Systemy żywnościowe wymagają opakowań nadających się do recyklingu

Zgodnie z szacunkami ONZ w 2050 r. światowa populacja osiągnie 9,7 mld ludzi, co będzie stanowiło ogromne wyzwanie dla systemów żywnościowych. Wzrost zapotrzebowania na artykuły spożywcze powinien skłonić branżę spożywczą do dokonywania bardziej zrównoważonych wyborów już dziś, biorąc pod uwagę produkcję żywności, jej bezpieczeństwo oraz opakowania i ich recykling.

Publikacja: 27.09.2023 21:00

Zdecydowana większość konsumentów oczekuje, że marki zadbają o to, by opakowanie można było poddać r

Zdecydowana większość konsumentów oczekuje, że marki zadbają o to, by opakowanie można było poddać recyklingowi.

Materiał partnera: Tetra Pak

Zapotrzebowanie na żywność w skali globalnej jest ogromne i dynamicznie rośnie wraz z rosnącą populacją światową oraz zmieniającymi się nawykami żywieniowymi. Ponadto coraz więcej ludzi żyje w miastach, co wpływa na sposób, w jaki żywność jest produkowana, dystrybuowana i przechowywana.

Opakowania odgrywają więc kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa produktów spożywczych, umożliwiając ich transport nawet na duże odległości przy jednoczesnym zachowaniu walorów smakowych i odżywczych, oraz zabezpieczaniu zawartości przed czynnikami zewnętrznymi i potencjalnymi uszkodzeniami mechanicznymi w łańcuchu dostaw.

Ma to bardzo duże znaczenie zwłaszcza dla łatwo psującej się żywności, której w samej Unii Europejskiej produkowanych jest 250 mln ton rocznie. Dla tego rodzaju produktów spożywczych dobrym rozwiązaniem okazało się wykorzystanie opakowań kartonowych oraz technologii aseptycznej, umożliwiającej zachowanie świeżości produktu bez konieczności jego chłodzenia, co jest dodatkową korzyścią dla środowiska. Wybór opakowania ma więc podwójne znaczenie: w kontekście zarówno ochrony żywności, jak i wpływu na planetę.

Cykl życia produktu a zamknięty obieg

Ze względu na skalę produkcji dostawcy opakowań powinni uwzględniać cały cykl życia produktu, począwszy od etapu projektowania, przez produkcję i użytkowanie, aż po recykling: wszystko to zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Jej celem jest zminimalizowanie wpływu ludzkiej działalności na środowisko, a także zmniejszenie marnotrawstwa zasobów, dzięki ich zrównoważonemu wykorzystaniu poprzez nieustanne przetwarzanie, odzyskiwanie oraz ponowne wykorzystanie.

Według danych Banku Światowego w ciągu niecałych 30 lat liczba odpadów w skali globalnej wzrośnie o 70 proc. Branża przetwórstwa i opakowań może realnie odwrócić tendencję wzrostową w tym zakresie dzięki produkcji opakowań nadających się do recyklingu.

Taką ambicję ma jeden z liderów sektora: firma Tetra Pak w swoich celach strategicznych uwzględniła stworzenie najbardziej zrównoważonego opakowania na świecie do 2050 r.

Cel: opakowanie całkowicie neutralne

We współczesnym świecie całkowite zrezygnowanie z pakowania żywności jest niemożliwe, dlatego też Tetra Pak dąży do stworzenia opakowania, które będzie wytwarzane wyłącznie z surowców odnawialnych lub pochodzących z recyklingu, a także zaprojektowane do recyklingu.

Nieustannie wprowadzane przez firmę innowacje pokazują, że założenie, choć ambitne, jest realne. Już w 2015 r. firma Tetra Pak wprowadziła pierwsze w pełni nadające się do recyklingu opakowanie Tetra Rex®, które produkowane jest wyłącznie z surowców pochodzenia roślinnego. Od jego wprowadzenia w ręce konsumentów trafiło już łącznie ponad 200 mld tych opakowań.

Nie jest to jedyna innowacja – Tetra Pak wprowadziła także papierowe słomki oraz zrównoważone systemy zamknięć, produkowane z plastiku wykonanego z trzciny cukrowej, pochodzącej z odpowiedzialnie zarządzanych źródeł, co potwierdzają certyfikaty Bonsucro. Dodatkowo zakrętki przymocowane do opakowań, wprowadzone do oferty firmy, umożliwiają przekazanie do recyklingu całego opakowania, zmniejszając jednocześnie ryzyko zaśmiecania środowiska. Co na to rynek?

