innogy ON AIR to nowy cykl autorskich podcastów realizowanych przez firmę energetyczną innogy. Uczestnicy poruszą kwestie dotyczące trendów, inspiracji, wyzwań i innowacji w obszarze działań dla klimatu realizowanych przez biznes.

Jak w praktyce wdrażać idee ochrony klimatu? Jak zachęcać organizacje do inwestycji w ekologię? Powstał właśnie cykl rozmów o działaniach biznesu na rzecz ochrony środowiska.

O tym, jakie przełożenie na przemysł, strategie biznesowe, zyski i finanse firm, mają inwestycje w ekologię, rozmawiać będą goście nowego cyklu podcastów, zainicjowanego przez firmę energetyczną innogy. Program innogy ON AIR jest skoncentrowany na tematach związanych z działalnością biznesu na rzecz środowiska i klimatu.

W pierwszym odcinku eksperci przekonywali, że w myśleniu o działaniach proekologicznych ważna jest perspektywa długofalowego zwrotu, nie tylko najbliższych kilku lat.

– Już dziś jesteśmy odpowiedzialni za to, jaki biznes zostawimy przyszłym pokoleniom – uważa Iwona Jacaszek-Pruś, dyrektor ds. korporacyjnych Kompanii Piwowarskiej. Dodaje, że wcześniej jej firma miała dwie strategie: biznesową i CSR-ową. I realizacja celów biznesowych, np. zmniejszania zużycia wody dla ograniczenia kosztów, niejako przy okazji wypełniała cele ze strategii CSR.

– Od zeszłego roku firma zmieniła myślenie. Ma jedną strategię, która łączy wszystko w całość i określa cztery równorzędne filary działania: portfolio, planeta, ludzie oraz zysk – mówi Iwona Jacaszek-Pruś.

Potrzebę przejrzystego określenia celów firmy w długim terminie podkreśla także Sebastian Zientara, menedżer ds. efektywności energetycznej w innogy Polska Solutions. – Z doświadczenia wiemy, że przy rozbudowanych strategiach później nikt nie wie, o co w nich chodzi. Więc im prościej, tym lepiej – mówi.

– Firmy przez swoje inwestycje proekologiczne mają wpływ na cały rynek – uważa Sebastian Zientara. – Ktoś, kto ma długoterminową strategię inwestycji w działania prośrodowiskowe, prawdopodobnie jest w stanie przewidzieć koszty, uniknąć ryzyk i dzięki temu staje się bardziej konkurencyjny na rynku. Wiele firm, z którymi współpracujemy, realizuje inwestycje zwiększające efektywność energetyczną, ponieważ dostawcy zaczynają je wymuszać. Być może w innym przypadku wcale by ich nie dokonywały – akcentuje.

Na przewidywalność efektów inwestycji proekologicznych, jako czynnik, który może motywować do nich firmy, zwraca uwagę także Iwona Jacaszek-Pruś. – Przykładem może być nasz dziesięcioletni kontrakt z firmą innogy na dostawę zielonej energii. Z jednej strony my mamy gwarancję stabilności cen przez długi okres działalności, z drugiej zaś firma energetyczna będzie dokonywać inwestycji w obszarze zielonej energetyki. Dzięki takim kontraktom inwestycje napędzają się wzajemnie i zyskują nie tylko inwestorzy, ale również środowisko – podkreśla. I dodaje: – Dzisiaj inwestorzy wyceniając wartość spółki, biorą pod uwagę nie tylko wyniki ekonomiczne, ale również działanie pozafinansowe związane z wpływem na środowisko – wskazuje.  

To bardzo ważny aspekt, którego część organizacji wydaje się jeszcze nie dostrzegać. Tymczasem nie będzie opłacalne inwestowanie w firmę, która za kilka lat może mieć problem z efektywnym utrzymaniem działalności, choćby ze względu na brak działań zmierzających do racjonalnego korzystania z zasobów, takich jak np. woda. Firmy muszą więc myśleć długofalowo o zabezpieczaniu swojego funkcjonowania.

Podcast innogy ON AIR jest dostępny m.in. na YouTube, Spotify, Spreaker i iTunes oraz na firmowym blogu innogy.

Materiał Promocyjny