Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych

McDonald’s współpracuje z franczyzobiorcami w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych związanych z restauracjami i biurami o 36% do 2030 roku w stosunku do roku bazowego 2015. Poprzez współpracę i partnerstwo z dostawcami firma zobowiązuje się również do zmniejszenia o 31% intensywności emisji w całym łańcuchu dostaw do 2031 roku. Te cele zostały zatwierdzone przez SBTi.

We współpracy z franczyzobiorcami, dostawcami i producentami, firma skupia się w pierwszej kolejności na obszarach generujących największą część śladu węglowego McDonald’s. Wśród nich można wymienić zużycie energii w restauracjach, dostawy, opakowania i odpady, a także zaopatrzenie w produkty niezbędne dla menu sieci.

Ekologiczna infrastruktura

Zrównoważony rozwój w McDonald’s zaczyna się od wyboru odpowiedniej lokalizacji dla każdej restauracji. Projekt inwestycji uwzględnia uwarunkowania krajobrazu, a do budowy wykorzystywane są wysokiej jakości ekologiczne materiały. Sieć stawia restauracje, które dzięki nowoczesnej technologii mają niewielki wpływ na środowisko naturalne.

Projektując restauracje, firma weryfikuje, czy na rynku nie pojawiły się bardziej przyjazne środowisku rozwiązania, które przyczynią się do wyższej efektywności energetycznej i optymalizacji zużycia zasobów naturalnych. Obecnie sieć korzysta z energii ze źródeł odnawialnych, racjonalnie gospodaruje posiadanym zasobem poprzez wprowadzanie i testowanie nowoczesnych rozwiązań, tj. rekuperatory ciepła, lampy UV, pompy ciepła czy zestawy fotowoltaiczne.

• Zamiast plastikowych tablic z menu sieć używa ekologicznych wyświetlaczy LCD.

• Energooszczędnymi żarówkami LED oświetlane są restauracje na zewnątrz, tablice reklamowe, kuchnię, zaplecze, chłodnie i mroźnie.

• Oszczędność wynikająca z zastosowania źródeł LED to 6650 t eCO2/rok.

• Burgery podgrzewane są w specjalnej rynnie, co pozwala zaoszczędzić nawet 80% energii.

• Każda nowo otwarta restauracja od czerwca 2017 roku ma czujnik CO2, który automatycznie reguluje nawiew powietrza w sali w zależności od liczby gości w restauracji. Czujnik analizuje poziom stężenia CO2 i w zależności od niego reguluje nawiew świeżego i recyrkulacyjnego powietrza.

• Wszystkie dostarczane nowe urządzenia chłodnicze, w których istnieje technologiczna możliwość, wykorzystują ekologiczny czynnik R290.

• W urządzeniach HVAC (ogrzewanie–wentylacja–klimatyzacja) znajduje się system rekuperacji, czyli odzysku ciepła. Do ogrzewania używa się wymienników cieplnych, które zimą wykorzystują ciepło emitowane przez urządzenia w restauracji do ogrzania powietrza pobieranego z zewnątrz.

• 500. restauracja otwarta w maju 2022 r. została wyposażona w innowacyjne rozwiązania pozwalające znacząco zredukować zużycie energii elektrycznej, m.in. instalację fotowoltaiczną i turbinę wiatrową.

Gospodarka obiegu zamkniętego opakowań

Odpady powstające w restauracjach McDonald’s to głównie opakowania z papieru i tektury oraz opakowania wielomateriałowe. Proces przekazywania odpadów jest sformalizowany i udokumentowany. Ewidencja odpadów jest prowadzona w systemie BDO prowadzonym przez ministerstwo właściwe do spraw środowiska. Od 2018 roku McDonald’s realizuje globalną strategię, której głównym celem jest ograniczenie wpływu restauracji na środowisko poprzez zamknięcie obiegu opakowań.

Projektowanie i właściwy dobór surowców, z których powstają opakowania, to początek tego procesu. Globalnie do 2025 roku sieć będzie korzystać wyłącznie z opakowań wytworzonych z surowców odnawialnych, pochodzących z recyklingu lub ze źródeł certyfikowanych, a wszystkie opakowania, z których korzystają goście w restauracjach McDonald’s, będą poddawane recyklingowi. W Polsce już od kilku lat wszystkie opakowania papierowe produkowane są z surowców pochodzących z certyfikowanych źródeł.

