Rynek faktoringu na cyfrowej fali

Polski rynek faktoringu notuje w ostatnich latach dynamiczny rozwój.

Publikacja: 30.06.2023 03:00

Rynek faktoringu na cyfrowej fali

Foto: mat. pras.

Opinia Partnera:

Wartość obrotów firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów w pierwszym kwartale 2023 roku sięgnęła blisko 114 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 8 proc. rok do roku, a jeśli porównamy ten wynik z pierwszymi trzema miesiącami 2019 roku, kiedy branża zanotowała obroty na poziomie nieco ponad 62 mld zł, oznacza to wzrost o ponad 83 proc. w ciągu ostatnich czterech lat. Z usług faktoringowych w pierwszym kwartale tego roku skorzystało ponad 22 tysięcy firm, tj. o prawie 10 proc. więcej niż przed rokiem.

Dlaczego faktoring?

Dane te pokazują, że rośnie świadomość przedsiębiorców, czym jest faktoring oraz jakie korzyści oferuje. Można wśród nich wymienić prostotę, wygodę, relatywnie łatwą dostępność oraz przede wszystkim sposób na zabezpieczenie płynności w biznesie. Choć jest to dobre rozwiązanie nie tylko dla firm borykających się z zatorami płatniczymi, popularność faktoringu wyraźnie rośnie szczególnie w trudnych czasach, czy to w okresie pandemii, czy dużej niepewności związanej ze skutkami rosyjskiej agresji na Ukrainę i kryzysu energetycznego.

Faktoring ma szczególne znaczenie również dla firm z tzw. nowej gospodarki. Młode przedsiębiorstwa technologiczne, czy operujące w zupełnie nowych obszarach, często mają problem z pozyskaniem potrzebnego do dalszego rozwoju finansowania. Ze względu na krótką historię, ale i skalę działalności, mają one bowiem utrudniony dostęp do kredytu. Z faktoringiem jest inaczej. Przy rozpoczynaniu współpracy to po stronie faktora pozostaje ocena, czy dany kontrahent jest godny zaufania oraz jaki limit finansowy można przyznać dla takiej współpracy. Można więc powiedzieć, że to firma faktoringowa wykonuje część pracy za klienta, a ten może skupić się na prowadzeniu swojego biznesu.

W Banku Ochrony Środowiska dużą grupę klientów stanowią firmy działające w obszarze szeroko rozumianej transformacji energetycznej, w tym producenci, dystrybutorzy oraz sprzedawcy zielonych technologii, takich jak panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, klimatyzacje czy części i komponenty do tych urządzeń. Te firmy często korzystają z produktów faktoringowych – zarówno z tzw. faktoringu odwrotnego, gdzie jako faktor finansujemy zobowiązania danej firmy (np. za zakup materiałów i komponentów), jak i faktoringu klasycznego, służącego do finansowania należności, tj. faktur sprzedażowych.

Swoim klientom BOŚ oferuje ponadto tzw. zielony faktoring. Dzięki zaangażowaniu naszego zespołu ekologów możemy ocenić wniosek klienta pod kątem wpływu danej transakcji na środowisko. Firmy korzystające z faktoringu BOŚ uzyskują w ten sposób niejako potwierdzenie, że działają na rzecz ochrony klimatu i środowiska lub w sposób klimatycznie neutralny. Może mieć to niebagatelne znaczenie dla kontrahentów oraz inwestorów przykładających dużą wagę do kwestii zrównoważonego rozwoju (ESG).

Dalszy wzrost

Spodziewam się utrzymania trendu wzrostowego w faktoringu w bieżącym roku, choć jako branża musimy mierzyć się też z wyzwaniami. Obserwowane spowolnienie gospodarcze oznacza niższą aktywność, szczególnie w produkcji, dystrybucji i handlu detalicznym, co z kolei przekłada się na mniejszą liczbę faktur w obrocie. Na razie spadek ten jest kompensowany wzrostem wartości samych należności w związku z utrzymującą się wysoką inflacją. Jako branża liczymy, że wraz ze spodziewanym spadkiem inflacji pojawi się przestrzeń do obniżki stóp procentowych, co z kolei przyczyni się do ożywienia gospodarczego. W efekcie liczba przekazanych do sfinansowania faktur powinna wzrosnąć.

Ułatwienia e-faktur

Mówiąc o perspektywach, warto również wspomnieć o tym, że w czerwcu Sejm przyjął ustawę wprowadzającą Krajowy System e-Faktur (KSeF) oraz obowiązek e-fakturowania, który wejdzie w życie z początkiem lipca przyszłego roku. Obowiązywać będzie jednolity standard e-faktury w formie zapisu elektronicznego, a cały obieg dokumentów ma zostać uproszczony oraz w dużej mierze zautomatyzowany.

Dla faktorów ta regulacja ma szczególne znaczenie. Z jednej strony stanowi pracochłonne i kosztowne wyzwanie, tak aby zdążyć z odpowiednim przystosowaniem swoich systemów do KSeF przed wakacjami 2024 roku. Z drugiej strony, dzięki digitalizacji i centralizacji, faktury będą dostępne dla faktorów w jednym miejscu, co znacznie ułatwi ich finansowanie oraz zredukuje ryzyko transakcji faktoringowych.

Wdrożenie KSeF pozwoli także znacząco ograniczyć zużycie papieru w przedsiębiorstwach, co będzie mieć korzystny efekt środowiskowy, czemu my jako Bank Ochrony Środowiska mocno kibicujemy.

Faktoring jest więc produktem, który może stanowić dodatkowe źródło finansowania i dobre uzupełnienie dla klasycznego kredytu, może przyczyniać się do rozwoju innowacyjnej gospodarki oraz wspierać przedsiębiorstwa w realizacji ich strategii zrównoważonego rozwoju.

Materiał partnera
Przyszłość to system kaucyjny w aplikacji
Materiał Promocyjny
Co czeka zarządców budynków w regulacjach elektromobilności?
Walka o klimat
Słońce oświetli i ogrzeje Europę
Walka o klimat
Groźne topnienie wiecznej zmarzliny. Klimat zacznie ocieplać się jeszcze szybciej?
Walka o klimat
Ekolodzy zapłacą setki tysięcy euro za protest na lotniskach? Zostali pozwani
Walka o klimat
Arktyka doświadczyła najcieplejszego lata w historii. Rekord pobity