Partner relacji: UNEP/GRID Warszawa

Zwieńczeniem konferencji „Nadzieja w czasach niepewności”, która odbyła się 28 września w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, było ogłoszenie laureatów IX edycji konkursu Eco-Miasto. Spośród nadesłanych zgłoszeń jury wyłoniło zwycięzców w pięciu kategoriach konkursowych. W każdej z nich osobno dla miast powyżej oraz poniżej 100 tys. mieszkańców. Ostatecznie przyznano dziewięć nagród; w kategorii Gospodarka wodna przyznano jedną, dla miasta z ponad 100 tys. mieszkańców.

Konkurs Eco-Miasto w ciągu dziewięciu edycji nagradzał miejskie projekty, które znacznie poprawiają jakość życia mieszkanek i mieszkańców w aglomeracjach miejskich, a przede wszystkim pozytywnie wpływają na środowisko. Nagrody za te osiągnięcia wręczyli Maria Andrzejewska, dyrektor generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa i Audelin Chappuis, radca ds. współpracy kulturalnej w ambasadzie Francji i dyrektor Instytutu Francuskiego w Polsce.

Konsultacje społeczne i zrównoważony rozwój

Tak prezentuje się lista laureatów i miast nagrodzonych w konkursie Eco-Miasto 2022.

W kategorii Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii – nagrodę dla miasta poniżej 100 tys. mieszkańców zdobyły Kalety za kompleksową i konsekwentną poprawę efektywności energetycznej budynków.

Dla miasta powyżej 100 tys. mieszkańców nagrodę przyznano Gdyni, która od wielu lat działa na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków, współpracuje w systemie partnerstw i przeprowadza konsultacje społeczne wszystkich zainteresowanych stron.

W kategorii Zrównoważona mobilność – nagrodę dla miasta poniżej 100 tys. mieszkańców zdobyła Stalowa Wola. Laur w tej kategorii został przyznany za wysoki poziom rozwoju zrównoważonej mobilności oraz dużą liczbę tras rowerowych. Stalowa Wola posiada również własną, konsekwentnie realizowaną strategię rozwoju elektromobilności.

Dla miasta powyżej 100 tys. mieszkańców nagrodę przyznano ośrodkowi, który ma spójną politykę dotyczącą mobilności – jest to Wrocław, który jako jedna z pierwszych miejscowości w Polsce opracowała plan zrównoważonej mobilności miejskiej nowej generacji.

W kategorii Odpady, gospodarka o obiegu zamkniętym – nagrodę dla miasta poniżej 100 tys. mieszkańców zdobył Zamość. Jury przyznało ją za osiągnięcie wysokiego poziomu recyklingu oraz system indywidualnej segregacji odpadów w zabudowie wielolokalowej.

Dla miasta powyżej 100 tys. mieszkańców nagrodę przyznano Rybnikowi, który osiąga wysoki poziom recyklingu, a na swoim obszarze zrealizował wiele inwestycji w punkty selektywnej zbiórki odpadów.

Infrastruktura i edukacja

W kategorii Zieleń miejska, błękitno-zielona infrastruktura – nagrodę dla miasta poniżej 100 tys. mieszkańców zdobył Konin. Miasto realizuje m.in. projekt „Zielone korytarze miejskie”, których elementami są parki kieszonkowe oraz zielone podwórka.

Dla miasta powyżej 100 tys. mieszkańców nagrodę przyznano Krakowowi za kompleksowe rozwijanie błękitno-zielonej infrastruktury w skali całego miasta, programy edukacyjne i zwiększanie świadomości wśród mieszkanek i mieszkańców.

W kategorii Gospodarka wodna nagrodę przyznano Gdańskowi. Miasto spełnia wszystkie dyrektywy polityki ściekowej i odnotowuje o wiele wyższe niż wymagane przez polskie prawo normy. Dodatkowo prowadzi wiele inicjatyw edukacyjnych, a w samym mieście stosuje się rozwiązania zbierające i ponownie wykorzystujące wodę opadową.

Dodatkowo partnerzy strategiczni przyznali następujące wyróżnienia. Firma Renault nagrodziła Wrocław i Stalową Wolę za realizację rozwiązań z zakresu elektromobilności. Z kolei Eiffage Polska wyróżniła Kalety i Gdynię za poprawę efektywności energetycznej na swoim obszarze. Natomiast Nhood Polska przyznała nagrodę Miastu i Gminie Łomianki za realizację zielonych terenów miejskich.

Konferencja Eco-Miasto 2022 „Nadzieja w czasach niepewności” była podsumowaniem tegorocznej edycji projektu Eco-Miasto, organizowanego przez ambasadę Francji w Polsce i UNEP/GRID-Warszawa. Projekt został zainicjowany w 2013 r. i od tego czasu stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych wśród jednostek samorządu terytorialnego inicjatyw związanych z ochroną środowiska i propagowaniem rozwiązań ekologicznych. W ramach programu Eco-Miasto prowadzony jest konkurs dla samorządów, warsztaty regionalne, geoportal z przeglądem dobrych praktyk miejskich oraz międzynarodowa konferencja.

Partner relacji: UNEP/GRID Warszawa