Redukcja

Firma redukuje plastikowe opakowania w restauracjach – obecnie stanowią one jedynie 5% wszystkich opakowań, aż 95% wszystkich zużytych opakowań powinno trafić do frakcji papier. Od stycznia 2020 roku goście mogą korzystać wyłącznie z papierowych słomek i papierowych opakowań do lodów McFlurry. W 2020 roku tylko dzięki wprowadzeniu papierowej słomki zredukowano ilość plastiku o około 97 ton, co przekłada się na równowartość około 1,5 mln półtoralitrowych plastikowych butelek. Co więcej zrezygnowanie z plastikowych wieczek do McFlurry i wprowadzenie papierowych dało dodatkową redukcję o 52 tony.

Mat. Partnera

W 2021 roku wymienione zostały kubki do shake’ów (co przekłada się na redukcję plastiku o ok. 280 ton rocznie) oraz miski do sałatek (redukcja 170 ton) na ich papierowe odpowiedniki. Firma zastąpiła też plastikowe sztućce – tylko w 2019 roku w restauracjach w Polsce wydano ich aż 60 milionów – w tym łyżeczki do kaw i deserów czy noże i widelce do sałatek. Sieć skupia się na sukcesywnym wprowadzaniu zmian we wszystkich restauracjach. Od czerwca 2021 roku McDonald’s w Polsce zadeklarował używanie wyłącznie sztućców drewnianych, a zmiana ta ograniczy zużycie plastiku o kolejne 220 ton rocznie. W sumie tylko w 2021 roku McDonald’s ograniczył zużycie plastiku o 835 ton. To kolejny element długofalowej strategii mającej na celu zamknięcie obiegu poprzez odpowiedni dobór surowców, właściwą segregację oraz ich recykling.

Przetwarzanie

McDonald’s traktuje zużyte opakowania jak cenne surowce, które może ponownie wykorzystać, zamykając obieg i ograniczając wpływ na środowisko. Już teraz 70% wszystkich surowców wykorzystywanych do produkcji opakowań stanowi papier, a aż 95% wszystkich zużytych opakowań z restauracji powinno trafić do frakcji papier, którą sieć przetwarza. We wszystkich restauracjach w Polsce dostępne są kosze umożliwiające segregację śmieci. Dzięki odpowiedniej selekcji odpadów możliwe jest ich przetwarzanie i powrót do restauracji w innej postaci.

Mat. Partnera

Jest to możliwe dzięki trwającej od 2020 roku współpracy z partnerem technologicznym Miklan-Ryza z Torunia, specjalizującym się w odzyskiwaniu włókien papierniczych z makulatury. Firma posiada m.in układy technologiczne przystosowane do rozwłókniania, czyszczenia, a także do dezynfekcji zanieczyszczonych odpadów makulaturowych. Wszystkie restauracje McDonald’s w Polsce używają ręczników papierowych, które zastępują suszarki elektryczne w łazienkach oraz czyściwa, które powstały z opakowań poddanych recyklingowi. Współpraca z Miklan-Ryza jest wynikiem silnej współpracy, zaufania i motywacji w tworzeniu prośrodowiskowych rozwiązań, których wdrożenia są nie tylko istotne dla McDonald’s lokalnie, ale stanowią też przykład dla innych podmiotów na rynku. W 2021 roku restauracje McDonald’s w całej Polsce otrzymały prawie 10 tysięcy ton papierowych produktów, głównie opakowań. Firma odebrała 1 895 ton makulatury z restauracji, która została przetworzona na 247,53 ton ręcznika papierowego i papieru toaletowego oraz 3,75 ton czyściwa. Sieć planuje dalsze działania w tym zakresie.

Mat. Partnera

Zbieranie

Firma zdaje sobie sprawę, że nie wszystkie jej odpady trafiają do odpowiednich pojemników. Wyzwaniem pozostaje choćby los opakowań po produktach zamówionych na linii McDrive, w usłudze McDelivery, czy po prostu zabranych na wynos. McDonald’s bierze za nie odpowiedzialność. W październiku 2021 roku powstał projekt EcoHeroes, realizowany z partnerem Planet Heroes. Pracownicy McDonald’s wraz z sąsiadami, mieszkańcami miejscowości, w których zlokalizowane są restauracje oraz gośćmi organizują zbiórki odpadów w swojej okolicy – w lasach, parkach i skwerach. W efekcie wszyscy mogą cieszyć się czystszym sąsiedztwem, wolnym od zużytych opakowań, a zebrane odpady są segregowane i przetwarzane. Do października 2022 roku zorganizowanych zostało ponad 1100 zbiórek. EcoHeroes to uzupełnienie długoterminowej strategii obiegu zamkniętego, którą McDonald’s chce rozwijać.

Z całym raportem można zapoznać się na stronie: https://mcdonalds.pl/raport-esg/

Materiał Promocyjny