Konsumenci chcą zielonych opakowań

Trendy konsumenckie wskazują, że zrównoważone środowiskowo rozwiązania powinny się znaleźć w centrum zainteresowania producentów żywności. Aż 84 proc. konsumentów oczekuje, że marki zadbają o to, by opakowanie można było poddać recyklingowi (wg raportu „Tetra Index 2021”). Wiele zmieniła także pandemia – 35 proc. kupujących obecnie częściej wybiera marki na podstawie ich strategii ESG, niż miało to miejsce przed 2020 r. Z tego powodu ważne jest zwracanie uwagi na wpływ przedsiębiorstwa na otoczenie z uwzględnieniem wielu aspektów, w tym również zmniejszania śladu węglowego poprzez zmiany procesów produkcyjnych czy kompensacje.

Istotna jest także oszczędność wody oraz zmniejszanie zużycia energii. Wzrost roli zrównoważonych działań jest motorem napędowym zmian rynkowych, które obejmują nie tylko wykorzystanie rozwiązań bardziej przyjaznych środowisku, ale i rozbudowywanie niezbędnej infrastruktury, umożliwiającej przetwarzanie odpadów, w tym opakowań kartonowych po żywności płynnej. Tylko w ten sposób obieg zostanie domknięty, a cenne surowce ponownie wykorzystane. W Polsce, w przypadku opakowań kartonowych, już jest to możliwe: wspólna inwestycja Tetra Pak i Stora Enso o wartości około 29 mln euro pozwoliła uruchomić w tym roku nową linię do recyklingu tego rodzaju opakowań. Wolumen możliwy do przetworzenia wzrósł trzykrotnie, co pozwala na całkowite pokrycie zapotrzebowania recyklingowego w kraju i częściowe w państwach ościennych.

Dzięki temu przedsięwzięciu Polska ma szansę stać się centrum recyklingowym regionu. Jest to także najlepszy dowód na zaangażowanie branży przetwórstwa i opakowań w zieloną transformację, spójną z projektowanym właśnie rozporządzeniem unijnym dotyczącym opakowań i odpadów opakowaniowych (Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR).

Monika Sommer, manager ds. zrównoważonego rozwoju Tetra Pak na Polskę i kraje bałtyckie

Monika Sommer, manager ds. zrównoważonego rozwoju Tetra Pak na Polskę i kraje bałtyckie

mat. pras.

Kooperacja wielopłaszczyznowa

Ilość czynników mających wpływ na zieloną transformację, a także podmiotów, które w niej uczestniczą, sprawia, że kooperacja i koordynacja działań na rzecz zrównoważonego środowiska wymaga zaangażowania na wielu płaszczyznach. Jak podkreśla Monika Sommer, manager ds. zrównoważonego rozwoju Tetra Pak na Polskę i kraje bałtyckie, by dążyć do domknięcia obiegu, niezbędna jest synergia.

– Od lat podkreślamy rolę współprac, takich jak ta dotycząca wspólnej inwestycji Tetra Pak i Stora Enso. Dzięki tego rodzaju strategicznym partnerstwom skala działań jest znacznie większa. Warto podkreślić, że w najbliższym czasie jako Tetra Pak zamierzamy inwestować w infrastrukturę recyklingu do 40 mln euro rocznie, co pozwoli znacznie zwiększyć jego skalę i skutecznie budować gospodarkę o obiegu zamkniętym, która jest jednym z naszych głównych celów – wskazuje Monika Sommer, manager ds. zrównoważonego rozwoju Tetra Pak na Polskę i kraje bałtyckie.

Materiał partnera: Tetra Pak

Materiał partnera: Tetra Pak

Zapotrzebowanie na żywność w skali globalnej jest ogromne i dynamicznie rośnie wraz z rosnącą populacją światową oraz zmieniającymi się nawykami żywieniowymi. Ponadto coraz więcej ludzi żyje w miastach, co wpływa na sposób, w jaki żywność jest produkowana, dystrybuowana i przechowywana.

Pozostało 95% artykułu
Klimat
Ruszył Ranking ESG. Odpowiedzialne zarządzanie 2024
Klimat
Przepisy o ROP w centrum uwagi uczestników rynku
Klimat
Oceany emitują więcej „wiecznych chemikaliów” niż przemysł? Eksperci ostrzegają
Klimat
Nowe nadzieje, stare zmartwienia
Klimat
Dekarbonizacja to konkurencyjność