Razem ku cyrkularnej przyszłości

Cyrkularność gospodarki zależy od wielu czynników, między innymi takich jak projektowanie z myślą o długiej żywotności i możliwości naprawy, recyklingu oraz ponownego wykorzystania.

Publikacja: 27.02.2023 21:00

W 2018 r. cyrkularność globalnej gospodarki o obiegu zamkniętym wynosiła 9,1 proc.

W 2018 r. cyrkularność globalnej gospodarki o obiegu zamkniętym wynosiła 9,1 proc.

Foto: mat. pras.

Artykuł przygotowany przez Stena Recycling

Regulacje i polityki państwowe, innowacje technologiczne oraz zmiana postaw społeczeństwa również mogą wpłynąć na to, w jakim stopniu przybliżamy się do transformacji na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego. Wyniki najnowszego raportu „Circular Gap Report”, który skupia się na analizie globalnej gospodarki cyrkularnej, wskazują na pogarszającą się z każdym rokiem sytuację. Co wpływa na tę tendencję spadkową?

W 2018 r. cyrkularność globalnej gospodarki o obiegu zamkniętym wynosiła 9,1 proc. W 2020 r. już tylko 8,6 proc., a obecnie, w 2023 r., jedynie 7,2 proc. Niedobór globalnej gospodarki cyrkularnej, nazywany Circularity Gap, to ogromne wyzwanie dla naszej planety. Prowadzi do wyczerpywania się zasobów naturalnych, a także zwiększenia ilości odpadów, które są składowane na wysypiskach lub spalane, zamiast przetwarzane i zawracane do obiegu.

W raporcie „Circular Gap 2022” przeanalizowano także wykorzystanie zasobów w Polsce i stwierdzono, że nasza gospodarka jest cyrkularna tylko w 10,2 proc., co oznacza, że „luka” w cyrkularności wynosi aż 89,8 proc. Polska zużywa rocznie 613,4 mln ton materiałów, a tylko 10 proc. to surowce wtórne. To pokazuje, jak wiele pracy jest jeszcze w zakresie podejmowania działań na rzecz wdrażania rozwiązań GOZ w biznesie i społeczeństwie.

Budowanie partnerstw w obrębie lokalnym to ważny element, mający kluczowy wpływ na rozwój gospodarki cyrkularnej. Partnerstwa pomiędzy różnymi sektorami i branżami są kluczowe, ponieważ cyrkularność wymaga kooperacji i zintegrowanego podejścia, aby osiągnąć pełny potencjał zamknięcia obiegu materiałów i surowców.

– Wymiana informacji, doświadczeń i wiedzy na temat najlepszych praktyk z zakresu GOZ może pomóc w przyspieszeniu wdrażania cyrkularnych rozwiązań i w poprawie innowacyjności przedsiębiorstw. Na przykład w ramach Circular Initiative – gdzie współpracujemy z partnerami na rzecz tworzenia wiodących na świecie rozwiązań cyrkularnych i współpracy – Stena Recycling w Szwecji wraz z firmą Electrolux opracowała odkurzacz wykonany w 100 proc. z materiałów pochodzących z recyklingu i ponownie wykorzystanych komponentów – podkreśla Lars Ibsen, dyrektor zarządzający Stena Recycling Polska.

Bardziej zdecentralizowana gospodarka, w której produkcja i konsumpcja odbywają się na poziomie lokalnym, może pomóc w zredukowaniu emisji związanych z transportem i odpadami. Jest to ważny czynnik wpływający na cyrkularność. Co więcej, lokalne sieci dostaw i przetwarzania odpadów mogą ułatwić ich przekształcenie w surowce wtórne i zwiększyć ich wartość w obiegu gospodarczym.

– Najbardziej pożądaną drogą jest zamykanie obiegu surowca w obrębie jak najmniejszej liczby podmiotów. Dzięki temu oszczędzamy naturalne złoża surowców, ale również znacznie redukujemy emisje CO2 wytwarzane w czasie transportu do poszczególnych przedsiębiorstw. Przykładem takiej współpracy jest projekt trzech firm: Castorama, Deko Eko i Stena Recycling w Polsce, w ramach którego powstały „Eko logiczne doniczki”, czyli cyrkularny produkt, wytworzony z odpadu folii LDPE – dodaje Lars Ibsen.

Kolejny przykład to Batteryloop, spółka zależna Stena Recycling, która wraz z Volvo Buses robi nowy krok w kierunku zrównoważonej przyszłości. Dzięki tej współpracy baterie z autobusów są ponownie wykorzystywane jako magazyn energii przez wiele lat, na przykład w nieruchomościach i stacjach ładowania. Albo współpraca Stena Recycling w Danii z firmą Vestas, w ramach której wspólnie z innymi partnerami oraz uczelnią Aarhus opracowywany jest sposób recyklingu żywicy epoksydowej, z której powstają łopaty turbin wiatrowych. To istotne rozwiązanie, ponieważ według przewidywań WindEurope do 2025 r. około 25 tys. ton łopat będzie musiało wyjść z użytku i będzie wymagać recyklingu.

Wykorzystanie odpadów jako surowców do wytwarzania produktów staje się faktem. W związku z tym, aby zminimalizować wpływ na środowisko i zwiększyć zrównoważoną wydajność, globalna gospodarka musi przejść na system o obiegu zamkniętym. Taka zmiana wymaga zaangażowania rządu, przedsiębiorstw i społeczeństwa w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań i wypracowania nowych modeli biznesowych, które opierają się na minimalizowaniu odpadów i utrzymaniu wartości zasobów na jak najwyższym poziomie.

Artykuł przygotowany przez Stena Recykling

Artykuł przygotowany przez Stena Recycling

Regulacje i polityki państwowe, innowacje technologiczne oraz zmiana postaw społeczeństwa również mogą wpłynąć na to, w jakim stopniu przybliżamy się do transformacji na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego. Wyniki najnowszego raportu „Circular Gap Report”, który skupia się na analizie globalnej gospodarki cyrkularnej, wskazują na pogarszającą się z każdym rokiem sytuację. Co wpływa na tę tendencję spadkową?

Pozostało 90% artykułu
Ekotrendy
Jaka przyszłość czeka tworzywa sztuczne?
Ekotrendy
Brak wody ciąży globalnej ekonomii
Ekotrendy
Klimatyczny kryzys gasi ekonomię Unii Europejskiej
Ekotrendy
Polskie żeglarstwo z zieloną misją
Ekotrendy
Połowa zysków wielkich firm na walkę ze zmianami klimatu
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?