Partner relacji: UNEP/GRID Warszawa

Konferencja stała się też okazją do dyskusji o środowiskowych, społecznych i gospodarczych aspektach rozwoju miast i przełożeniu tych działań na rozwiązanie aktualnych problemów – w tym ekonomicznych i ekologicznych. Konferencję otworzyła Maria Andrzejewska, dyrektor generalna UNEP/GRID-Warszawa. – Jeszcze do niedawna mawialiśmy: „żyjemy w ciekawych czasach”. Dziś widać, że żyjemy w czasach trudnych – stwierdziła.

Odniosła się też do zeszłorocznej konferencji, której wątkiem przewodnim była zielona odbudowa po pandemii, będąca szansą na budowę lepszego świata. Rok później doświadczamy jednak nowych, nieznanych dotąd turbulencji. – Destabilizacja ekonomiczna, kryzys energetyczny, rosyjska agresja w Ukrainie. To wyzwania lokalne, ale przecież jest jeszcze skala globalna i dziejące się na naszych oczach kryzysy ekologiczne. Najbliższe lata będą wyzwaniem dla samorządów. To, jakie inwestycje uznają za kluczowe, będzie sprawdzianem dla deklaracji o wdrażaniu polityk zrównoważonego rozwoju, jakie miasta przyjęły w ostatnich latach – mówiła Maria Andrzejewska.

Głos zabrał również Frédéric Billet, ambasador Francji w Polsce. Jego zdaniem nie ulega wątpliwości, że znaczenie holistycznego przekazu programu Eco-Miasto rośnie z roku na rok. Gospodarka odpadowa, efektywność energetyczna, tereny zielone, zrównoważona mobilność – to obszary ważne dla naszego codziennego życia. Innowacje w ich zakresie pomogą nam osiągnąć neutralność klimatyczną oraz trwały, zrównoważony rozwój.

Program Eco-Miasto jest wspólnym działaniem UNEP/GRID-Warszawa – organizacji, która realizuje w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), oraz ambasady Francji w Polsce. Program pomaga łączyć doświadczenia samorządów z Polski i z Francji, stymulując dyskusję na temat idei przyjaznych dla ludzi i środowiska ośrodków miejskich.

W wystąpieniu poświęconym odwadze na drodze do neutralności klimatycznej reprezentująca Urząd m.st. Warszawy (współorganizatora tegorocznej konferencji) Magdalena Młochowska, dyrektor koordynator ds. zielonej Warszawy, potwierdziła, że stolica Polski zmierza do neutralności klimatycznej. Jej zdaniem zmiana rzeczywistości w miastach wymaga czegoś więcej niż odwagi. – Część osób nie chce słyszeć o zmianie klimatu, ale możemy im mówić, że termomodernizacja czy pompy ciepła mogą być dla nich rozwiązaniami tańszymi i zdrowszymi. Musimy nauczyć się mówić językiem korzyści o działaniach dla klimatu – przekonywała.

Futurolog Kacper Nosarzewski omówił globalne megatrendy i ich wpływ na życie w miastach. Wśród nich wymienił zmianę klimatu, zanieczyszczenie środowiska i utratę bioróżnorodności jako sygnały lękotwórcze. Zaznaczył jednak, że inspiracją są dla niego aktywiści, animatorzy pozytywnych zmian oraz działalność UNFCCC (Ramowa Konwencja ONZ ds. Zmian Klimatu). – Potrzebujemy celów, z którymi każdy może się utożsamić: regeneratywna przyszłość, miasta, w których następuje drastyczna redukcja negatywnych oddziaływań na planetę. Miasto, które zyska zdolność obfitości w życie, zaspokajając potrzeby żywnościowe mieszkańców. Do tego potrzebna jest jednak radykalna ochrona ekosystemów miejskich – zauważył.

Samorządy są dziś w trudnej sytuacji. Oszczędzają, zamiast inwestować. Walczą ze wzrostem cen i spadkiem dochodów, co ogranicza ich szanse na zrównoważony rozwój. O tych kwestiach rozmawiali uczestnicy debaty „Za co rozwijać miasta?”, poświęconej kondycji ekonomicznej miast. Przedstawiciele samorządów (Magdalena Młochowska z Urzędu m.st. Warszawy i Michał Fisiak z Urzędu Miasta Łodzi) przyznali, że miasta kształtują inwestycje w perspektywach długoterminowych. Nagłe obcięcie dochodów destabilizuje te plany.

Kolejna debata, „Zielone mieszkania i lepsze przestrzenie miejskie”, poświęcona była kwestiom społecznym i związanym z nimi ideom zielonych, przyjaznych, lepszych do życia przestrzeni miejskich, stawiających człowieka w centrum. Eksperci mówili o tym, jak pogodzić cele zapewnienia przystępnych cenowo mieszkań, ochrony przyrody czy realizacji celów neutralności klimatycznej.

Cecile Trang, przedstawicielka Eiffage Immobilier, zauważyła, że to, co było opłacalne kilka lat temu, już takie nie jest. – Kiedy mówimy o opłacalności inwestycji, musimy rozróżnić aspekt ekonomiczny i planetarny. Powinniśmy kierować się zdrowym rozsądkiem i łączyć go z oszczędnością surowcową. Myśląc o energii odnawialnej, musimy pamiętać, że nie jest ona już tak droga jak parę lat temu. Wierzymy, że to, co nie jest zrównoważone, nie jest opłacalne.

Ada Walentek, dyrektor generalna Nhood Poland, przyznała, że w firmach trwa zwrot w stronę zrównoważonego rozwoju. – Kierunek, w którym wszyscy inwestorzy będą musieli pójść, będzie wymuszony przez konsumentów i rynek. Im bardziej świadomi mieszkańcy, tym bardziej firmy są zobligowane do odpowiedzialnych inwestycji.

Finałowa debata „Chronić powietrze, chronić klimat” poświęcona była kwestiom środowiskowym. Budynki, planowanie przestrzenne, zrównoważona mobilność czy zieleń to czynniki wpływające na komfort naszego życia, stan zanieczyszczenia powietrza, a także globalny klimat.

Andrzej Gemra, ekspert ds. public affairs & elektromobilności w Renault Polska wymienił zeroemisyjny transport współdzielony i zintegrowany transport publiczny, także zeroemisyjny jako sposoby na zwiększenie udziału zielonego transportu w miastach. – Już w 2016 r. ponad milion samochodów wjeżdżało do Warszawy każdego dnia. Auta spalinowe zostawiają tu szkodliwe związki chemiczne, a koszty tego przejazdu widoczne są potem w rachunkach za zdrowie mieszkańców. Potrzebujemy zmian – zauważył.

Konferencja „Eco-Miasto 2022 – Nadzieja w czasach niepewności” odbyła się przy współpracy: organizatorzy: Ambasada Francji w Polsce, UNEP/GRID-Warszawa, współorganizator: m.st. Warszawa. Partnerzy strategiczni: Ceetrus Properties, NHOOD Polska, Renault Group, Eiffage Immobilier. Partnerzy: SUEZ Consulting SAFEGE S.A.S., URBACT Polska, Credit Agricole Bank Polska, United Nations Association Poland.

Patronat honorowy: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Związek Miast Polskich.

Partner medialny: Biznes i Ekologia, ecieplo.pl, „Rzeczpospolita”, Teraz Środowisko, Wirtualna Polska, Polska Agencja Prasowa.

Partner relacji: UNEP/GRID Warszawa