Jak zazielenia się oferta banków

Ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko, m.in. w zakresie emisji CO2, oznacza, że banki z czasem całkowicie zrezygnują z finansowania inwestycji stojących w sprzeczności z unijną polityką klimatyczną.

Publikacja: 03.11.2022 09:00

Uczestnicy panelu „Zielone obligacje. Zielone kredyty. Czy cała oferta banków wkrótce się zazieleni?

Uczestnicy panelu „Zielone obligacje. Zielone kredyty. Czy cała oferta banków wkrótce się zazieleni?” Od lewej: Marcin Roszkowski, moderator, Instytut Jagielloński, Elisabetta Falcetti, dyrektor na Europę Środkową i Kraje Bałtyckie EBOR, Michał Mrożek, wiceprezes ING Banku Śląskiego, Radosław Kwiecień, członek zarządu BGK, Przemysław Gdański, prezes BNP Paribas Bank Polska, Leszek Skiba, prezes Banku Pekao, Maciej Brzozowski, wiceprezes PKO BP, oraz Wojciech Hann, prezes BOŚ

Foto: mat. pras.

Materiał powstał we współpracy z BOŚ

Realizacja Europejskiego Zielonego Ładu nabiera rozpędu i wiele wskazuje na to, że wojna w Ukrainie nie zatrzyma tego trendu – wręcz przeciwnie, wywołany przez rosyjską agresję kryzys energetyczny prawdopodobnie przyspieszy starania państw i przedsiębiorstw w budowaniu niezależnej energetycznie i neutralnej klimatycznie Unii Europejskiej. Powodzenie tych ambitnych planów nie będzie jednak możliwe bez znaczącego zaangażowania sektora finansowego.

W stronę neutralności klimatycznej

Istotnym elementem trwających zmian jest rozwój sprawozdawczości pozafinansowej. Banki same są przedmiotem regulacji w tym zakresie – jako przedsiębiorstwa są zobowiązane do publikowania informacji na temat podejmowanych aktywności w obszarze zrównoważonego rozwoju i ich efektów.

Naturalne, nie tylko w tym kontekście, jest ich dążenie do ograniczania negatywnego wpływu na otoczenie. Większość banków już teraz intensywnie pracuje nad własną zieloną transformacją. Widać to w publicznych deklaracjach czy ogłaszanych przez poszczególne instytucje strategiach z obszaru ESG.

Dotyczy to także Banku Ochrony Środowiska (BOŚ), który do 2030 roku planuje osiągnąć pełną neutralność klimatyczną. Pełną, to znaczy w całym łańcuchu wartości, czyli w tzw. trzecim zakresie.

Uczestników konferencji witał Wojciech Hann, prezes BOŚ

Uczestników konferencji witał Wojciech Hann, prezes BOŚ

mat. pras.

Jest to klucz do zrozumienia roli banków w zielonej transformacji, gdyż ma fundamentalny wpływ na ich ofertę produktową. Realizacja ambitnych celów dotyczących ograniczania negatywnego wpływu na środowisko, m.in. w zakresie emisji CO2, oznacza, że banki z czasem całkowicie zrezygnują z finansowania inwestycji stojących w sprzeczności z polityką klimatyczną UE. W efekcie, firmy zamierzające realizować „brudne” przedsięwzięcia napotkają poważny problem ze zdobyciem potrzebnego kapitału. Poprzez odpowiednio skonstruowaną, prośrodowiskową ofertę, banki wpływają zatem na wszystkie segmenty gospodarki.

Jak to wygląda w praktyce? BOŚ systematycznie zwiększa udział zielonych aktywów w portfelu kredytowym. Obecnie wynosi on około 37 proc., a do końca 2023 roku ma sięgnąć 50 proc. W I półroczu tego roku kredyty proekologiczne odpowiadały za ponad połowę łącznej wartości kredytów udzielonych przez BOŚ, a saldo zielonych kredytów na koniec czerwca przekroczyło poziom 5 mld zł.

Grupa BOŚ jest także aktywnym uczestnikiem rynku zielonych obligacji (green bonds) – zarówno jako organizator emisji, jak i inwestor.

