Materiał partnera

Farmy wiatrowe na lądzie oraz na morzu przy odpowiednich warunkach oraz wsparciu przyczynią się do zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz wzmocnienia polskiej gospodarki poprzez budowę nowoczesnego i silnego łańcucha dostaw. Polska musi zacząć poważnie inwestować w nowoczesne technologie zeroemisyjne, inaczej czekają nas regres gospodarczy i ogromne podwyżki cen prądu – te kluczowe tematy poruszymy na Konferencji PSEW2022 (13–15 czerwca) w Serocku.

W obliczu obecnej sytuacji geopolitycznej szybkie, dobrze zaplanowane przejście na odnawialne źródła energii to jedyna droga do bezpieczeństwa energetycznego. Umożliwienie nowych inwestycji w OZE okazało się nie tylko koniecznością wynikającą z ochrony klimatu czy szansą dla gospodarek, ale również koniecznością dostępu do własnych i niezależnych źródeł. Dziś takie możliwości daje nam energia z wiatru. Obecnie cała branża wiatrowa czeka na zmiany w ustawie odległościowej, która w 2016 roku zablokowała nowe inwestycje. Dziś trwają intensywne prace nad zmianami zapisów, a projekt ustawy znajduje się na końcowym etapie. Planowana nowelizacja ustawy odblokuje potencjał lądowej energetyki wiatrowej na terenie całego kraju, co przełoży się na szereg korzyści. Raport Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej pokazuje, że nowe farmy wiatrowe przy najlepszym scenariuszu rozwoju zagwarantują 70–133 mld zł przyrostu PKB, 490–935 mln zł dodatkowych wpływów do samorządów, ok. 80 mld zł zamówień na produkty i usługi w łańcuchu dostaw oraz nawet do 100 tysięcy nowych miejsc pracy w perspektywie do 2030 r. – to dowód na to, że jest o co walczyć.

W trzydniowym wydarzeniu PSEW nie zabraknie analizy ambicji i planów władz w zakresie rozwoju OZE. Z początkiem roku Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku (PEP2040) została uzupełniona o czwarty filar dotyczący suwerenności energetycznej. Wpisuje się on w realizację głównego celu polityki państwa, jakim jest konkurencyjność gospodarki i zmniejszenie oddziaływania sektora energii na środowisko. Aktualizacja PEP2040 zakłada także, że 50 proc. produkcji energii elektrycznej do 2040 roku będzie pochodziło z odnawialnych źródeł – o tym będziemy rozmawiać z kluczowymi przedstawicielami administracji państwowej, zaangażowanymi w transformację energetyczną zarówno w Polsce, jak i Europie.

Wojna w Ukrainie już na zawsze zmieniła ścieżkę rozwoju europejskiej transformacji energetycznej. Postawiła także ogromne wyzwania przed samą Ukrainą, której powojenna odbudowa powinna opierać się na energii odnawialnej. Zgodnie z założeniami Zielonego Ładu dekarbonizacja gospodarki ukraińskiej, której trzonem będzie energia wiatrowa, zapewni Ukrainie niezależność, dobrobyt, zatrudnienie i pokój. Dla osiągnięcia tych celów ogromne znaczenie będzie miało rzeczywiste partnerstwo technologiczne i przemysłowe pomiędzy Ukrainą i Polską. Tym wszystkim zagadnieniom poświęcony będzie specjalny Ukraińsko-Polski Okrągły Stół na Konferencji PSEW2022. Podczas tego wyjątkowego spotkania zostaną poruszone zagadnienia kluczowe dla odrodzenia się ukraińskiej energetyki – główne cele, wyzwania i rola OZE. Pojawią się także tematy pozyskania niezbędnych środków na powojenną odbudowę oraz znaczenia instytucji finansowych w tworzeniu sprzyjającego otoczenia dla współpracy biznesowej w kontekście odnawialnych źródeł energii.

Trzeciego dnia konferencji, w Międzynarodowy Dzień Wiatru (15 czerwca), odbywa się International Supplier Day, czyli Dzień Współpracy Międzynarodowej, by pokazać siłę kooperacji transgranicznej na rzecz budowy silnego europejskiego przemysłu offshore. Polskie firmy, zagraniczni inwestorzy oraz przedstawiciele państw regionu Morza Bałtyckiego będą dyskutować, jak rozwinąć sektor morskiej energetyki wiatrowej, który jest obecnie jednym z głównych filarów polskiej transformacji energetycznej. Polska może być liderem rozwoju MEW w regionie Morza Bałtyckiego i w Europie, trzeba tylko odpowiednio oszacować, następnie wykorzystać drzemiący w Bałtyku potencjał.

Dotychczasowe szacunki pokazują, że do 2050 r. potencjał rozwoju morskich farm wiatrowych w Polsce wynosi 28 GW. Przed Polską nowa perspektywa i potencjał inwestycji, które będą wymagały dużego zaangażowania inwestorów, państwa i środków finansowych, aby skutecznie je zrealizować. Dlatego Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej zainicjowało International Supplier Day – by w gronie liderów branży z całej Europy oraz ambasadorów podzielić się międzynarodowym doświadczeniem.

Podczas największej konferencji wiatrowej w Polsce nie zabraknie także kwestii pozyskiwania zielonej energii dla biznesu. Przechodzenie firm działających w Polsce na energię ze źródeł zeroemisyjnych jest niezbędne, by obniżać koszty, konkurować na międzynarodowych rynkach czy utrzymać się w globalnych łańcuchach dostaw. Kluczem jest upowszechnienie modelu cPPA, tj. sprzedaży energii dla firm, który od kilku lat zyskuje ogromną popularność w Europie. Przedstawiciele odbiorców energii, zarówno dużego energochłonnego przemysłu, jak również mniejszych firm, coraz częściej zwracają uwagę na problemy wynikające z szybko rosnących cen energii na rynku. Problemem jest duża nieprzewidywalność, szczególnie w przypadku firm, dla których energia stanowi istotny koszt ich działalności.

Wśród pozostałych tematów tegorocznej Konferencji PSEW znajdą się też nieuniknione zmiany klimatu, wykorzystanie energii odnawialnej do produkcji zielonego wodoru na dużą skalę czy kwestie przyłączenia do sieci i omówienie dostępnych technologii na rynku.

Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej to największe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie branżowe poświęcone energetyce wiatrowej oraz polskiej transformacji. To tu co roku bije serce polskiego wiatru. Zapraszam państwa serdecznie – do zobaczenia w Serocku!

Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Materiał partnera