MATERIAŁ PARTNERA: COCA-COLA HBC POLSKA

Deklaracja Coca-Coli „Świat bez odpadów" zakłada, że do 2030 r. Coca-Cola pomoże w zbieraniu i poddawaniu recyklingowi tylu opakowań po napojach, ile co roku wprowadza na rynek. Dzięki temu opakowania dostaną drugie i kolejne życie, a obieg zostanie zamknięty. Drugie ważne założenie mówi, że do 2030 r. co najmniej 50% proc. składu opakowań stanowić będą surowce wtórne. Coca Cola zobowiązała się również, że do 2025 r. wszystkie jej opakowania na całym świecie w 100 proc. będą nadawać się do recyklingu. W Polsce już dziś opakowania Coca-Coli wprowadzane na rynek nadają się w 100 proc. do recyklingu, a co druga butelka, która trafia w ręce konsumentów, jest zbierana i poddawana recyklingowi.

Jak Coca-Cola zamierza zrealizować cel?

Bez wątpienia najlepszym sposobem na zwiększenie recyklingu opakowań jednorazowych, w tym plastikowych butelek typu PET, jest wprowadzenie w Polsce efektywnego systemu depozytowo-kaucyjnego. – Nie znamy dzisiaj bardziej skutecznego rozwiązania, które umożliwia zbiórkę tych opakowań na poziomie 90 proc., a nawet wyższym, co potwierdzają doświadczenia z innych krajów, gdzie taki system działa od lat – mówi Katarzyna Borucka, dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju w Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie. – Współtworzyliśmy i uczestniczymy w takich systemach np. w Estonii czy na Litwie, więc mamy tu doświadczenia z pierwszej ręki – dodaje.

System jest kluczowy w kontekście zamykania obiegu opakowań i zwiększenia udziału recyklatów czyli produkcji nowych opakowań z surowców wtórnych. Dlatego wraz z innymi producentami Coca-Cola stworzyła koalicję, która aktywnie działa na rzecz wprowadzenia efektywnego systemu depozytowo-kaucyjnego również w Polsce i jest gotowa dokładać się organizacyjnie i finansowo do jego stworzenia.

Mniej plastiku

Oczywiście działania na rzecz zamykania obiegu opakowań są kluczowe, ale niejedyne. Aby zmniejszyć ilość pierwotnego plastiku wprowadzanego na rynek, ważne są również innowacje dotyczące samych opakowań.

Jedną z nich, wprowadzoną w 2021 r., jest KeelClip. Jest to technologia eliminująca folię termokurczliwą używaną dotychczas do pakowania wielopaków puszek z napojami. Tworzywo sztuczne zostało zastąpione papierowym opakowaniem pochodzącym ze zrównoważonych źródeł. Minimalistyczny projekt KeelClip pozwala także na ograniczenie zużycia wszelkich materiałów, a tym samym ogranicza ilość odpadów i ułatwia transport. Do końca 2021 r. rozwiązanie zostanie wprowadzone we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W Polsce już jest dostępne na wielopakach coca-coli, a wkrótce także fanty i sprite'a.

Razem można więcej

Coca-Cola pokłada także nadzieję w partnerstwach. Firma wciąż poszukuje start-upów, które pomogłyby wytworzyć innowacyjne opakowania. W tym roku jest testowany m.in. prototyp butelki wykonanej z papieru, tzw. paper bottle.

– W ramach MIT Enterprise Forum CEE, programu akceleracji start-upów, skupiającego najlepsze technologie z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, nawiązaliśmy współpracę z Planet Heroes – nowatorską, ekologiczną platformą crowdfundingową – mówi Krzysztofa Bełz, menedżer ds. partnerstw zrównoważonego rozwoju w Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie.

Główny cel jej twórców to zachęcanie użytkowników do organizacji własnych akcji i inicjatyw o charakterze proekologicznym, aby redukować ilość odpadów, które nie wracają do obiegu. – Pracowników systemu Coca-Cola nie trzeba przekonywać do udziału w akcjach ploggingowych czy sprzątaniu świata, bo wierzymy, że rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa w znacznym stopniu przyczyni się do zmniejszenia ilości śmieci w miejscach, gdzie nie powinno ich być – w lasach, parkach, wodzie – dodaje Krzysztofa Bełz.

Kompleksowe podejście = znacząca zmiana dla środowiska

Oprócz działań na rzecz świata bez odpadów Coca-Cola podejmuje także inne inicjatywy prośrodowiskowe. Przykładem jest zobowiązanie Net Zero ogłoszone w październiku tego roku. Coca-Cola zobowiązała się do osiągnięcia zerowej emisyjności netto do 2040 r. Oznacza to redukcję emisji w całym łańcuchu wartości. Co ciekawe, już w 2020 r. 100 proc. zakupionej energii elektrycznej wykorzystywanej w polskich zakładach Coca-Coli pochodziło z odnawialnych źródeł. Teraz czas na przyspieszenie wdrożenia opakowań cyrkularnych i niskoemisyjnych; wyposażenie klientów w kolejne energooszczędne lodówki i aktywizację programu „Zielona flota", czyli wybór alternatywnych rozwiązań transportowych o niskiej lub zerowej emisji dwutlenku węgla. W ostatniej dekadzie firma o 45 proc. zredukowała emisje CO2 w Polsce.

Inny przykład zmniejszania wpływu na środowisko stanowi wdrożony w zeszłym roku w zakładach Coca-Coli międzynarodowy standard odpowiedzialnego gospodarowania wodą, którego efektem jest przyznanie wszystkim fabrykom cenionego na całym świecie certyfikatu Alliance for Water Stewardship (AWS). Zakład w Tyliczu, który produkuje wody Kropla Beskidu i Kropla Delice, stał się pierwszym i jak dotąd jedynym takim obiektem w Polsce, którego zarządzanie zasobami wodnymi zostało wyróżnione najwyższym, platynowym certyfikatem.