Bardzo ważnymi klientami BOŚ są samorządy, które bank wspiera w realizacji zielonych inwestycji m.in. poprzez uruchomienie programu „BOŚ Bank na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej” współfinansowanego z grantu przyznanego przez Europejski Bank Inwestycyjny w ramach inicjatywy ELENA.

BOŚ nie zapomina również o swoich klientach detalicznych. Dużym zainteresowaniem cieszą się oferowane przez bank ekolokaty, a także ekopożyczki, dzięki którym oferowane są na preferencyjnych warunkach możliwości finansowania projektów termomodernizacyjnych, montażu przydomowych instalacji fotowoltaicznych czy pomp ciepła. To tylko kilka przykładów.

Banki w Polsce doskonale rozumieją swoją rolę w zielonej transformacji, o czym po raz kolejny można się było przekonać podczas debaty w trakcie tegorocznej edycji konferencji „Idea-Biznes-Klimat”, zorganizowanej przez BOŚ.

Obecni podczas wydarzenia decydenci największych polskich banków niejednokrotnie podkreślali, że jednym z celów strategicznych rozwoju bankowości w Polsce jest systematyczne zwiększanie udziału przyjaznych środowisku produktów w ich portfelu kredytowym. Paneliści zaznaczali jednocześnie, że w przypadku zielonych produktów bankowych konkurencja powinna być nieinwazyjna, pozytywna i zachęcać innych graczy do jeszcze intensywniejszych działań w tym obszarze. Wyraźnie wybrzmiał głos, że rozwój zielonych produktów to realizacja wspólnego interesu całego sektora bankowego i w tym obszarze warto postawić na współpracę.

Wsparcie dla klientów

Inny ważny głos w debacie dotyczył wspierania merytorycznego klientów banków. Istotne jest, aby banki uświadamiały i edukowały zarówno partnerów instytucjonalnych, jak i klientów detalicznych, w zakresie długoterminowych korzyści płynących z wybrania zielonej drogi.

Eksperci zgodnie wskazywali, że nie jest sztuką pracować z tymi, którzy są już zieloni, niskoemisyjni lub mają takie aspiracje, ale prawdziwym wyzwaniem jest pracować z tymi, którzy nie są jeszcze przekonani co do konieczności zielonej transformacji.

BOŚ w tym względzie korzysta ze swojego ponad 30-letniego doświadczenia i bogatego zaplecza specjalistów od ekologii. Nie chce być jedynie instytucją organizującą finansowanie projektów przyjaznych środowisku, ale kładzie także silny nacisk na pomoc merytoryczną na każdym etapie realizacji inwestycji, od planowania i poszukiwania optymalnych rozwiązań technologicznych, wybór podwykonawców, po realizację, a także ewaluację efektów po zakończeniu projektu.

Rolą banków w zielonej transformacji nie jest zatem tylko dostarczanie potrzebnych na jej realizację środków. To także jednoczesne stymulowanie strony podażowej i popytowej na zielone produkty finansowe, aby ten wielki plan Europejskiego Zielonego Ładu udało się jak najsprawniej zrealizować.

„Rzeczpospolita” była partnerem medialnym konferencji „Idea-Biznes-Klimat”.

Materiał powstał we współpracy z BOŚ

Materiał powstał we współpracy z BOŚ

Realizacja Europejskiego Zielonego Ładu nabiera rozpędu i wiele wskazuje na to, że wojna w Ukrainie nie zatrzyma tego trendu – wręcz przeciwnie, wywołany przez rosyjską agresję kryzys energetyczny prawdopodobnie przyspieszy starania państw i przedsiębiorstw w budowaniu niezależnej energetycznie i neutralnej klimatycznie Unii Europejskiej. Powodzenie tych ambitnych planów nie będzie jednak możliwe bez znaczącego zaangażowania sektora finansowego.

Pozostało 91% artykułu
Klimat
ESG to szansa, a nie ciężar
Klimat
Trzeba edukować w zakresie elektroodpadów
Klimat
Wejdźmy na szybszą drogę do redukcji śladu węglowego
Materiał partnera
Zrównoważony rozwój to wspólny cel
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Klimat
Jak uciec przed wysokimi rachunkami
Klimat
Systemy żywnościowe wymagają opakowań nadających się do recyklingu