank Polska S.A.

Publikacja: 28.09.2023 21:00

Zrównoważony rozwój to wspólny cel

Foto: materiały prasowe

Materiał partnera programu: BNP Paribas

Dlaczego kwestie zrównoważonego rozwoju biznesu są tak istotne?

Każda firma dąży do długoterminowego rozwoju. Odpowiedzialny rozwój powinien zaspokajać potrzeby obecnego społeczeństwa, nie naruszając możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Na tym opiera się idea zrównoważonego rozwoju. Nie ma wątpliwości, że jesteśmy w trakcie globalnego kryzysu, który prowadzi do katastrofy klimatycznej. Najnowszy raport World Economic Forum „Global Risks Report” jasno wskazuje, że najistotniejsze ryzyka dla biznesu dotyczą zmiany klimatu oraz kryzysu bioróżnorodności. Niepowodzenie w łagodzeniu zmian klimatycznych, adaptacji do zmiany klimatu oraz klęski naturalne i ekstremalne zdarzenia pogodowe uznano za najbardziej prawdopodobne w najbliższej dekadzie. Zahamowanie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko przy równoczesnym dbaniu o aspekty społeczne jest najwyższym priorytetem i wymaga wspólnych działań – polityków, biznesu i każdego z nas. Wskazują na to także coraz liczniejsze regulacje dotyczące działania i raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju.

Jaka jest w takim razie rola sektora finansowego w zrównoważonym rozwoju gospodarczym?

Sektor finansowy ma wyjątkowe możliwości, aby wspierać zrównoważoną transformację. Może przekierowywać strumienie finansowe ku odpowiedzialnym inwestycjom oraz budować ofertę produktów i usług finansowych, które pomagają klientom w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną oraz wspierają w rozwoju ich zrównoważonych inwestycji. Dla klientów indywidualnych będą to np. kredyty z dotacją z programu „Czyste powietrze” czy „Zielone hipoteki”. Dla największych klientów doskonałym przykładem są udzielane przez nasz bank kredyty powiązane ze zrównoważonym rozwojem, czyli Sustainability-Linked Loans. To forma finansowania, w której marża banku jest częściowo uzależniona od uzgodnionego postępu spółki w osiąganiu celów w obszarze zrównoważonego rozwoju. Tym samym, realizacja ustalonych działań ESG zapewnia klientowi korzystniejsze warunki finansowe. W ramach banku stworzyliśmy również centrum kompetencyjne wspierające naszych klientów w dekarbonizacji. Poza szeroką ofertą produktów, takich jak kredyty i leasing na fotowoltaikę, kredyt technologiczny i ekologiczny czy program „Ekofirma z zyskiem”, zatrudniamy inżynierów i ekspertów w zakresie efektywności energetycznej, którzy wspierają klientów również w zakresie doboru najefektywniejszych technologii.

Odpowiedzialne instytucje finansowe muszą też mitygować ryzyka ESG, a tym samym ograniczać finansowanie dla przedsiębiorstw, których działalność wiąże się z dużym ryzykiem negatywnego wpływu społecznego i środowiskowego oraz które nie podejmują konkretnych działań, aby te ryzyka ograniczyć. Tego typu podmioty w relacji z odpowiedzialnym bankiem powinny liczyć się nie tylko z trudniejszym dostępem do finansowania, ale nawet brakiem możliwości jego uzyskania. Wynika to nie tylko z coraz bardziej rygorystycznego podejścia banków, ale również z unijnych regulacji.

Czy przedsiębiorstwa są na to gotowe?

Na co dzień towarzyszymy firmom w ich zrównoważonej transformacji i dostrzegamy potrzebę nieustannego budowania i rozwijania świadomości, że obecnie trudno prowadzić działalność biznesową bez uwzględniania w strategii czynników ESG. Kwestie środowiskowe, społeczne i dotyczące odpowiedzialnego zarządzania stały się dziś realną przestrzenią konkurencji dla przedsiębiorstw. Dotyczy to również mniejszych firm, których regulacje jeszcze nie obejmują, ale które znajdują się w łańcuchach dostaw zobowiązanych przedsiębiorstw. Nie bez znaczenia są też oczekiwania młodego pokolenia konsumentów i pracowników, którzy właśnie od firm wymagają przejęcia odpowiedzialności za środowisko i lepszą jakość życia.

Materiał partnera programu: BNP Paribas

Materiał partnera programu: BNP Paribas

Dlaczego kwestie zrównoważonego rozwoju biznesu są tak istotne?

Pozostało 98% artykułu
Klimat
Ruszył Ranking ESG. Odpowiedzialne zarządzanie 2024
Klimat
Przepisy o ROP w centrum uwagi uczestników rynku
Klimat
Oceany emitują więcej „wiecznych chemikaliów” niż przemysł? Eksperci ostrzegają
Klimat
Nowe nadzieje, stare zmartwienia
Klimat
Dekarbonizacja to konkurencyjność