Materiał płatny. Powstał na zlecenie Grupy Spółek Danone

Wykorzystano innowacyjną technologię oczyszczania opakowań, znacząco zwiększającą możliwości recyklingu i ponownego użycia tworzywa. To efekt pilotażowego programu recyklingu kubków po jogurtach z polistyrenu, przeprowadzonego przez grupę partnerów: DP Recykling, DANONE oraz Organizację Odzysku Opakowań REKOPOL. Technologia, na której bazuje instalacja, to nagradzana innowacja zespołu naukowców z Politechniki Śląskiej.

Program recyklingu kubków po jogurtach to kolejna inicjatywa na rzecz obiegu zamkniętego opakowań, w jaką zaangażowała się grupa spółek DANONE. Działania wynikają m.in. z nowej strategii zrównoważonego rozwoju „Droga pozytywnego wpływu”, ale firma zachęca konsumentów, by opakowania z tworzyw sztucznych wyrzucali do żółtego kosza – dzięki temu mogą trafić do recyklingu i zyskać kolejne „życie”. – Do tej pory przetwarzane były odpady polistyrenowe pochodzące z naszej fabryki w Bieruniu, w ostatnich latach przekazaliśmy do recyklingu 100 proc. tego tworzywa. Teraz idziemy o krok dalej, bo program jaki uruchomiliśmy wspólnie z partnerami, obejmuje recykling opakowań po jogurtach, pochodzących z gospodarstw domowych – mówi Marek Sumiła, dyrektor zarządzający Danone i Żywiec Zdrój.

Danone - fabryka w Bieruniu

Danone - fabryka w Bieruniu

Nowe życie kubków po jogurtach

DANONE chce, aby jak najwięcej opakowań z tworzywa PS (polistyren) było przetwarzanych. Jednak, aby tak się stało, potrzebna jest współpraca wszystkich uczestników rynku – także konsumentów. Firma zachęca, by opakowania z tworzyw sztucznych umieszczać w żółtym koszu.

– Tworzywa sztuczne zawarte w naszych opakowaniach to wartościowy surowiec, który może i powinien zostać mądrze zagospodarowany. Dążymy do tego, aby jak najwięcej surowca krążyło w obiegu zamkniętym. Zamierzamy zaprezentować tę ideę całej branży mlecznej i mam nadzieję połączyć siły w przyszłości – wyjaśnia Marek Sumiła.

Od kubka po kołpak samochodowy

Innowacyjna technologia autorstwa zespołu naukowego Politechniki Śląskiej, która została wyróżniona prestiżowymi INTARG Platinum Award oraz Platynową Nagrodą na XV Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG®2022, pozwala na skuteczniejsze oczyszczanie opakowań. – Technologia dekontaminacji powierzchniowej odpadów polimerowych z zanieczyszczeń różnomateriałowych, umożliwia wytwarzanie surowca o znacząco lepszej jakości. Zastosowane rozwiązanie technologiczno-aparaturowe umożliwia uzyskanie tworzyw charakteryzujących się lepszymi właściwościami materiałowymi i wyższą czystością niż tworzywa wytwarzane dotąd w oparciu o klasyczne technologie odzysku/recyklingu. To wszystko znacząco wpływa na wydajność procesu i redukcję całościowego zużycia energii – mówi dr inż. Piotr Sakiewicz z Politechniki Śląskiej, który wspólnie z dr. hab. inż. Krzysztofem Piotrowskim, prof. PŚ, opracowali to rozwiązanie. Wraz z zespołem, składającym się z dr. inż. Józefa Obera, dr. hab. inż. Klaudiusza Gołombka, prof. PŚ, mgr inż. Joanny Mścicheckiej oraz mgr. inż. Mateusza Lisa, dostosowali je do dekontaminacji i doczyszczania szczególnej kompozycji zanieczyszczeń znajdujących się na opakowaniach postkonsumenckich.

Uzyskany surowiec można przetwarzać nawet dziesięciokrotnie, nie traci on przy tym właściwości fizycznych czy chemicznych. Efektem procesu jest regranulat, który może posłużyć do stworzenia wielu produktów, jak na przykład. doniczki, tacki rozsadowe, opakowania ochronne czy kołpaki samochodowe. Możliwa jest też modyfikacja tworzywa pod kątem właściwości oraz kolorów.

Nowe możliwości

Łukasz Wiśniewski z firmy DP Recykling, która zbudowała instalację na bazie innowacyjnej technologii, podkreśla, że odpowiednie przygotowanie i przeprowadzenie cyklu przetwórczego sprawia, że tworzywo jest w pełni przetwarzalne i może zostać wykorzystane w dalszej produkcji. – Polistyren jest jednym z tych surowców, które bardzo dobrze nadają się do recyklingu, tym bardziej warto wykorzystać jego potencjał – dodaje.

Program, w zakresie współpracy z sortowniami wspiera Organizacja Odzysku Opakowań REKOPOL. – Wprowadzanie tego rodzaju innowacji ma duże znaczenie dla podnoszenia poziomu zbiórki i recyklingu tego tworzywa w Polsce – podkreśla Jakub Tyczkowski, prezes Organizacji.

W kierunku obiegu zamkniętego

Grupa spółek DANONE wraz z partnerami, m.in. działając w ramach Polskiego Paktu Plastikowego, od lat wprowadza rozwiązania, które mają zmienić obecny model wykorzystywania tworzyw sztucznych na polskim rynku opakowaniowym w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Pięć lat temu Żywiec Zdrój, będący częścią grupy spółek, zobowiązał się, że w 2020 roku zapewni zbiórkę takiej ilości plastiku, jaką wprowadza na rynek. I to zostało zrealizowane. Zarówno w roku 2020, jak również w kolejnych latach.

– Konsekwentne minimalizowanie wpływu opakowań na środowisko obejmuje również: redukcję ich wagi, a tym samym ograniczenie zużycia materiałów, optymalizację wypełnienia przestrzeni transportowych czy wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu. Aby osiągnąć cel, czyli całościowo przejść na model obiegu zamkniętego w kontekście opakowań, potrzebne jest wdrażanie rozwiązań na każdym etapie procesu produkcji – podkreśla Marek Sumiła.

Cele zawarte w „Drodze pozytywnego wpływu DANONE”, a także realizacja pionierskich inicjatyw i programów to dowody na to, że ochrona zasobów planety – w tym energii i surowców – pozostaje jednym z priorytetów DANONE.

Materiał płatny. Powstał na zlecenie Grupy Spółek Danone