Materiał Promocyjny

Polityka Unii Europejskiej w obszarze gospodarowania odpadami uległa na przestrzeni minionych dekad znacznym zmianom, które w ostatnich latach mocno przyspieszyły. Wiąże się to ze wzrostem świadomości dotyczącej przede wszystkim konieczności dbania o środowisko, w tym zatrzymania niekorzystnych zmian klimatycznych, oraz zrozumieniem, że musimy chronić zasoby planety.

Zmiana myślenia

Fundamentalną zmianą był sposób myślenia o odpadach. Niegdyś wszystko, co wyrzucaliśmy, trafiało po prostu na składowiska. Ale okazało się, że w ten sposób marnujemy nie tylko papier, plastik czy szkło, ale też np. metale ziem rzadkich.

Aktualnie wiemy już, że te odpady w większości mogą trafić do recyklingu, a niewielka część, której nie można przetworzyć – przynajmniej obecnie – także może zostać wykorzystana. Jedną z możliwości jest np. produkcja energii elektrycznej i cieplnej w procesie przetwarzania termicznego.

Zmiany te znalazły odzwierciedlenie w unijnych rekomendacjach i regulacjach. Część z nich to pogłębianie wcześniejszych strategii postępowania z odpadami, jak ma to miejsce np. w przypadku hierarchii postępowania z odpadami. Zgodnie z nią na pierwszym miejscu jest oczywiście zapobieganie ich powstaniu, następnie jest przygotowywanie do ponownego użycia, recykling, inne metody odzysku, np. odzysk energii, a na końcu unieszkodliwianie.

Aby zmiany następowały, nie wystarczą jednak same regulacje. Aby wdrożyć je w życie, potrzebne są działania edukacyjne na poziomie konsumentów. Ale celów w wielu obszarach nie udałoby się zrealizować, gdyby nie kompetencje przedsiębiorstw związane z ich doświadczeniem i rozwojem nowych technologii w zakresie odpadów. Do firm, które za cel postawiły sobie zrównoważoną gospodarkę i domykanie obiegu, należy PreZero.

I choć wytwarzanie odpadów było dotychczas nieuniknionym i niewykorzystanym produktem ubocznym działalności gospodarczej i wzrostu gospodarczego, to PreZero uważa, że można przerwać te powiązania przy wsparciu efektywnego gospodarowania i nowoczesnej technologii. Firma posiada know-how w zakresie sortowania, przetwarzania czy recyklingu odpadów. Działalność PreZero najlepiej obrazuje idea przewodnia firmy: „Nowe myślenie dla czystego jutra”. To właśnie zmiana myślenia jest pierwszym krokiem w kierunku efektywnej i zrównoważonej gospodarki odpadami.

Skala wyzwania

Skalę wyzwania, jakie czeka nas w Polsce na drodze zmiany myślenia i zmiany naszych nawyków, najlepiej obrazują dane. Obecnie w sposób selektywny zbieranych jest u nas zaledwie ok. 39,4 proc. odpadów komunalnych i daleko nam do poziomów wskazanych przez UE. Unijna dyrektywa stanowi, że recykling odpadów komunalnych do 2025 r. ma się zwiększyć do minimum 55 proc. i do 60 proc. do 2030 r.

Ale innej drogi nie ma. Dziś wiemy, jakie zagrożenie dla środowiska stanowią np. tworzywa sztuczne. Czas ich rozkładu wynosi od 100 do nawet 1000 lat. Na przykład czas rozkładu plastikowej torby to ok. 400 lat, a papierków po słodyczach – 450 lat.

Jak czytamy w raporcie NIK z 2021 r., według szacunków do oceanów trafia rocznie od 5 do niemal 14 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych. „Obserwacje wskazują również na obecność cząstek mikroplastiku (nawet poniżej 1 mikrometra) w powietrzu, wodzie deszczowej i pitnej oraz w niektórych produktach spożywczych, a skutki tego zjawiska dla zdrowia nie są jeszcze znane” – napisali autorzy raportu NIK.

To m.in. efekt tego, że produkcja tworzyw sztucznych na świecie gwałtownie wzrosła. Jeszcze w 1950 r. wynosiła 1,5 mln ton, a w 2018 r. już 359 mln ton. I choć z powodu pandemii w I połowie 2020 r. gwałtownie spadła, to ponownie ożyła w II połowie zeszłego roku. Co oczywiste, wraz ze wzrostem produkcji proporcjonalnie przez dekady zwiększała się także ilość odpadów z tworzyw sztucznych.

UE podjęła już działania w celu ograniczenia powstawania tych odpadów. Mają służyć temu m.in. takie dyrektywy jak SUP (single use plastics, produkty jednorazowego użytku z plastiku). Polska ciągle jest na etapie wdrażania jej zapisów. Rynek czeka także na regulacje dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta i systemu kaucyjnego.

Tymczasem w kolejce są już kolejne unijne założenia dotyczące ochrony środowiska i zrównoważonego gospodarowania zasobami – a więc także odpadami. Plan takich działań zawarty został m.in. w Europejskim Zielonym Ładzie (EZŁ). Powiązanie polityki gospodarowania odpadami z innymi politykami, w tym z gospodarką zasobami naturalnymi, to właściwa droga. Jest ona także zbieżna z wizją PreZero, którą firma realizuje w praktyce. PreZero kompleksowo zarządza odpadami różnego rodzaju, począwszy od tych pochodzących z gospodarstw domowych, po generowane przez handel czy przemysł. Lata doświadczeń i wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań pozwalają PreZero zarządzać odpadami efektywnie, wydajnie i sprawnie.

Co ważne, aby chronić naturę i klimat, konieczne jest włączenie się wszystkich państw UE we wdrażanie założeń EZŁ, w tym przede wszystkim przejście na gospodarkę obiegu zamkniętego. Zgodnie z jej założeniami produkty, materiały i surowce powinny pozostawać w obiegu tak długo, jak to tylko możliwe, a odpady – jeżeli już powstaną – powinny być traktowane jako surowce wtórne, które należy poddać recyklingowi, przetworzyć i ponownie wykorzystać.

EZŁ przyniósł m.in. postanowienia dotyczące plastiku. I tak do 2030 roku 55 proc. plastikowych odpadów opakowaniowych powinno zostać poddanych recyklingowi. Oznacza to zarówno domykanie ich obiegu, jak i nowe myślenie w ich projektowaniu właśnie pod kątem możliwości recyklingu.

I tu znowu z pomocą przychodzą konkretne kompetencje firm działających na tym rynku, takich jak PreZero. Firma dysponuje nowoczesnymi sortowniami i własnymi liniami do przetwarzania zebranych odpadów. Te, których nie można zagospodarować jako surowców wtórnych, są utylizowane w sposób bezpieczny dla środowiska albo przetwarzane na wysokokaloryczne paliwa alternatywne, które zasilają energochłonne branże, m.in. cementową. Takie działania pozwalają na kompleksowe podejście do zrównoważonej gospodarki odpadami i ochrony zasobów.

Materiał Promocyjny